Mijn favorieten

Nieuwsbrief

Twee huizen, dubbele lasten

Kwart huiseigenaren durft huis te kopen voordat huidige woning verkocht is

1 juni 2017 Geschreven door redactie Vastgoed

Dossier: 

Hypotheken

Economie

 

 

26 procent van de Nederlandse huizenbezitters zou een nieuw huis durven kopen zonder dat het huidige huis verkocht is. Dat blijkt uit onderzoek van MUNT Hypotheken onder 1.044 Nederlandse huizenbezitters. Ook overweegt een derde om eerder een nieuwe woning te kopen vanwege de stijgende huizenprijzen en de oplopende hypotheekrente. Veel respondenten voelen daarbij grote druk om snel een beslissing te nemen over de aankoop van een huis.

Vooral in de stad is het optimisme over de huizenmarkt groot en zou 29 procent van de huizenbezitters een nieuw huis kopen terwijl de huidige woning nog te koop staat. In dorpen is dit 22 procent. "Een paar jaar geleden was dit nog ondenkbaar en werd het volop afgeraden", aldus Menno Luiten van MUNT Hypotheken. "De huizenmarkt is dusdanig sterk aangetrokken, dat huiseigenaren dat risico wel aandurven. Het blijft zaak om er alles aan te doen om de oude woning snel te verkopen en dubbele woonlasten te voorkomen, maar het risico op dubbel woningbezit wordt steeds kleiner. Zeker in de grote steden."

Jongeren durven meer risico te nemen

Naarmate de leeftijd stijgt, durven mensen het risico op dubbele woonlasten minder aan. Onder jongeren tot 30 jaar zou 32 procent een nieuw huis kopen zonder de huidige woning verkocht te hebben, onder 60-plussers is dit slechts 21 procent. "Onder jongere leeftijdscategorieën zie je over het algemeen meer mobiliteit op de woningmarkt dan onder ouderen. Veranderende leefsituaties volgen elkaar snel op waardoor deze doelgroepen sneller op de markt anticiperen en meer risico nemen", aldus Luiten. Al wordt het risico op dubbele woonlasten überhaupt niet zo groot ingeschat. De overgrote meerderheid van 83 procent geeft aan dat hij of zij verwacht dat de eigen woning sneller verkocht zou zijn dan vijf jaar geleden. 

Eerder verhuizen door stijgende huizenprijzen en hypotheekrente

Door de stijgende huizenprijzen zou bijna een derde van de huizenbezitters eerder overwegen om een nieuwe woning te kopen, onder jongeren is dit zelfs 43 procent. Ook de stijgende hypotheekrente speelt een rol; 31 procent overweegt om deze reden eerder een nieuwe woning te kopen. Onder jongeren is dit met 45 procent wederom significant meer.

Opgejaagd

Meer dan de helft van de jongeren (tot 30 jaar) voelt zich door de concurrentie op de huizenmarkt dan ook gedwongen om snel een beslissing te nemen over de aankoop van een nieuwe woning. Onder 50-plussers is dit met 24 procent veel minder. "Ouderen laten zich minder opjagen als het gaat om de beslissing om een huis te kopen. Jongeren hebben vaak een beperkter budget en zijn dus eerder geneigd om snel een beslissing te nemen. In deze markt is het aanbod beperkt en is op echt op."Huizenprijzen naar nieuwe top!

 

De groei op de Nederlandse woningmarkt zette zich in het eerste kwartaal van 2017 onverminderd voort. Het hoge vertrouwen op de woningmarkt leidt tot een snellere verkoop. Zo bedroeg het aantal verkopen in de eerste drie maanden van het jaar 55.911 huizen, ruim 30 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rabobank.

Met het aantal transacties steeg ook het aantal te koop staande woningen, waardoor de krapte op ongeveer hetzelfde hoge niveau bleef. Mede hierdoor zijn de huizenprijzen in het eerste kwartaal van 2017 vergeleken met het laatste kwartaal van 2016 verder gestegen – met 2,0 procent. De jaar-op-jaarstijging bedroeg maar liefst 6,8 procent. De koophuizen blijven betaalbaar, ze worden echter steeds minder toegankelijk voor starters.

Gezien de hoge groei in het eerste kwartaal en rekening houdend met de voorspelde economische groei, inkomensstijgingen en aanhoudend lage rente stelt de Rabobank haar verwachtingen voor dit jaar bij: voor het hele jaar 2017 gaan ze uit van 225 tot 235 duizend verkopen en een prijsstijging van rond de 6,5 procent.

Op de hypotheekmarkt zijn de nieuwe verstrekkingen in het eerste kwartaal van 2017 verder toegenomen. Mede door hogere aflossingen en toegenomen beperkingen in het loan-to-value-regime is de totale bruto hypotheekschuld in het vierde kwartaal van 2016 afgevlakt. Onder meer door de gestegen concurrentie tussen hypotheekverstrekkers blijft de hypotheekrente naar verwachting ook in 2017 laag, in 2018 worden gematigde stijgingen verwacht.

Gezien het verder oplopende huizentekort en de daaruit volgende forse prijsstijgingen is het volgens de Rabobank aan het nieuwe kabinet om samen met woningcorporaties, commerciële partijen en particuliere opdrachtgevers nieuwe oplossingen voor de woningmarkt te bedenken. Betaalbare huizen bouwen in zowel de koop- als de huursector is daarbij een cruciale opgave.

Bron: Rabobank

 

 

Kwart meer hypotheken aangevraagd in eerste kwartaal

 

Gepubliceerd: 03 april 2017 16:07 Laatste update: 03 april 2017 16:29

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er ongeveer 92.500 unieke hypotheekaanvragen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) verzonden, 24 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het gaat daarmee om het beste eerste kwartaal van de afgelopen zes jaar, meldt HDN maandag.

Volgens HDN wordt het interessant om te zien hoe de hypotheekmarkt zich in 2017 verder ontwikkelt, omdat "de voorraad van te koop staande woningen afneemt".

"Ook de oversluitmarkt droogt op. Veel consumenten hebben in de afgelopen maanden hun hypotheek overgesloten naar een nieuwe, vaak langere rentevaste periode", aldus directeur Dorine van Basten van HDN.

De afgelopen jaren is de populariteit van een hypotheek met een rentevaste periode van twintig en dertig jaar toegenomen, terwijl minder vaak gekozen wordt voor vijf jaar rentevast.

HDN is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. De organisatie registreert ruim vier op de vijf hypotheekaanvragen in Nederland.

 

 

 

Koopwoningen 6,4 procent duurder in januari

Foto: ANP

 

Gepubliceerd: 21 februari 2017 08:20 Laatste update: 21 februari 2017 08:53

 

 

Koopwoningen in Nederland waren in januari 6,4 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee is het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen ongeveer even hoog als in januari 2006.

 

Dit blijkt dinsdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Sinds juni 2013 stijgen de huizenprijzen weer. Daarvoor was er sprake van een daling die in augustus 2008 werd ingezet.

Ten opzichte van de piek in 2008 zijn de huizenprijzen nu nog 9,9 procent lager. Vergeleken met het dieptepunt in 2013 zijn de prijzen met 14,7 procent gestegen.

Afgelopen vrijdag meldde het Kadaster al dat in januari 16.555 huizen van eigenaar wisselden. Dat is 39 procent meer dan een jaar eerder.

Flink meer verkochte woningen geregistreerd in januari

Foto: ANP

 

Gepubliceerd: 17 februari 2017 08:49 Laatste update: 17 februari 2017 08:56

 

 

De huizenmarkt kende een sterk begin van het nieuwe jaar. In de maand januari werden volgens het Kadaster 16.555 woningen verkocht. Dat is een stijging met 39 procent ten opzichte van een jaar eerder (11.907).

 

Ten opzichte van december 2016 was er wel sprake van een daling van 34,5 procent. In die maand wisselden nog 25.280 huizen van eigenaar. Een daling ten opzichte van december op januari is een traditioneel seizoenspatroon. 

Er was een verkoopplus in alle provincies en bij alle type woningen. Vrijstaande woningen wonnen het meest aan populariteit met een stijging van 53,6 procent. Appartementen deden het met een plus van 34 procent het minst goed.

Flevoland

In Flevoland (57,7 procent) was de stijging van het aantal verkochte woningen het grootst. Groningen sloot de rij met een stijging van 23,7 procent.

Het Kadaster registreert transacties op het moment dat de notaris het huis laat inschrijven. Dit is het moment van eigendomsoverdracht.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken steeg in januari met 45,3 procent ten opzichte van de eerste maand van 2016. Het ging om 24.580 nieuwe hypotheken tegen 16.918 begin vorig jaar. In vergelijking met de voorgaande maand werden 35,9 procent minder hypotheken geregistreerd.

Afgelopen maand vonden 169 executieveilingen plaats. In januari 2016 waren dit er nog 219. Dit komt neer op een daling van 22,8 procent

 

Kadaster: hoogste prijsstijging in 15 jaar

Geplaatst door Redactie InFinance op 20 januari 2017 Hypotheken

De prijsstijging van bestaande koopwoningen in december 2016 was de hoogste sinds mei 2002. Vorige maand waren bestaande koopwoningen 6,7% duurder dan in december 2015. Over het gehele jaar waren bestaande koopwoningen gemiddeld 5% duurder dan in 2015.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in december 2016 ongeveer even hoog als in november 2005. Maar ondanks de hoogste stijging in bijna 15 jaar, ligt het prijsniveau ten opzichte van de piek in 2008 nog steeds 10,8% lager.

Uit het dal geklommen

Deze piek werd bereikt in augustus 2008. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In vergelijking met het dieptepunt in 2013 ligt het prijsniveau nu 13,6% hoger.

Meer woningtransacties in 2016 dan voor de crisis

GEPUBLICEERD: 17 jan 2017 Bron: Kadaster

 

Het aantal verkochte woningen in 2016 is op bijna 215.000 uitgekomen. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2015. Het aantal verkochte woningen is daarmee hoger dan voor aanvang van de crisis, toen bijna 210.000 woningen verkocht werden.

Meer woningtransacties in 2016 dan voor de crisis

Sinds medio mei 2013 gaat het goed op de Nederlandse woningmarkt. Er worden steeds meer woningen verkocht en vorig jaar zijn in bijna alle gemeenten de gemiddelde prijzen gestegen. Het Kadaster publiceert maandelijks een vastgoedbericht en uit het bericht van december blijkt dat het aantal verkochte woningen in 2016 op bijna 215.000 is uitgekomen. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2015. Het aantal verkochte woningen is daarmee hoger dan in 2006, voor aanvang van de crisis, toen bijna 210.000 woningen verkocht werden. 

Het aantal ingeschreven hypotheken op woningen was in 2016 ruim 307.000. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging van 19%. In 2006 lag dit aantal veel hoger: 549.000 ingeschreven hypotheken op woningen. Het verschil is onder andere te verklaren door het hoge aantal oversluitingen en 2e hypotheken in de periode voor de crisis. 

Aantal verkopen in Amsterdam stagneert, prijzen stijgen hard

Binnen deze positieve ontwikkelingen heeft Amsterdam de afgelopen jaren steeds meer een eigen positie ingenomen. De prijzen en het aantal verkopen van woningen stegen hier eerder en harder na de crisis. De cijfers laten zien dat het aantal verkopen in Amsterdam in het afgelopen jaar is gedaald met 2%, terwijl in de rest van het land het aantal verkopen met 20% is gestegen. De prijzen in Amsterdam zijn wel hard gestegen. De gemiddelde prijs per vierkante meter was in Amsterdam in 2016 16% hoger dan in 2015. 
ACTUELE HYPOTHEEKRENTETARIEVEN

Bekijk de actuele hypotheekrentetarieven op :http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/hypotheekrente/20-jaar-vast?tblsort=nhg

Kopieer het webadres in uw webbrowser en bekijk de meest recente hypotheekrentetarieven.Blok: ‘Adviseur moet tijdig anticiperen’

Geplaatst door Redactie InFinance op 16 januari 2017 Hypotheken

Nieuwe leennormen worden ruim voor de ingangsdatum bekend gemaakt. Door hierop als markt tijdig te anticiperen, wordt onzekerheid voor consumenten voorkomen. Met die woorden geeft minister Blok aan niets te willen wijzigen aan de regels rondom het nieuwe toetsmoment bij hypotheekverstrekking.

In antwoord op Kamervragen van de leden Ronnes, Van der Linde, Albert de Vries en Dijkgraaf over de nieuwe zienswijze van de AFM, schrijft Blok dat hij zich ervan bewust is dat de consument voor het daadwerkelijke toetsmoment afhankelijk is van de doorloopsnelheid van het hypotheektraject bij de aanbieder. Wanneer er een moment nadert waarop leennormen worden gewijzigd, kan dit dus behoorlijk spannend zijn. Maar omdat de nieuwe leennormen ruim voor de ingangsdatum bekend zijn, is de minister van mening dat hypotheekverstrekkers en –adviseurs ruim de tijd hebben om de hypotheekaanvrager hierover te adviseren.

Nieuw toetsmoment logisch

Volgens Blok is het logisch dat bij het uitbrengen van het bindend aanbod getoetst wordt aan de leennormen die op dat moment gelden. Blok: “Doorgaans is op dat moment alle informatie voorhanden om de hypotheekaanvraag te toetsen aan (onder andere) de wettelijke leennormen. Het ligt in de rede om deze informatie te toetsen aan de leennormen die op dat moment gelden, niet aan leennormen in het verleden. De aanbieder toetst immers op dat moment op basis van alle bekende gegevens in hoeverre een (bindend) aanbod kan worden gedaan dat verantwoord is.”

Moment van aanvraag is bepalend

Blok is evenals de AFM van oordeel dat met de introductie van het bindend aanbod op 14 juli 2016, een uniform moment is ontstaan waarop toetsing op overkreditering moet hebben plaatsgevonden. Blok: “Tot de implementatie van de MCD toetsten hypotheekverstrekkers op basis van de leennormen die golden op het moment dat de offerte met voorbehouden werd uitgebracht. Maar met de introductie van het bindend aanbod wordt er getoetst aan de dan geldende loan-to-income (LTI) en loan-to-value (LTV) normen. De geldverstrekker is immers gebonden aan dit aanbod en dient er voor te zorgen dat er alleen verantwoorde kredieten worden verstrekt en daarmee overkreditering wordt voorkomen.”

Consument niet de dupe

De markt had echter geen rekening gehouden met de komst van een nieuw toetsmoment. Hierop werd voor consumenten – die er redelijkerwijs vanuit konden gaan dat het moment van het aanvragen van de hypotheek bepalend zou zijn voor de van toepassing zijnde leennormen – een overgangstermijn afgesproken die loopt tot 1 februari 2017. Voor Blok is dat voldoende om consumenten niet in de problemen te brengen door de overgang naar de nieuwe werkwijze. Waarbij hij opmerkt dat er naar zijn oordeel voor veel hypotheekvragers geen onzekerheid is.

Dat de minister niets wil aanpassen is een tegenvaller voor Adfiz en OvFD. Die noemde de overgangstermijn eerder een schijnoplossing. Zij vroegen de minister te regelen dat voor hypotheekaanvragen – die in 2016 door consumenten zijn gedaan – ten behoeve van het bindend aanbod dat in 2017 plaatsvindt, met de hypotheeknormen van 2016 mag worden gerekend.

Afnemende leencapaciteit

Een afnemende leencapaciteit vanwege de nieuwe financieringsregels is volgens Blok enkel van toepassing bij aanvragen met een zeer laag rentepercentage. Hij schrijft dat de hypotheekrente gedurende 2016 zo hard is gedaald, dat de actuele rente voor sommige hypotheken onder de laagste rente uitkwam waar nog rekening mee werd gehouden in de Nibudsystematiek.

Blok: “Hierdoor werd voor hypotheekverstrekkingen, waarvan de rente onder deze laagste rentekolom van 2,25% lag, in feite gerekend met een te hoge rente. De kredietverstrekking voor deze hypotheken was in feite dus te ruim vergeleken met hypotheken met hogere rentes. Voor 2017 zijn de rentekolommen aangepast aan de gedaalde rente. Hierdoor kan voor zeer lage rentes de leencapaciteit dalen vergeleken met het eind van het jaar 2016.

 
5 januari 2017 Geschreven door redactie Vastgoed


De woningmarkt zal de komende jaren geleidelijk aan kracht inboeten. In 2018 zal het aantal transacties dalen en de prijsstijgingen zullen afvlakken, zo luidt de eerste prognose van het Economisch Bureau van ABN AMRO van dit jaar. 

Net als in 2016, wat een recordjaar was op de woningmarkt in vergelijking met de laatste jaren, zal ook in 2017 het aantal woningverkopen stijgen. Maar de stijging valt met 5 procent beduidend lager uit dan de 20 procent van afgelopen jaar. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat het aantal transacties in 2018 met 5 procent zal dalen ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de eerste Woningmarktmonitor van de bank dit jaar.

Afvlakking in 2018

De economen denken dat de prijsstijging in 2017 onverminderd hoog blijft, namelijk net als in 2016 5 procent. Ze verwachten echter dat de prijzen in 2018 minder hard zullen stijgen, te weten met 3 procent. Ondanks een daling van het aantal transacties en een afzwakking van de prijzen, betitelt de bank de vooruitzichten voor 2018 als gunstig.

Betaalbaarheid woningen

De afzwakking houdt volgens de bank vooral verband met de betaalbaarheid van woningen, die onder druk zal komen te staan door een gebrek aan aanbod van koopwoningen in stedelijke gebieden en een licht stijgende hypotheekrente. Beide bemoeilijken ook nog eens de positie van starters op de woningmarkt. Philip Bokeloh, econoom van het Economisch Bureau van ABN AMRO: Het wordt voor starters steeds lastiger een huis te kopen, omdat de prijzen zijn gestegen en hypotheeknormen strenger zijn. In 2018 leidt dit volgens ons tot een lichte daling van de woningverkopen." 

Topjaar 2016 inhaalslag

Veel huizenbezitters hebben de voorgaande jaren een woningaanschaf uitgesteld, onder andere vanwege restschuldproblemen. Door de recente waardestijging van hun woning, kunnen zij zich nu alsnog op de woningmarkt begeven. Dat verklaart volgens het Economisch Bureau de piek in woningverkopen in 2016.

Eenmalige correctie

Hoogleraar Financiële Markten Arnoud Boot verkondige die visie al in het interview in Vastgoed Magazine van december 2016 waarin hij al te positieve prognoses afwijst: “Het herstel op de woningmarkt is grotendeels te verklaren door het feit dat de kopersstaking is doorbroken. Dit mechanism is te belangrijk om buiten beschouwing te laten bij prognoses, want het is een eenmalige correctie: je kunt daar geen al te vergaande conclusies aan verbinden.”    

Prognoses vaak niet lokaal genoeg

Het Economisch Bureau verwacht echter wel dat de inhaalvraag in 2017 aanhoudt en het aandeel van doorstromers in de verkopen verder toeneemt. Bokeloh: "Toch zien we de verkoopstijging in de meeste provincies al afvlakken. Dat komt vooral omdat het woningaanbod achterblijft bij de vraag, want het is voor woningzoekers steeds lastiger een huis te vinden dat aansluit bij hun woonwensen. Dit zwakt de groei van het aantal verkopen af."

Boot zegt hierover: “Enkel in de grootstedelijke gebieden heerst er de schaarste waar veel prognoses op zijn gestoeld. Die houdt nog wel even aan en daar zijn dus inderdaad verdere prijsstijgingen te verwachten en een verdere daling van het aantal verkopen. Maar in grote delen van het land is en blijft de woningmarkt relatief rustig.” 

Afvlakking prijsstijging in 2018

Volgens zowel Philip Bokeloh als Arnoud Boot zit er wel een plafond aan de prijsstijging. "Naarmate de rente verder oploopt, wordt het moeilijker om een huis te kopen. De hypotheeknormen zijn de afgelopen jaren aangescherpt. Omdat de rente toen daalde, had dat weinig effect op de prijsontwikkeling. Als de rente stijgt, verandert dat. Daarom verwachten we dat de prijzen in 2018 minder hard zullen stijgen", aldus de econoom. Boot: “De prijsstijgingen en de oplopende rente geven kopers in grootstedelijke gebieden een opgejaagd gevoel waardoor zij bereid zijn meer of teveel te betalen. Dat heeft weer een prijsverhogend effect, maar er komt een kantelpunt waarop mensen de huizen simpelweg niet langer kunnen of willen betalen. Zeker in combinatie met stijgende hypotheekrentes. Verdere verhoging van de huizenprijzen liggen dan niet meer voor de hand.”

Opvallend detail: volgens de ‘Housing Price Forecaster’, een instrument ontwikkeld door het Bureau Stedelijke Planning zouden de woningprijzen in 2017 alweer gaan dalen

Niet te veel waarde aan hechten

Ookal voorspelt ABN AMRO een afzwakking in 2018, toch betitelt de bank de vooruitzichten ook voor dat jaar als ‘gunstig’. Of dat waardeoordeel terecht is, is de vraag. Boot raadt makelaars en hun klanten daarom aan niet te veel waarde te hechten aan prognoses in de media, maar vooral uit te gaan van het huishouden van de klant, met aandacht voor de huidige en toekomstige woonwensen en financiële situatie. “In de afweging of je wel een niet een woning kunt kopen draait het vooral om de vraag of je te allen tijde de hypothecaire  lasten kunt dragen. Een woning mag nooit een molensteen om je nek worden.”


Oud bestemmingsplan? Gratis (ver)bouwen!

22 december 2016 Geschreven door redactie Vastgoed

Dossier: 

Ondernemen

Juridisch

 

 

Heeft een klant plannen om een dakkapel of tuinhuisje te bouwen? Dan doet hij of zij er goed aan om eens na te gaan hoe oud het bestemmingsplan is. Is het bestemmingsplan minstens tien jaar oud, dan hoeven er namelijk geen bouwleges te worden betaald aan de gemeente. En dat scheelt honderden, soms wel duizenden euro’s.

Normaal gesproken moeten klussers in ruil voor bouwvergunningen voor een tuinhuisje, dakkapel of het installeren van een schotelantenne, zgn. bouwleges betalen aan de gemeente waarin ze wonen. Maar niet als het bestemmingsplan tien jaar of ouder is. Dit heeft te maken met een wetsartikel uit 2008. Deze Wet ruimtelijke ordening is bedacht om gemeenten te prikkelen hun vaak verouderde bestemmingsplannen te herzien. Alleen, gemeenten gokken erop dat burgers deze wet niet kennen.

Bezwaar

Totdat een varkenshouder uit Sint-Antonis bezwaar maakte tegen zijn legesrekening van 3.900 euro voor de bouw van nieuwe varkensstallen en een luchtwasser. Toen de gemeente hem geen gelijk gaf, stapte hij naar de rechter. Die stelde hem deze zomer in het gelijk. Ook Zevenaar, Teylingen en Nijmegen delfden dit jaar het onderspit in de rechtszaal, net als Nijkerk, Heerlen, Uitgeest en Dantumadeel het jaar ervoor. Teylingen heeft na het verloren hoger beroep ook 20.000 euro terugbetaald aan burgers en bedrijven die géén rechtszaak hadden aangespannen. Nijmegen en Sint-Anthonis gaan in hoger beroep, Zevenaar stapt als eerste gemeente naar de Hoge Raad. Het mislopen van bouwleges kan gemeenten flink pijn doen; in 2014 verdienden zij er 371 miljoen euro mee, en in 2008 ruim 600 miljoen euro.

'Onbehoorlijk'

De Vereniging Eigen Huis noemt het 'onbehoorlijk' dat gemeenten ondanks te oude bestemmingsplannen leges willen innen. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) keurt dit af. Hoeveel te oude bestemmingsplannen er zijn, weet de VNG niet. In 2019 treedt een nieuwe Omgevingswet in werking, zonder de boete voor te oude bestemmingsplannen. Kortom: heeft je klant (ver)bouwplannen en te maken met een verouderd bestemmingsplan? Adviseer hen proactief om deze plannen vóór 2019 uit te voeren. Dat scheelt een flinke slok op een borrel.

Bron: Volkskrant

                              

Koopwoningen in oktober 5,6 procent duurder

Foto: ANP

 

Gepubliceerd: 21 november 2016 08:13 Laatste update: 21 november 2016 09:02

 •  
 •  
 •  

 

Bestaande koopwoningen waren in oktober 5,6 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen zijn op jaarbasis wel minder hard gestegen dan in september en augustus.

 

In augustus werd nog de hoogste prijsstijging in veertien jaar gemeten, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster maandag.

In augustus 2008 bereikte de gemiddelde woningprijs een piek. Daarna daalde de gemiddelde verkoopprijs naar een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien laten de woningprijzen een stijgende lijn zien.

Ten opzichte van de piek in 2008 lagen de prijzen in oktober nog 11,5 procent lager. In vergelijking met juni 2013 is sprake van een stijging van 12,7 procent. Woningen zijn nu ongeveer even duur als in juli 2005.

De gemiddelde koopsom was in oktober 247.673 euro. De vraagprijs kwam uit op gemiddeld 321.000 euro.

Vorige week maakte het Kadaster bekend in oktober 17.339 verkochte woningen te hebben geregistreerd. In de eerste tien maanden van dit jaar ging het in totaal om 171.258 verkopen. Dat is een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar.


'Maximale hypotheek volgend jaar voor veel mensen toch omlaag'

Foto: ANP

 

Gepubliceerd: 04 november 2016 13:25 Laatste update: 06 november 2016 09:55

 

 

Het maximale bedrag dat mensen kunnen lenen voor de aankoop van een huis, valt voor een grote groep mensen volgend jaar toch lager uit.

 

Volgens berekeningen van Vereniging Eigen Huis (VEH) kunnen huizenkopers die gebruikmaken van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) met een hypotheekrente van onder de 2 procent straks minder lenen. De NHG-norm blijft ook in 2017 op 245.000 euro staan.

Een lage hypotheekrente betekent ook lagere aftrekmogelijkheden. De hypotheeknormen zijn op advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vastgesteld, zodat mensen niet in de financiële problemen komen door te hoge woonlasten.

Het Nibud berichtte eerder dat de leennormen per 2017 juist worden verruimd. Door de stijging van de koopkracht hebben Nederlanders meer ruimte om geld te lenen voor een huis, oordeelt het voorlichtingsinstituut. Bovendien zijn door de lage rente de risico's wat lager.

Niet iedereen

Maar dit principe geldt dus niet voor iedereen. VEH rekende uit dat bij een hypotheekrente van 1,75 procent een eenverdiener met een inkomen van 35.000 euro volgend jaar ruim 8.000 euro minder kan lenen dan nu het geval is.

Voor tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van 40.000 euro valt de hypotheek zelfs ruim 9.000 euro lager uit. Ondanks het feit dat het tweede inkomen vanaf volgend jaar voor een groter deel meetelt bij de berekening van de hypotheek.

In 2017 worden de regels rondom hypotheken weer iets strenger. Zo mogen huizenkopers maximaal 101 procent van de woningwaarde lenen, nu is dat nog 102 procent. In 2018 wordt dat verder verlaagd naar 100 procent.

Ook de hypotheekrenteaftrek wordt jaarlijks afgebouwd. Dit jaar is het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken 50,5 procent. Volgend jaar wordt dat verder verlaagd naar 50 procent.

Verdere stijging aantal hypotheekaanvragen

Geplaatst door Redactie InFinance op 3 november 2016 Hypotheken

Het aantal hypotheekaanvragen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) is in oktober gestegen met 8%. Er werden 31.500 unieke aanvragen verzonden, tegenover 29.000 in september.

HDN-directeur Dorine van Basten spreekt van ‘een normale seizoensontwikkeling, waarin vanaf september de hypotheekaanvragen maandelijks gestaag oplopen’.

Tempo groei versnelt

In vergelijking met oktober vorig jaar ligt het aantal hypotheekaanvragen ongeveer een vijfde hoger. Er werden toen 26.500 hypotheken aangevraagd. Dat ligt in de lijn van de groei die de afgelopen vijf jaren te zien is, waarbij het tempo van de groei in de laatste jaren flink is versneld.

In 2016 zijn er tot en met oktober 280.500 hypotheken aangevraagd, zo’n 16% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen het aantal aanvragen op 242.000 zat.


 

Huizenkopers kunnen volgend jaar hogere hypotheek krijgen

Foto: 123RF

 

Gepubliceerd: 27 oktober 2016 15:48 Laatste update: 27 oktober 2016 16:56, Bron: NU.nl

 

 

Mensen die een huis kopen, kunnen volgend jaar een hogere hypotheek krijgen dan nu het geval is. De leennormen worden per volgend jaar verruimd, op basis van een advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

 

Dat blijkt donderdag uit een brief die minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Door de stijging van de koopkracht hebben Nederlanders meer ruimte om geld te lenen voor een huis, oordeelt het Nibud. Bovendien zijn door de lage rente de risico's wat lager.

Het bedrag dat een huishouden kan uitgeven aan woonlasten wordt bepaald door het bruto inkomen te verminderen met de belastingen, premies en de overige kosten voor levensonderhoud. Die uitgavenposten moeten ook betaalbaar blijven na het afsluiten van een hypotheek. 

Overigens nemen de meeste huizenkopers geen maximale hypotheek, omdat dit betekent dat zij in dat geval waarschijnlijk flink moeten bezuinigen op andere uitgaven.

Woningwaarde

Voor het bepalen van de percentages voor 2017 heeft het Nibud onder andere rekening gehouden met het feit dat consumenten volgend jaar een hypotheek mogen afsluiten tot maximaal 101 procent van de waarde van de koopwoning. 

Ook is de jaarlijkse beperking van de hypotheekrenteaftrek met 0,5 procentpunt in de hoogste schijf meegenomen, in 2017 gaat deze van 50,5 naar 50 procent.

Kamer wil dat rekening wordt gehouden met lagere energielasten en kansen op hoger salaris

Zie ook: Tweede Kamer wil versoepeling voorwaarden verstrekken hypotheek

 

Tweeverdieners

Tweeverdieners mogen meer lenen dan eenverdieners met een even hoog inkomen. Tweeverdieners houden relatief steeds meer over dan eenverdieners, vanwege voor hen voordelige fiscale regelingen. Met die regelingen wil het kabinet meer mensen aan het werk krijgen.

Volgend jaar telt het tweede inkomen voor 60 procent mee. Dit jaar wordt het tweede inkomen nog voor de helft meegerekend.

Op termijn zal het tweede inkomen ook volledig meegeteld kunnen worden bij het berekenen van de maximale hypotheek, schrijft minister Blok aan de Kamer.

Voor kopers van zeer energiezuinige huizen wordt extra ruimte in de zogeheten leennorm aangepast aan de energieprijzen.

Maatwerk

Verder gaan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën met toezichthouders en marktpartijen praten over eventuele knelpunten rondom het leveren van hypotheken op maat. 

Hypotheekverstrekkers kunnen met een zogenoemde maatwerkhypotheek afwijken van de leennormen. De hypotheekverstrekker moet dit wel onderbouwen. Zo kunnen ook ouderen die goedkoper willen wonen, zzp'ers of startende ondernemers een passende hypotheek krijgen


NVM-UPDATE van 24 oktober 2016


Verruiming van de NHG bovengrens
Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft bekendgemaakt dat de maximale prijs van een woning die met NHG gefinancierd kan worden in 2017 €  245.000 bedraagt. In 2016 is dit nog € 231.132. Momenteel wordt 74% van de hypotheken met NHG afgesloten. 
De maximale prijs van een woning die met NHG gefinancierd kan worden, is per 2017 gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Deze bovengrens gaat per 1 januari 2017, vanwege de stijgende woningwaarde, dus omhoog. Dan kan een woning tot maximaal €  245.000 worden gefinancierd met NHG, waar dat in 2016 nog € 231.132 was.

Volgens Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW wordt met de koppeling aan de gemiddelde woningwaarde dezelfde groep bediend, als voor de crisis: mensen die geen hoog inkomen hebben, maar wel op een verantwoorde manier een woning willen kopen.
 Positivisme bezorgt huizenkoper kopzorgen

Geplaatst door Redactie InFinance op 21 oktober 2016 Hypotheken

De 50ste peiling van de Eigen Huis Marktindicator (derde kwartaal 2016) laat opnieuw een stijgend vertrouwen in de koopwoningmarkt zien. Onder consumenten nemen echter ook de zorgen toe. Een koopwoning wordt voor steeds meer mensen mogelijk onbereikbaar.

De VEH-stemmingsgraadmeter van de woningmarkt handhaafde afgelopen maand de recordwaarde van 121 punten. Ter vergelijking: bij 100 punten is er sprake van een neutraal sentiment. Net als in de voorgaande maanden is de historisch lage rente de voornaamste reden voor het optimisme.

Minder gunstige tijd

Ruim de helft van de ondervraagden acht het nu een gunstige tijd om een huis te kopen. Drie maanden geleden was echter nog 60% van hen die mening toegedaan. Het is dus maar de vraag of iedere koper in het enthousiasme kan delen, zegt Bob Maas, woningmarktdeskundige van Vereniging Eigen Huis. “Door de stijgende prijzen wordt een nieuwe koopwoning voor steeds meer mensen mogelijk onbetaalbaar, vooral in de Randstad. Ook blijft het aanbod achter bij de vraag, de geringe nieuwbouwproductie biedt geen verlichting.’

 

'Maximale hypotheek niet gedaald door strengere inkomensnormen'

Foto: MoneYou

 

Gepubliceerd: 20 oktober 2016 11:13 Laatste update: 20 oktober 2016 11:22

 

Huishoudens kunnen nog steeds genoeg lenen om een huis te kopen ondanks de strengere inkomensnormen. 

 

Dit is te danken aan de lagere rente en de gestegen inkomens van huishoudens, schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag in een analyse.

De normen om te lenen zijn de afgelopen jaren strenger geworden. Zo bepaalt het Nibud sinds 2013 ook voor hypotheken zonder NHG-garantie hoeveel maximaal geleend kan worden. Vooral deze maatregel zorgt ervoor dat huishoudens in principe minder kunnen lenen.

Verder is de hypotheekrenteaftrek alleen nog beschikbaar voor annuïtaire hypotheken en is er een maximum gesteld aan de omvang van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde.  

"Dit is echter niet het hele verhaal, want in dezelfde periode is ook de rente gedaald en zijn de inkomens gegroeid", merken de onderzoekers van DNB op.   

Zo is de rente voor een lening met een looptijd van tien jaar gedaald van 5,4 procent in 2008 naar 3,1 procent in 2016. Verder ligt het nominale loon in 2016 12 procent hoger in vergelijking met 2008.

Note nieuwsbrief beheerder: De actuele stand van een 10-jaar vaste hypotheekrente (Peil 20 oktober 2016) ligt aanzienlijk onder het niveau van de door de onderzoekers van de DNB genoemde rentepercentages; Zo is op dit moment al een hypotheek met NHG te sluiten voor 10 jaar vast 1.5% (Bron: Hypotheekrente.nl)Lagere hypotheek door rood staan bij bank

Geplaatst door Redactie InFinance op 19 oktober 2016 Hypotheken

De mogelijkheid van met een klein bedrag rood staan bij de bank kan per 1 december gevolgen hebben voor de maximale hypotheek die mensen kunnen krijgen. Volgens Vereniging Eigen Huis kan het duizenden euro’s schelen.

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) gaat per 1 december kredieten eerder registreren, vanaf 250 euro en met een looptijd van minstens een maand. Nu worden kredieten van meer dan 500 euro met een looptijd van meer dan drie maanden geregistreerd. De aanpassing – een gevolg van de aangescherpte Wet financieel toezicht – helpt volgens BKR om de schuldenproblematiek in Nederland terug te dringen.

Lagere hypotheek

Huizenkopers lopen door de nieuwe grenzen kans minder geld te kunnen lenen voor hun huis, stelt VEH. Omdat ook de mogelijkheid om rood te staan als een krediet geldt, gaat het ook op voor mensen die nooit daadwerkelijk rood staan. VEH rekent voor dat iemand met een limiet van 500 euro op zijn betaalrekening straks ongeveer 2800 euro minder hypotheek kan krijgen dan iemand zonder zo’n limiet. Bij een limiet van 1500 euro kan het verschil oplopen tot zo’n 8400 euro.

BKR benadrukt dat het niet bepaalt of een consument een krediet of hypotheek krijgt. “Individuele geldverstrekkers bepalen de hoogte van het krediet of hypotheek”, aldus BKR op zijn website. “Door kredieten vanaf een lager bedrag ook te registreren wordt de financiële positie van consumenten op een objectieve manier duidelijk.”Huizenkopers bereiden zich goed voor

Geplaatst door Redactie InFinance op 11 oktober 2016

Potentiële huizenkopers zijn goed voorbereid als ze op zoek gaan naar een koopwoning. Acht op de tien geven aan uitgebreid de tijd te nemen voor het afsluiten van een hypotheek, zo blijkt uit onderzoek van Team Vier in opdracht van financieel dienstverlener MoneYou.

Daarbij zoeken vier op de tien (42%) bij voorkeur alles zelf uit, terwijl 28% zich liever laat adviseren over het afsluiten van een hypotheek. Drie op de tien ondervraagden regelen zoveel mogelijk online.

Langer dan verwacht

Drie op de tien ondervraagden vond het afsluiten van de hypotheek langer duren dan verwacht. De belangrijkste oorzaken waren dat de geldverstrekker aanvullende vragen had over de woning of dat er bepaalde stukken ontbraken.

Voor het onderzoek werden duizend Nederlanders ondervraagd in de leeftijd van 25 tot en met 50 jaar ondervraagd, die wel eens een huis hebben gekocht of van plan zijn dat binnen nu en twaalf maanden te doen.Makelaars waarschuwen dat woningmarkt minder toegankelijk wordt

Foto: ANP

Gepubliceerd: 06 oktober 2016 10:00 Laatste update: 06 oktober 2016 10:29

 

De woningmarkt wordt minder toegankelijk voor consumenten die een huis willen kopen. Daarmee worden de keerzijdes van een aantrekkende woningmarkt meer zichtbaar.

Dat constateert makelaarsvereniging NVM donderdag op basis van gegevens over het derde kwartaal.

Verkopers komen "relatief makkelijk" van hun woning af, terwijl het voor met name starters moeilijker wordt om een woning te kunnen kopen.

Huizen worden inmiddels sneller verkocht en het aanbod wordt kleiner. Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde verkoopprijs stijgt. Dit speelt vooral in oververhitte regio's waar het aanbod klein is en de vraag groot.

"De verkopers spinnen garen bij het krimpende aanbod en kopers hebben steeds minder keuze", meent Jaarsma.

NVM spreekt van "een duidelijke tweedeling" op de woningmarkt. "De ontwikkelingen in regio's met veel krapte, zoals Amsterdam en een aantal centra van studentensteden zijn zorgelijk", stelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma in een toelichting op de cijfers.

Experts adviseren in de Randstad aankoopmakelaar te nemen

 

Woningverkopen

NVM telde in het derde kwartaal ruim 41.000 verkochte woningen. Dat zijn er 15 procent meer dan een jaar eerder. De vereniging schat dat het voor de hele markt gaat om ongeveer 53.500 transacties.

Volgens NVM hangt die toename samen met de lage hypotheekrente en stijgende woningprijzen. Ook is de doorstroming van bestaande woningeigenaren naar een andere koopwoning verder op gang gekomen.

Verkoopprijs

Ook de gemiddelde verkoopprijs is in het derde kwartaal gestegen naar 240.000 euro. De prijs ligt inmiddels 7,4 procent hoger dan een jaar eerder en 1,3 procent hoger in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Het is op jaarbasis de grootste stijging sinds 2002.

Er zijn wel grote regionale verschillen. "Waar in sommige regio's de prijs nog maar nauwelijks gestegen is, neemt deze in krappere gebieden met 10 procent of meer toe", aldus de NVM-topman.

Amsterdam

"De prijsontwikkeling in de NVM-regio Amsterdam begint met een plus van 22 procent op jaarbasis problematische vormen aan te nemen."

Jaarsma verwacht dat het niet lang meer zal duren voor de gemiddelde prijs in Amsterdam 50 procent hoger is dan in de zomer van 2013. In die periode bereikte de woningprijs een dieptepunt.

Ook in regio's zoals Utrecht, Zuid-Kennemerland, Waterland en Zaanstad liggen de prijzen inmiddels minstens 20 procent hoger dan een jaar geleden.

                                                                                                                   0-0-0-0-0-0

APELDOORN - De gemeente Apeldoorn wil het snippergroen - nutteloze stukjes grond die grenzen aan tuinen en huizen - zoveel mogelijk verkopen.

 Snippergroen Apeldoorn nog niet in de verkoop

Er zijn flink wat inwoners die een strookje snippergroen huren en bij hun tuin hebben getrokken, maar de gemeente wil hen overhalen dat ze het perceeltje kopen. Ze mogen ook blijven huren, maar dan tegen een huurprijs die tien keer zo hoog is.

De gemeente heeft 24 reacties gekregen op deze nieuwe regels. Als gevolg daarvan zijn enkele aanpassingen gedaan. Om bestaande huurders tegemoet te komen, wordt de nieuwe huur in stappen verhoogd. Vanaf 2019 is de huur tien euro per vierkante meter. Tegenover de 98 cent per meter nu. Wel betalen huurders minimaal 250 euro per jaar, ook als zij een kleiner stukje grond huren waardoor de prijs onder dat bedrag ligt.

Kopen kost tijdelijk 50 euro per vierkante meter in plaats van 100 euro (voor stukken tot 50 meter groot. Stukken tot 100 meter groot kosten 100 euro per meter. Van grotere percelen wordt de waarde getaxeerd. Percelen tot en met een grootte van 10 vierkante meter worden gratis aangeboden. Wel zijn dan de notariskosten voor rekening van de inwoner.

Bron: De Stentor 10 JUNI 2016

ABN AMRO: Aantal woningverkopen nadert recordhoogte

31 maart 2016 Geschreven door redactie Vastgoed

Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat het aantal woningverkopen volgend jaar in de buurt van het recordniveau van 2006 uitkomt. De economen van de bank voorspellen voor 2016 een toename van 10 procent van het aantal verkopen.

Het Economisch Bureau verwacht in 2017 een stijging van 5 procent. Eind 2015 gingen de economen nog uit van toenames van respectievelijk 5 procent en 2,5 procent.

Prijsherstel

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “In 2006 wisselden bijna 210.000 huizen van eigenaar. We verwachten dat dit aantal in 2017 wordt benaderd. Momenteel is het kopen van een woning aantrekkelijk door de lage rente. Ook veel mensen die de afgelopen jaren de aanschaf van een huis uitstelden, kopen nu alsnog. Het feit dat de woningprijzen al langer stijgen geeft kopers vertrouwen. Het prijsherstel maakt bovendien dat er steeds minder huizen ‘onder water’ staan en woningeigenaren makkelijker kunnen verhuizen. Dit zijn allemaal factoren die positief zijn voor de woningmarkt.”

Ook huizenprijzen stijgen meer

Het Economisch Bureau verwacht dat de huizenprijzen in 2016 met 4 procent stijgen. Eerder gingen de economen uit van een toename van 3 procent. Voor 2017 denkt het Economisch Bureau dat de woningprijzen met 3 procent stijgen. Eind 2015 was de voorspelling nog 2 procent. Bokeloh: “De lage rentelasten maken het steeds aantrekkelijker om een eigen woning te kopen. Dat vertaalt zich door in hogere huizenprijzen. De prijsstijging wordt wel enigszins geremd doordat de overheid de hypotheeknormen heeft aangescherpt. Kopers mogen minder lenen op basis van zowel hun inkomen als de waarde van het onderpand.

 

Verlaging NHG-grens van de baan

 

Gepubliceerd: 29 maart 2016 09:07 Laatste update: 29 maart 2016 10:07

 

De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft dit jaar op 245.000 euro. De geplande verlaging naar 225.000 euro vanaf 1 juli wordt niet doorgevoerd.  

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft hierover overeenstemming bereikt met minister Stef Blok van Wonen.

De gestegen huizenprijzen liggen ten grondslag aan het schrappen van de grens. In februari van dit jaar was de gemiddelde huizenprijs volgens het Kadaster 234.830 euro.

"De huidige kostengrens van 245.000 euro sluit dus beter aan bij de gemiddelde huizenprijs", aldus WEW in een persbericht.

Doordat rekening wordt gehouden met bijkomende kosten, kunnen potentiële huizenkopers straks nog blijven profiteren van de NHG tot een prijs van 231.123 euro.

 

 

Verbod op asbestdaken

Bron: Rijksoverheid.nl

 

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

Waarom verbod op asbestdaken

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. In 2016 is € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond).

Naast de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken kunnen bedrijven ook nog gebruik maken van fiscale regelingen voor verwijdering van asbest.

Asbestdak na 2024

Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.

Asbestdak in contact met buitenlucht

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.

Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij een sanering.

Verwaarloosde asbestdaken nu al verwijderen

Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.

Eigenaar verantwoordelijk voor verwijdering asbestdak

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente.

In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.

Particulieren mogen nooit zelf dakleien verwijderen.

Handhaving verbod op asbestdaken

Gemeenten handhaven het verbod op asbestdaken. De handhaving ligt soms bij de provincie. Bijvoorbeeld in een beperkt aantal gevallen bij grote bedrijven.

Verder in dit onderwerp

Zie ook

Vragen? 1400 Bel Informatie Rijksoverheid:

Verantwoordelijk

 

Ruim kwart meer woningen verkocht in januari

De verkoop van woningen is in januari met ruim een kwart (26,2 procent) gestegen tot 11.907, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dat maakte het Kadaster woensdag bekend.

Ten opzichte van de voorgaande maand, december 2015, is er echter sprake van een daling van 44,8 procent. Maar toen registreerde het Kadaster extreem veel verkochte woningen, namelijk 21.566.

Woningen Kadaster

Bron: Kadaster - © NU.nl/Jerry Vermanen

Bij alle woningtypen viel op jaarbasis een stijging te noteren. Vrijstaande woningen stijgen het meest met bijna 35 procent. Bij hoekwoningen is de stijging het minst (ruim 15 procent).

De verkopen namen in alle provincies toe. De groei was het sterkst in Utrecht met meer dan 37 procent. De kleinste stijging is te zien in Flevoland (11,6 procent).

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in januari met 18,7 procent toe op jaarbasis. Ten opzichte van december daalde het aantal echter met 42,7 procent.

Er hadden in januari 219 executieveilingen plaats, een toename van ruim 121 procent ten opzichte van een jaar eerder

 

 

Rentemiddeling nu ook bij NN

Redactie InFinance | Datum: 29-01-16

Nationale-Nederlanden gaat uiterlijk september 2016 rentemiddeling aanbieden. Klanten van de verzekeraar krijgen in augustus nadere informatie. Volgens Vereniging Eigen Huis schreef de verzekeraar dit in een bericht aan intermediairs.

ABN Amro en Rabobank kondigden in december aan dat zij vanaf medio 2016 rentemiddeling aanbieden. SNS Bank en ING doen het al langer. Eigen Huis heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor rentemiddeling, omdat het de maandlasten van een huiseigenaar aanzienlijk omlaag kan brengen. “Op lange termijn pakt rentemiddeling niet altijd voordelig uit. Daarom adviseert de vereniging huiseigenaren om vooraf een berekening te vragen aan de hypotheekadviseur.”

 

donderdag, 14 januari 2016 08:46

NMV: koopwoningmarkt houdt wind in de rug Speciaal

Geschreven door  Redactie Vastgoed )

 

 

NMV: koopwoningmarkt houdt wind in de rug

 

De NVM kende in het 4de kwartaal van 2015 een nieuw record wat betreft het aantal geregistreerde transacties. De vereniging registreerde 40.158  verkopen van bestaande koopwoningen, 15 procent meer dan het jaar ervoor. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar schatting om totaal 52.000 transacties. Het gaat om voorlopige cijfers.

 

De laatste vier kwartalen registreerde de NVM in totaal meer dan 142.000 transacties van bestaande koopwoningen bij haar makelaarsondernemingen. Dat komt neer op ruim 185.000 transacties voor de gehele markt, zoals de NVM voorspelde. De transactieprijs van woningen is in het 4de kwartaal 2015 verder gestegen.

Verwachtingen 2016

De koopwoningmarkt zal ook in 2016 de wind in de rug houden. De NVM voorspelt dat het aantal transacties dit jaar met 8 tot 10 procdent zal toenemen. Dat betekent dat de NVM in 2016 zo’n 155.000 woningen van eigenaar zal laten wisselen. Voor de totale markt komt dit neer op zo’n 200.000 transacties. Ook de gemiddelde verkoopprijs van woningen stijgt volgens de NVM in 2016, en wel met 3 tot 4 procent.

Op de helft

De prijsstijging over 2016 pakt daarmee waarschijnlijk iets lager uit dan over geheel 2015, toen sprake was van een stijging van 5 procent. “De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt nog bijna 10 procent onder het niveau bij de start van de crisis, maar inmiddels wel 10 procent hoger dan op het dieptepunt”, zegt NVM-voorzitter Ger Hukker.

Vraagprijs

Het verschil tussen de vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs loopt ook in het 4de kwartaal 2015 verder terug, constateert de NVM. Ten opzichte van de laatste vraagprijs wordt er uiteindelijk gemiddeld 3,4 procent minder betaald voor de gemiddeld verkochte woning. In praktisch alle segmenten loopt het vraag-verkoopprijsverschil terug. Woningen die maar kort op de markt zijn geweest (binnen een kwartaal verkocht) leggen gemiddeld slechts 2 procent toe op de laatste vraagprijs (en worden vaak vanuit de eerste vraagprijs verkocht).

“Het zijn duidelijke tekenen van een woningmarkt, waarbij voor scherp geprijsd nieuw aanbod op de markt veel belangstelling is en maar weinig onder de vraagprijs geboden wordt”, aldus Hukker. “Dat blijkt ook wel uit het percentage woningen dat boven de vraagprijs verkocht wordt: dit was een jaar geleden nog geen 6 procent. Inmiddels wordt bijna 10 procent boven de vraagprijs verkocht. Dat zie je vooral terug in de populaire wijken in Amsterdam, Utrecht en enkele andere studentensteden.” 

Aanbod

De dalende tendens bij het aanbod van koopwoningen houdt volgens de NVM aan. Er staan halverwege het vierde kwartaal 2015 ruim 128.000 woningen in aanbod bij NVM-makelaars (totale markt: 168.000). “Er is sprake van een doorgaande daling”, aldus Hukker. “In vergelijking met een jaar geleden staat er bijna 14 procent minder in aanbod.” Aan de daling van de vraagprijs is het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds het begin van de crisis een einde gekomen. De vraagprijs in vergelijking met een jaar eerder steeg met 0,5 procent. Vanaf de vraagprijspiek in 2008 is de vraagprijs met ruim 12 procent gedaald.

Nieuwbouw

De nieuwbouwmarkt bezorgde de NVM een prima 2015. Op jaarbasis zijn 36 procent meer nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar geleden. In dezelfde periode nam het aanbod te koop staande nieuwbouwwoningen af met 15 procent. NVM-makelaars in stedelijk gebied signaleren dat het aantal te koop staande woningen vaak niet meer kan voldoen aan de vraag. Circa de helft van de nieuwbouwmakelaars moeten daarom alweer regelmatig een loting houden na start verkoop van een nieuwbouwproject. De prijs van de gemiddelde nieuwbouwwoning is in een jaar tijd gestegen met 11 procent. Deels is dit te verklaren doordat er weer meer twee-onder-1-kappers en vrijstaande woningen worden ontwikkeld voor de doorstroming. Maar woningen worden ook duurder door implementatie van energiezuinige maatregelen en installaties. Hierdoor stijgen de bouwkosten en deze worden doorberekend aan de koper.

Driekwart van de NVM-makelaars vindt de prijskwaliteitverhouding van huidige nieuwbouwprojecten beter dan die voor de crisis. Hetzelfde aandeel vindt dat er meer naar de wensen van de klant worden geluisterd dan circa tien jaar geleden. Echter, nieuwbouwmakelaars in stedelijk gebied signaleren steeds vaker dat overheid en marktpartijen weer in oude patronen vervallen. NVM-Makelaars dienen in hun advisering aan de betrokken partijen sterk te blijven sturen op kwaliteit en woonwensen.

Restschuldproblematiek hardnekkig

De problematiek rond restschulden blijft evenwel hardnekkig. Hukker: “Om dat probleem – waar ruim een kwart van de woningbezitters mee kampt - op te lossen, is een lange adem nodig. Daar zijn we zeker nog een paar jaar zoet mee.”

De NVM-makelaars hebben een goed vierde kwartaal 2015 achter de rug met totaal ruim 40.000 transacties op de bestaande koopwoningmarkt (totale markt: 52.000). “Dat is een recordaantal voor NVM-makelaars”, zegt Hukker, “maar geen record voor de totale koopwoningmarkt, omdat ons marktaandeel in de laatste jaren is toegenomen tot meer dan 75 procent.”

Lage hypotheekrente helpt

Volgens Hukker houdt de koopwoningmarkt de wind goed in de rug. “Dat heeft meerdere oorzaken”, zegt hij. “De hypotheekrente is ontzettend laag, zodat de netto lasten bij een koopwoning in vergelijking tot een aantal jaren terug sterk zijn gedaald, terwijl die lasten bij een huurwoning juist sterk zijn gestegen.

Verder zien we dat het consumentenvertrouwen enorm is toegenomen.” Dankzij de lage rente en het enorme consumenten vertrouwen houdt de woningmarkt de wind in de rug. “De effecten van een verdere verlaging van de NHG-grens, het feit dat je meer eigen geld mee moet nemen om een huis te kopen en dat je ook minder mag lenen, lijken de markt niet te beïnvloeden en beperken wellicht de effecten van de oververhitting in de markt die je hier en daar ziet.”


Financiële gevolgen voor de (potentïële) huiseigenaar in 2016

Het jaar 2015 ligt inmiddels achter ons, dus tijd om vooruit te kijken. Welke financiële gevolgen kunt u als huizenbezitter in 2016 verwachten? Wij geven u een vooruitblik.


De schenkingsvrijstelling gaat omhoog.
Dit gebeurt in twee fases. In 2016 zal het bedrag op €53.016 zitten, tot een maximum van €100.000 in 2017. Het geld dat uit de schenking komt, dient  te worden besteed aan (waardevermeerdering van) de eigen woning. In 2016 geldt de vrijstelling nog uitsluitend voor schenkingen van ouders aan kinderen die tussen achttien en veertig jaar oud zijn. Ouders die in 2015 of 2016 gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling, mogen hun belastingvrije schenking in 2017 aanvullen tot €100.000. Wilt u in 2017 belastingvrij schenken? Dan is de ouder-kind relatie geen vereiste meer. De leeftijdsgrens van 18 tot 40 blijft wel gehandhaafd.

De maximale hypotheek gaat omlaag.
Per 1 januari 2016 mag een nieuwe hypotheek maximaal 102 procent van de marktwaarde van de woning bedragen. In 2015 is dat nog 103 procent. Dit percentage daalt elk jaar een procent, tot 100 procent in 2018.

De NHG-grens daalt naar €225.000
De NHG-grens is nu bepaald op €245.000, maar zal per 1 juli 2016 dalen naar €225.000. Wilt u in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG, zult u vanaf 1 juli 2016 met uw koopsom beneden de €212.264 moeten blijven.

WOZ-gegevens openbaar
Per 1 oktober 2016 zullen de WOZ-gegevens van iedere woning openbaar zijn en dus vrij op te vragen. Hierdoor wordt het eenvoudiger woningen met elkaar te vergelijken.

Stijging energiebelasting voor huishoudens
In 2016 is voor duurzaam opgewekte energie geen energiebelasting verschuldigd. In het jaar daarvoor gold slecht een korting van 7,5 cent per kilowattuur. Daarnaast worden de voorwaarden in de geografische afbakening verruimd, waardoor meer mensen kunnen deelnemen aan een project. De energiebelasting op gas stijgt daarentegen en er volgt een inflatiecorrectie op de elektriciteitsbelasting.

Energiebesparende maatregelen
Huiseigenaren die energiebesparende maatregelen willen treffen, gefinancierd met een hypotheek, mogen net als in 2015 tot 106 procent van de woonwaarde - na toepassing van de maatregelen - lenen. Wilt u deze maatregelen niet nemen, dan daalt dit percentage naar 102 procent. Voor het bepalen van de maximaal te verkrijgen hypotheek wordt, naast de woningwaarde, ook gekeken naar een ander plafond: het inkomen. Het laagste van deze twee plafonds is bindend. Als eenmaal de maximale hypotheek op basis van het inkomen is bepaald, mag daar € 9.000 voor energiebesparende maatregelen bij worden opgeteld. Voorwaarde is wel dat het gezamenlijk inkomen in 2016 minimaal € 33.000 is.
Rekenvoorbeeld
Zou men een woning kopen die, na toepassing van de energiebesparende maatregelen, €200.000 waard zou zijn. Dan komt men op een maximaal op te nemen hypotheekbedrag van €212.000. Blijkt uit inkomensberekeningen dat er slechts €201.000 zou kunnen worden opgenomen dan mag men daar €9.000 bij optellen voor de energiebesparende maatregelen. Dit komt dus uit op een plafond van €210.000. Omdat het laagste plafond bindend is mag er een maximale hypotheek van €210.000 worden afgesloten.

De volgende energiebesparende maatregelen zijn vaak mee te financieren: HR-ketel, warmtepomp, zonneboiler, zonnecellen, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, HR++ beglazing.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Met ingang van 1 januari 2016 kunnen huiseigenaren een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers en is opengesteld tot 2020. Jaarlijks wordt het subsidiebedrag bekend gemaakt. In 2016 is dit bedrag vastgesteld op 70 miljoen euro.

Woningen met nul-op-de-meter
Bij een nul-op-de-meter woning mag in 2016 een bedrag van €27.000 worden opgeteld bij de maximale hypotheek die iemand op basis van zijn inkomen kan krijgen. In 2015 was dit €25.000. Voorwaarde is wel dat het gezamenlijke inkomen minimaal €33.000 is. Dit was €32.000 in 2015

Huizenmarkt trekt verder aan in oktober

Foto: ANP

Gepubliceerd: 17 november 2015 08:25 Laatste update: 17 november 2015 08:52

 

 

De huizenmarkt trekt verder aan. In oktober werden volgens Het Kadaster 16.324 woningen verkocht, een stijging van krap 14 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Volgens Het Kadaster was bij alle woningtypen een stijging te zien. De verkopen van vrijstaande woningen stegen het meest. Daarvan wisselden er bijna een kwart meer van eigenaar ten opzichte van een jaar eerder. Bij appartementen was de verkoopplus met 6,2 procent het minst sterk.

Het aantal verkochte woningen lag in oktober even hoog als in september. Wel trok de verkoop van vrijstaande huizen op maandbasis aan, terwijl de verkoop van onder meer twee-onder-een-kapwoningen afnam.

In alle provincies steeg het aantal verkochte woningen. In Drenthe was met 32,4 procent de grootste toename te zien. Zeeland zette met 3,1 procent de kleinste plus in de boeken. 

Het aantal geregistreerde hypotheken nam met 10,3 procent toe ten opzichte van een jaar geleden. Vergeleken met september was er een daling te zien.

Verder meldt Het Kadaster dat in oktober 260 executieveilingen plaatsvonden. Dat was een stijging van ruim een vijfde ten opzichte van oktober 2014 toen er 216 woningen noodgedwongen onder de hamer moesten.

Door: ANP/NU.nl

 

 

Woningmarkt draait op volle toeren

Redactie InFinance | Datum: 27-10-15

In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties geregistreerd, een stijging van 23,2% in vergelijking met dezelfde periode in 2014. De gemiddelde koopsom ging in deze periode omhoog met 3,3% tot 228.200 euro. De Nederlandse woningmarkt draait dus op volle toeren, concludeert Woningmarktcijfers.nl uit deze cijfers.

In de eerste twee kwartalen van dit jaar nam het aantal transacties ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 telkens toe met 20%, in het derde kwartaal bedraagt de stijging zelfs 29%. Ervan uitgaande dat ook in het vierde kwartaal een stijging kan worden gerealiseerd, van bijvoorbeeld 20%, dan mogen in 2015 volgens Woningmarktcijfers.nl ongeveer 185.000 transacties worden verwacht. Hiermee stijgt het aantal boven het niveau van 2008 uit en is slechts 10% verwijderd van het topjaar 2006.

De eerste negen maanden van 2015 laten een stijging van de gemiddelde koopsom zien van 3,3%. In vergelijking met het gehele jaar 2014 bedraagt de stijging 2,7%. De gemiddelde koopsom ligt momenteel iets meer dan 10% onder het topniveau van 2008, zeggen de onderzoekers.

De afgelopen jaren is volgens Woningmarktcijfers.nl een afname van het aandeel jongere kopers te zien tegenover een stijging van het aantal kopers vanaf 45 jaar. “Ook in 2015 zien we deze trend doorlopen. De groep 45+ heeft nu een aandeel van 30%.”

 

 

 

 

 

 

Hoogste prijsstijging koopwoningen in zeven jaar

Foto: ANP

Gepubliceerd: 19 oktober 2015 08:25 Laatste update: 19 oktober 2015 09:16

Bestaande koopwoningen waren in september in Nederland gemiddeld 3,5 procent duurder dan een jaar eerder. 

Daarmee ging de huizenprijs vorige maand in het sterkste tempo sinds april 2008 omhoog. Dat maakte het Kadaster maandag bekend.

De woningprijzen bereikten in juni 2013 het dal en gaan sindsdien weer omhoog. Koopwoningen zijn daardoor nu in doorsnee 6,6 procent duurder dan in juni 2013.

Huizen zijn gemiddeld echter nog altijd ruim 16 procent goedkoper dan in augustus 2008, toen de Nederlandse huizenmarkt zijn piek bereikte.

De gemiddelde huizenprijs ligt nu op het niveau van het eerste kwartaal van 2004

 

 

Opmerkelijk veel woningen verkocht in derde kwartaal'

Foto: ANP

Gepubliceerd: 08 oktober 2015 10:00 Laatste update: 08 oktober 2015 10:34De woningmarkt trekt verder aan. Er zijn in het derde kwartaal fors meer huizen verkocht dan een jaar eerder.

Dat blijkt donderdag uit voorlopige gegevens van makelaarsorganisatie NVM.

Makelaars van NVM hebben 36.277 verkopen geregistreerd. Dat zijn er 27 procent meer dan een jaar geleden (28.564) en 2,3 procent minder dan in het voorgaande kwartaal (37.145).

De organisatie schat dat het in de hele markt om ongeveer 47.500 transacties gaat. De organisatie spreekt van "het beste derde kwartaal sinds 2007".

Woningverkoop NVM

Opmerkelijk

"Dat is opmerkelijk, omdat in de zomermaanden altijd minder verhuisbewegingen plaatsvinden dan in het lenteseizoen", stelt NVM-voorzitter Ger Hukker.

Bovendien had NVM in het derde kwartaal een stuk minder transacties verwacht, omdat de leennormen op 1 juli verder zijn verscherpt en ook de maximale grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in die maand is verlaagd. Toch leidden die aanpassingen niet tot een dip in juli.

"De beperkende voorwaarden met betrekking tot de financiering, die toen ingingen, zorgden niet alleen voor veel beweging op de woningmarkt in de weken voorafgaand, maar ook in de weken kort daarna", verklaart Hukker.

In de laatste weken van het kwartaal daalde het aantal transacties weer en presteerde de woningmarkt meer naar verwachting.

Achtergrond

Zie ook: Waarom het voor starters moeilijker is geworden om een woning te kopen

 

Teneur

Ondanks de regionale verschillen ziet NVM een teneur van groei. Vanwege het aantrekkende consumentenvertrouwen en de nog altijd historisch lage hypotheekrente verwacht Hukker ook een positief vierde kwartaal.

NVM verwacht het jaar af te sluiten met in totaal 145.000 verkopen door NVM-makelaars. Voor de hele markt gaat de organisatie uit van 185.000 transacties.

 

Huizenprijs

De huizenprijs is in het derde kwartaal licht gedaald naar 224.000 euro. De gemiddelde verkoopprijs kwam 0,3 procent lager uit dan in het voorgaande kwartaal. Maar in vergelijking met een jaar eerder, lagen de prijzen juist 4,2 procent hoger.

"De laatste zes kwartalen blijkt de prijs van verkochte woningen op jaarbasis steeds rond de 4 procent hoger te zijn dan het jaar ervoor", zegt Hukker. "Er is dus sprake van een opwaartse trend in de prijzen." Toch ligt de prijs nog wel bijna 12 procent onder het niveau van vlak voor het uitbreken van de crisis.

NVM verwacht dat de gemiddelde prijs over heel 2015 zo'n 4 tot 4,5 procent hoger uitvalt dan vorig jaar.

Video: Reactie NVM

Makelaars beleefden mooie zomer

Makelaars beleefden mooie zomer

 

Aanbod

Verder blijft het aanbod krimpen. Halverwege het derde kwartaal stonden er 133.133 woningen te koop bij NVM-makelaars. Dat zijn er 12,6 procent minder dan een jaar eerder (152.355). In de totale markt gaat het naar schatting om 175.000 woningen.

Volgens NVM daalt het woningaanbod al bijna drie jaar lang vrijwel onafgebroken. Sinds eind 2012 is het aanbod met bijna een kwart gedaald. "De daling in het aanbod lijkt ook te versnellen", stelt Hukker. "Hoe goedkoper het woningtype, des te sterker het aanbod in een jaar tijd is afgenomen."

 

Krapte

In het derde kwartaal konden huizenkopers gemiddeld uit elf woningen kiezen. Dat zijn er evenveel als in het kwartaal ervoor, maar wel ruim vijf woningen minder dan een jaar geleden.

"De markt is weliswaar aangetrokken in het afgelopen jaar, maar van een verkopersmarkt is nog geen sprake", aldus Hukker. Daarvoor moet de indicator nog zakken naar vier tot vijf woningen en dat is in de nabije toekomst nog niet te verwachten.

"Er is overigens wel een aantal regio's en marktsegmenten waar de verkopersmarkt is teruggekeerd. Bijvoorbeeld in Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Leiden."

­

Sinds de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) haar voorwaarden heeft aangescherpt, heeft Waarborgfonds Eigen Woningen in het eerste kwartaal een fors lager bedrag uitgekeerd, ondanks een groei van het aantal verliesdeclaraties­.­Dit blijkt uit kwartaalcijfers van NHG.­

Meer beroep op NHG

In het eerste kwartaal van 2015 hebben 1.329 huishoudens als gevolg van een verkoop van hun woning met verlies, een beroep gedaan op NHG. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 1.272 verliesdeclaraties in het eerste kwartaal van 2014. Echter is het uitgekeerde verliesbedrag dit jaar lager dan in 2014 (35,1 miljoen euro vs 46,3 miljoen euro).

Dit komt doordat het percentage afwijzingen voor het betalen van een restschuld met 10 procent is gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van het consumentenprogramma­Tros Radar dat tevens heeft onderzocht hoeveel mensen op de hoogte zijn van de veranderde voorwaarden van de NHG.­

Onwetendheid veranderde regels

Ruim acht op de tien ondervraagden bleken niet op de hoogte te zijn van het feit dat de voorwaarden tussentijds kunnen worden aangepast. Zeven op de tien was zelfs niet op de hoogte dat per 1 januari 2014 de regels veranderd zijn.

Meer woningen gefinanceerd met NHG

De eerste drie maanden hebben in totaal 32.100 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met NHG. Dat is in lijn met de laatste kwartalen van 2014, maar 16 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2014 (26.600). NHG noemt die stijging opvallend in het licht van de NHG-kostengrensverlaging medio 2014 van 290.000 euro naar 265.000 euro. Het hoge volume past echter wel bij de groei van de hypotheekmarkt.

Het gegarandeerd vermogen is gestegen van 164 miljard euro eind 2013 via 176 miljard eind 2014 tot 179 miljard eind april 2015. Het fondsvermogen is gegroeid naar 822 miljoen euro, van 808 miljoen eind 2014. Het WEW verwacht echter de komende periode het fondsvermogen aan te spreken als gevolg van een verwacht blijvend hoog niveau van verliesdeclaraties en een op termijn dalend aantal nieuwe garanties. De stijging van het aantal NHG-aanvragen zal dit jaar naar verwachting wel afvlakken. Medio 2015 neemt de kostengrens verder af naar 245.000 euro

NVM OPEN HUIZEN DAG OP 28 MAART AS.

­

Op zaterdag 28 maart kunt u weer woonhuizen bekijken tussen 11.00 - 15.00 uur. U kunt dan zonder het maken van een afspraak binnen kijken bij heel veel woonhuizen in Apeldoorn. Kijk bij ons AANBOD, welke woonhuizen uit ons bestand meedoen aan de NVM OPEN HUIZEN DAG.

Graag willen wij aspirant-kopers wijzen op de as wijzigingen in de Nationale Hypotheek Garantie. De totale financieringsgrens gaat per 1 juli 2015 naar € 245.000,--. In dat bedrag dienen alle kosten van de aankoop zoals de koopsom, de overdrachtsbelasting, de advieskosten, de borgstellingsprovisie enz, opgenomen te zijn. In de praktijk betekent dit dat de koopsom van het woonhuis niet boven de € 231.000,-- mag uitkomen. Mak dus voor 1 juli nog gebruik van de ruimere financieringsmogelijkheden met Nationale Hypotheek Garantie.

­

­

Hypotheekmarkt komt volgens VEH duidelijk in beweging

­

Gepubliceerd: 27 februari 2015 14:14 Laatste update: 27 februari 2015 14:49 Bron; Nu.nl

­

De hypotheekmarkt komt duidelijk in beweging stelt Vereniging Eigen Huis (VEH) vrijdag.­Het initiatief van ABN Amro en eerder al Rabobank, om restschuldfinanciering ook voor nieuwe klanten mogelijk te maken, zijn daarvan een bewijs.

Klanten van andere banken die met een restschuld zitten bij verkoop van hun huis, kunnen die schuld sinds donderdag bij ANM Amro­meefinancieren tegen het reguliere tarief zonder opslag.

Tot dan­toe was het alleen voor bestaande klanten mogelijk om een restschuld mee te financieren. De bank hoopt zo de doorstroming op de woningmarkt verder te bevorderen.

De belangenorganisatie voor eigenwoningbezitters juicht het initiatief toe, maar wijst erop dat het niet nieuw is. ''ABN Amro is niet de eerste en enige bank die dit doet.

''Rabobank doet dit al langer en ook ING financiert restschulden mee van klanten bij banken die niet meer actief zijn. Dat zijn klanten van buitenlandse hypotheekverstrekkers of van het failliete DSB Bank'', zegt een woordvoerder van de vereniging.

De belangenorganisatie benadrukt verder­dat de banken wel beperkende voorwaarden stellen aan meefinanciering van restschulden.

''Zo moet de klant de totale schuld wel kunnen dragen. Ook kunnen zij de restschuld nog maar vijftien­jaar aftrekken van de belasting.'

­

­

Gepubliceerd: 20 februari 2015 09:32 Laatste update: 20 februari 2015 09:46

­

Bestaande koopwoningen waren in januari 2,1 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).­

Door de stijging in januari is die maand­de tiende­op rij waarin de prijzen hoger zijn dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar.­In december waren bestaande koopwoningen 2 procent duurder dan in dezelfde maand in­2014

Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen was in januari ongeveer even hoog als medio 2003. In juni 2013 bereikte de huizenprijs een dieptepunt, maar sindsdien is er sprake van een licht stijgende trend.­

­

Een derde meer woningen verkocht in 2014

Foto: Hollandse Hoogte

Gepubliceerd: 15 januari 2015 10:00 Laatste update: 15 januari 2015 10:28

­

 • ­
 • In 2014 zijn 33 procent meer woningen verkocht dan in 2013. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt op jaarbasis 3,5 procent hoger op 215.000 euro.

Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

In het vierde kwartaal hebben NVM-makelaars 30 procent meer woningen verkocht, namelijk 34.622. Op jaarbasis kwam het aantal transacties uit op 116.623.

De organisatie schat dat het aantal woningverkopen voor de gehele markt in het vierde kwartaal op 46.500 ligt en op jaarbasis 156.500.

"De crisiskwartalen van lage verkoopaantallen en dalende woningprijzen liggen daarmee definitief achter ons", aldus voorzitter Ger Hukker.

­

­

­

Appartementen

Alle woningtypen laten een stijging in verkoopaantallen zien, maar appartementen laten met 38,1 procent de sterkste toename zien.

Een woning kostte in het vierde kwartaal 1,3 procent meer dan drie maanden eerder. Op jaarbasis zijn de prijzen 3,5 procent gestegen. Ook hier gaan de appartementen aan kop met een prijsstijging van 4,8 procent.

­

­

­

Prijs

Het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en de transactieprijs is gedaald naar 5,5 procent. Bij vrijstaande woningen is het verschil met bijna 10 procent nog wel behoorlijk groot.

Een verkochte woning staat gemiddeld 124 dagen te koop, dat is een maand minder dan in 2013. Het aantal te koop staande woningen is met 8,2 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder.

­

­

Hypotheek

­

Mogelijk hebben enkele kopers hun aankoop versneld door nieuwe regels. Vanaf januari kunnen Nederlanders minder lenen.

Niet alleen is de verhouding tussen de waarde van de woning en het inkomen met 1 procentpunt verlaagd naar 103 procent. Maar ook de maximale hypotheek ten opzichte van het inkomen is gedaald.

Ook was december de laatste maand om gebruik te maken van de verruimde schenkingsvrijstelling. Het effect van deze maatregel op de woningmarkt is niet geheel duidelijk. Zo stelde Rabobank dat kopers ook zonder gift de woning hadden gekocht, terwijl notarissen spraken van een "groot succes".

Tegenover de strengere regels staat de lage hypotheekrente, die mogelijk dit jaar nog verder daalt, waardoor kopen vaak aantrekkelijker is dan huren van een woning.

2015

Voor 2015 zijn de verwachtingen van NVM positief. "Wij verwachten een toename van het aantal transacties tussen 5 en 10 procent en een prijsstijging van zo'n 2,5 tot 3 procent."

Hukker denkt dat vooral de nieuwbouwmarkt zal herstellen, maar dat het nooit weer wordt zoals voor de crisis. "De tijd dat huizen als warme broodjes over de toonbank gingen, is voorgoed verleden tijd."

VVD Tweede Kamerlid Roald van der Linde vindt "het goed om te zien dat de door dit kabinet ingestelde maatregelen gunstige resultaten opleveren." Hij vindt dat banken meer ruimte moeten krijgen om maatwerk te leveren. "Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt zullen steeds meer zzp'ers een hypotheek aanvragen."

Heel gelukkig

Minister Stef Blok (Wonen) is "heel gelukkig" met het spectaculaire herstel van de woningmarkt. "Toen het kabinet aantrad, heb ik gezegd dat 2013 een moeilijk jaar zou worden en dat er in 2014 herstel zou komen. Maar dit tempo is een verrassing", zei Blok in een reactie op nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) van donderdag.

Volgens Blok is het herstel te danken aan een combinatie van de lage rente en de duidelijkheid die het kabinet heeft gegeven bij zijn aantreden.

De lage rente "helpt enorm" voor de mensen die een woning willen kopen. En het kabinet heeft in het regeerakkoord een einde gemaakt aan de onzekerheid over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek.

De renteaftrek wordt weliswaar geleidelijk verlaagd, maar huizenkopers weten nu waar ze aan toe zijn, zegt Blok. Bovendien heeft het kabinet ook stimuleringsmaatregelen genomen, zoals de startersleningen.

Net als de NVM is Blok optimistisch over de huizenmarkt in 2015. Hij verwacht een verder herstel. Ook de werkgelegenheid zal daarvan profiteren, onderstreept de VVD-minister. Niet alleen bouwbedrijven, maar ook schilders, installateurs en woninginrichters krijgen meer opdrachten als de huizenverkoop toeneemt.

­

Tweedeling in woningmarkt

Redactie InFinance | Datum: 10-02-15

De gemiddelde woningwaarde is het afgelopen jaar met 3,9% toegenomen. Het aantal verkopen steeg met 37,6% en het aanbod daalde met 6,9%. Dat meldt Calcasa, een technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in de geautomatiseerde waardering en de statistische analyse van onroerend goed.

Calcasa concludeert op basis van een analyse van de woningmarktcijfers uit het vierde kwartaal van 2014 dat het herstel op de woningmarkt doorzet, maar dat er een tweedeling ontstaat. In het westen van ons land stijgt de prijs bovengemiddeld met 5,1% en daalt het aantal te koop staande woningen met 10,3%, terwijl in het noorden, oosten en zuiden de prijzen licht stijgen en het aantal te koop staande woningen met maar 4,2% daalt. Sommige gemeenten in Noord-Holland hebben qua prijsniveau bijna de top van de woningmarkt in 2008 alweer bereik,t terwijl gemeenten in de rest van het land hiervan nog ver verwijderd zijn.

Herstel voornamelijk in de Randstad
De gemiddelde prijs van een woning in Nederland is het afgelopen jaar met 3,9% gestegen. Calcasa: “Zulke forse prijsstijgingen heeft de Nederlandse woningmarkt lang niet meer gekend. In het derde kwartaal meldden we al dat het herstel ook in het vierde kwartaal zou doorzetten. Dit herstel blijft echter wel grotendeels beperkt tot het westen van het land. Als we kijken naar de prijsontwikkeling sinds het dieptepunt van de woningmarkt (het tweede kwartaal van 2013) dan is de gemiddelde woningwaarde van alle koopwoningen met 5,3% gestegen. In het noorden en het oosten van het land is de prijs met minder dan 2,5% toegenomen sinds het dal. In het zuiden van het land is de stijging tussen de 2,5% en de 5,0% geweest. De woningmarkt in het westen kent een groter herstel met prijsstijgingen van meer dan 7,5% en zelfs enkele gemeenten met een waardestijging van meer dan 10%.”

Woningwaarde
Ten opzichte van de piek van de woningmarkt in het derde kwartaal van 2008 ligt de gemiddelde woningwaarde nog steeds 10,1% lager. In de provincie Noord-Holland ligt de gemiddelde woningwaarde nog 6,4% beneden het niveau van Q3 2008 en in Amsterdam is dit slechts 2,3%. In Friesland en Noord-Brabant liggen de prijzen 13% beneden het niveau van 2008.­

- See more at: http://infinance.nl/artikel/home/12621/tweedeling-in-woningmarkt#sthash.pIP1k5AS.dpuf

­

In 2015 geringe daling van hypotheekrente verwacht

­

Geschreven door­ Redactie Vastgoed­ december 2014­

In 2015 geringe daling van hypotheekrente verwacht

­

­

­

De hypotheekrente is historisch laag en er zou in 2015 nog verder kunnen dalen, is de verwachting. Ook al is de ruimte voor een verdere reductie marginaal volgens hypotheekaanbieders en andere partijen met kennis over de rente. “We krijgen nog dagelijks dalingen binnen”, zegt hypotheekadviseur Corné van de Sande van de Hypotheekshop in Doetinchem.

Van de Sande denkt dat de kleine verdere daling van de hypotheekrente in 2015 vooral het gevolg zal zijn van het feit dat de marges van hypotheekverstrekkers iets omlaag zou kunnen. “Er is veel kritiek op de marges die banken hanteren op hun hypotheken. De marges zijn twee maal zo hoog als voor de kredietcrisis.”­ Feit is dat er steeds meer (buitenlandse) partijen actief zijn op de Nederlandse hypotheekmarkt en dat deze toenemende concurrentie kan betekenen dat aanbieders uit concurrentieoverwegingen genoegen nemen met kleinere winstmarges. Ook hypotheekbemiddelaar Smartfee rekent op een iets lagere rente in 2015. Het gaat volgens deze aanbieder om hoogstens een paar tienden van procenten. “Er is niet veel ruimte meer”, aldus een woordvoerder.­

Stimulans

“De bodem is bijna bereikt”, zegt ook Rob van de Capellen van bureau Intercessie. De bemiddelaar op de geld- en kapitaalmarkt rekent er op dat de rente in 2015 nog een fractie omlaag gaat of stabiel zal blijven op het huidige lage niveau. De Hypotheker deelt die mening. “Het is natuurlijk altijd koffiedik kijken wat de toekomst gaat brengen, maar onze verwachting is dat de rente volgend jaar niet zal gaan stijgen, maar gelijk zal blijven of misschien nog licht dalen.”
De hypotheekrente is op dit moment al historisch laag en vormt hierdoor een flinke stimulans voor potentiële huizenkopers. Data van onderzoeksbureau MoneyView geven aan dat de hypotheekrente dit jaar flink is gedaald. De gemiddelde rente op een hypotheek met een looptijd van 10 jaar en NHG daalde van gemiddeld 4,09 procent in week 1 naar gemiddeld 3,08 procent in week 48. Een hypotheek met een looptijd van vijf jaar en NHG daalde in dezelfde periode van gemiddeld 3,29 naar 2,55 procent en de variabele rente is gezakt van 2,7 naar 2,39 procent.

MoneyView doet geen uitspraak over de verwachte renteontwikkeling in 2015, maar geeft wel een voorbeeld om aan te geven in hoeverre huizenkopers profiteren van de rentedaling dit jaar. De maandlasten voor een huizenkoper daalden gestaag in vergelijking met begin dit jaar. Volgens berekeningen van MoneyView komen de netto maandlasten voor een annuïtaire hypotheek van 250.000 euro (op basis van de gemiddelde 10 jaars NHG rente) in week 48 uit op bijna 369 euro, terwijl een huizenkoper voor hetzelfde product iets meer dan 490 euro kwijt was in week 1 van 2014. Hierbij is rekening­ gehouden met een fiscaal voordeel van 42 procent in het eerste jaar.­

Oversluitingen

Volgens diverse hypotheekaanbieders is er ondanks de huidige lage rente niet zo vaak sprake van oversluitingen van hypotheken. De boete die hypotheeknemers moeten betalen als ze vroegtijdig hun hypotheek willen oversluiten, weegt lang niet altijd op tegen de lagere rente, meent de Hypotheker. “Ondanks de lage hypotheekrente denken we niet dat het aantal hypotheekoversluitingen explosief zal stijgen. Los van de boete speelt me dat het voor mensen wiens huis onder water staat lastig is om over te stappen naar een andere geldverstrekker.”

De Hypotheker verwacht dat de groei op de woningmarkt volgend jaar doorzet, mede vanwege de huidige lage rentestand.­

­

­

Ugchelen, 30 december 2014,

­

Wij van Mensink & Sijtsma Makelaars wensen u een voorspoedig en vooral gezond 2015!!!

­

­

Definitief energielabel woningen Bron: Rijksoverheid (RVO.nl)

vereenvoudigd energielabel

Vragen over het Energielabel?

Bel: 088 042 42 42

Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij de verkoop of verhuur en oplevering van woningen. Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is.

Wat is het energielabel?

Het energielabel laat de energieprestatie van een woning zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Dit is afgesproken in het Energieakkoord. Met het voorlopige energielabel kunnen marktpartijen aan woningeigenaren uitleggen hoe ze een huis energiezuiniger kunnen maken.

Hoe zit het met het voorlopig en definitief energielabel?

Woningeigenaren zonder energielabel krijgen begin 2015 hun voorlopige energielabel thuisgestuurd. Het voorlopig energielabel heeft geen formele status. Het is een indicatie van de gegevens gebaseerd op openbare gegevens over de woning, bijvoorbeeld uit het Kadaster.

Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht om van het voorlopige energielabel zelf een definitief energielabel te maken. De woningeigenaar kan vanaf 1 januari via energielabelvoorwoningen.nl van de Rijksoverheid een definitief energielabel regelen. Deze webapplicatie gaat 1 januari 2015 om 12.00 uur live.

Via de applicatie kan de woningeigenaar, na inloggen met DigiD, de vooraf ingevulde gegevens controleren en aanpassen. Bijvoorbeeld informatie over de isolatie, het glas en de verwarmingsketel. De applicatie geeft aan voor welke gegevens er bewijsstukken nodig zijn, zoals een foto van een CV-ketel. Vervolgens controleert een erkend deskundige het bewijs op afstand, via de applicatie. Na akkoord ontvangt de woningeigenaar het definitieve energielabel. Dit label is 10 jaar geldig na uitgifte.

Wat als er geen energielabel is?

Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot maximaal € 405.

Hoe is het energielabel van een woning te controleren?

Het voorlopig energielabel of huidig geregistreerd energielabel van een woning is te controleren via zoekuwenergielabel.nl.

Wat gebeurt er met het energieprestatiecertificaat, het huidige energielabel?

Het energieprestatiecertificaat gaat vanaf 1 januari 2015 over in de Energie-Index. De Energie-Index is een getal voor de energieprestatie. De Energie-Index is een vrijwillig instrument. Hiermee is een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel.

Verder worden aan de Energie-Index financiële instrumenten gekoppeld, zoals het woningwaarderingsstelsel. Professionele woningeigenaren, vooral de huursector, gebruiken de Energie-Index. Ze kunnen hiermee de investeringen van hun huizenvoorraad waarderen en bepalen. Het energieprestatiecertificaat en het huidige energielabel (uitgereikt tot 1 januari 2015) blijven 10 jaar na opnamedatum geldig

­

­

Hypotheekverstrekkers verdienen miljarden aan ongezonde markt

Redactie InFinance | Datum: 10-12-14

Een gebrekkig functionerende hypotheekmarkt waar gezonde concurrentie en marktwerking niet meer bestaan, heeft hypotheekverstrekkers tussen medio 2009 en medio 2014 ruim zes miljard euro extra winst opgeleverd.

Dit blijkt uit berekeningen van Vereniging Eigen Huis op basis van de Rentebarometer die de Universiteit van Amsterdam maandelijks opstelt. Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis: "Mensen met een hypotheek hebben door een hogere rente fors bijgedragen aan het herstel van banken, die zonder uitzondering zijn geslaagd voor de Europese stresstest".

De Nederlandse hypotheekrente is volgens VEH steevast de hoogste van de belangrijkste Europese landen.“Dat terwijl Nederlandse banken op de kapitaalmarkt tegen relatief lage kosten geld kunnen lenen, onder meer omdat Nederlandse huiseigenaren tot de meest betrouwbare betalers behoren. Toch brengen diezelfde banken de hoogste rentetarieven in rekening.”

Ruim 1 procent teveel
VEH rekent voor dat banken en andere geldverstrekkers in september gemiddeld 0,89 procentpunt extra rente berekenden aan hun klanten. In maart dit jaar was dat nog 0,43 procentpunt. “De hoge winstopslag komt bij alle hypotheekvormen voor, maar valt door de huidige lage rentestand niet op. Voor de populaire 10-jaars vaste rente kwam de overwinst in september zelfs op 1,04 procentpunt. Dit betekent dat kopers en bezitters van een eigen woning bij het afsluiten of herzien van een hypotheek van 200.000 euro maandelijks 175 euro bruto meer betalen dan nodig is als de normale winstopslag wordt berekend.

- See more at: http://www.infinance.nl/artikel/home/12385/hypotheekverstrekkers-verdienen-miljarden-aan-ongezonde-markt#sthash.tTU6uE8C.dpuf

­

­

­

Aanpassingen woningmarkt slecht voor herstel

­

Redactie InFinance | Datum: 05-12-14

Het is lastig te voorspellen wat de woningmarkt in 2015 gaat doen. Een aantal verstrekkende maatregelen vormen een bedreiging voor het herstel. Vergeleken met deze maand kan na de jaarwisseling bijna iedereen minder lenen voor een huis, zegt Vereniging eigen huis.

De Eigen Huis Marktindicator steeg in november van 103 naar 105 punten. Dit is de hoogste waarde sinds de invoering van de stemmingsgraadmeter in 2004. “Het herstel is vooral te danken aan de alsmaar dalende hypotheekrente. Daarnaast is een inhaalslag gaande van kopers die hun verhuisplannen niet langer meer uitstellen”, aldus VEH.

Leennorm aangescherpt
Maar volgend jaar wordt de hypotheekbranche weer bedolven onder een waslijst aan maatregelen waardoor het positivisme snel kan omslaan. Zo worden per 1 januari 2015 de leennormen voor hypotheken aangescherpt. Vooral voor mensen met een inkomen tot circa € 27.000 bruto per jaar kunnen dan minder lenen. Een half jaar later wordt de NHG-grens met € 20.000 verlaagd naar € 245.000.

Niet te voorspellen
Dat is nog niet alles, zegt VEH-woningmarktspecialist Bob Maas: “In veel gemeenten verdwijnt de Starterslening. Ook vervalt per per 31 december aanstaande de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling. Ten slotte daalt het maximale hypotheekbedrag naar 103 % van de woningwaarde, stijgt het bijtellingstarief van het eigenwoningforfait en neemt het maximumtarief voor de hypotheekrenteaftrek voor de hogere inkomens met een halve procentpunt af. Hoe deze veranderingen uitpakken voor de woningmarkt, is moeilijk te voorspellen.”

Tags: home, hypotheken

- See more at: http://www.infinance.nl/artikel/home/12369/aanpassingen-woningmarkt-slecht-voor-herstel#sthash.yAAHnwor.dpuf

­

­

­

NVM-Update, 16 september 2014

­

Energielabel verplicht per 1 januari
Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij verkoop of verhuur van woningen. Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is. NVM stopt vanaf dezelfde datum met de micro energiewebsite.

Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop of verhuur verplicht om over een definitief energielabel te beschikken. Woningeigenaren zonder energielabel ontvangen in januari een brief met hun voorlopige energielabel. Een online tool geeft de mogelijkheid om het voorlopige energielabel definitief te maken, zodat de transactie door kan gaan.

Energiebesparing
Daarnaast geeft deze tool inzicht in mogelijke energiebesparende maatregelen. Daardoor wordt microwebsite www.nvmenergiemakelaar.nl??overbodig.

In 2012 heeft de NVM deze website laten bouwen, zodat consumenten op eenvoudige wijze worden geïnformeerd over energiebesparing. Makelaars kregen de mogelijkheid om vanaf hun homepage een link te plaatsen deze site in hun kantooruitstraling, met een eigen boodschap en bedrijfslogo.

Link aanpassen op uw website
Vanaf 1 januari 2015 eindigt het contract met Meer met Minder en is de website niet meer beschikbaar. Wanneer u een link op uw website heeft opgenomen naar uw eigen microwebsite, kunt u deze het beste dit jaar nog verwijderen.

­

­

ECB tarief omlaag? Hypotheekrente ook!

vrijdag 5 september 2014.

­

ECB tarief omlaag

­

De Europese Centrale Bank heeft per 4 september 2014 aangekondigd dat het ECB rentetarief wederom wordt verlaagd naar 0,05%.?? Een daling van 10 basispunten.

De ECB rente staat nu op het laagste niveau ooit. In juni van dit jaar verlaagde de ECB ook al het tarief.

De verlaging is over het algemeen ook gunstig voor de ontwikkeling van de hypotheekrente. De hypotheekrente staat momenteel al historisch laag, maar het eind lijkt dus nog niet in zicht (op korte termijn).

De verlaging heeft onder meer als doel om de kredietverlening van bedrijven en huishoudens te stimuleren.

­

Wat is een ECB rente?

Met de ECB (afkorting Europese Centrale Bank) rente wordt veelal de refirente bedoeld. De hoogte van deze refirente is de prijs die banken betalen voor het lenen van geld bij de Europese Centrale Bank.

Deze "inkoopprijs" is een belangrijke factor voor banken bij het bepalen van de rentetarieven die zij hanteren op het moment dat zij geld uitlenen (en dus ook voor de hypotheken die verstrekt worden).

Huidige hypotheekrente:

De huidige hypotheekrente staat historisch laag. Met de stimulering van de ECB rente is dit extra interessant. Tevens lijkt het dat meerdere aanbieders zich zullen melden op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Diverse Nederlandse aanbieders hebben tevens aangekondigd dat de klant weer meer dan welkom is. Bijvoorbeeld SNS Bank die forse dalingen aankondigde.

Voor de koper van een woning is dit momenteel extra interessant. Tevens kan het eventueel interessant zijn om te berekenen of het oversluiten van de huidige hypotheek zinvol is.

­

Lange rentevaste hypotheek is in trek'

Huizenkopers kiezen steeds vaker voor een hypotheek met een langere rentevaste periode.??

'Lange rentevaste hypotheek is in trek' Foto:ANP Bron: NU.nl 25 juli 2014

Dat concludeert adviesbureau De Hypotheker op basis van eigen cijfers over de eerste helft van 2014.

In de eerste zes??maanden is het aantal afgesloten hypotheken met een rentevaste periode tussen de elf en twintig jaar verdubbeld ten opzichte van 2012. Een derde (4.400) van de via het bedrijf afgesloten hypotheken valt nu in die categorie, terwijl dat twee??jaar terug nog een zesde was.

De Hypotheker schrijft de ontwikkeling toe aan de ''historisch lage'' rentestand. Daardoor ''profiteren Nederlandse huizenbezitters van meer zekerheid tegen lage maandlasten''. Waar hypotheekbezitters nu rond de 4 procent rente betalen voor een rentevaste hypotheek van twintig??jaar, was dat in 2012 ongeveer 6 procent.

Het populairst blijven overigens de hypotheken met een rentevaste periode van tien jaar. Bijna de helft (6.700) van de verstrekte hypotheken waarbij het adviesbureau was betrokken, behoorde tot die groep.

­

Huizenprijzen stijgen 3,5 procent

­

De huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal 3,5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Huizenprijzen stijgen 3,5 procent Foto:ANP

Dat blijkt dinsdag uit de voorlopige tweedekwartaalcijfers van de??Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

In vergelijking met het eerste kwartaal zijn de prijzen met 1,7 procent gestegen naar 215.000 euro voor de gemiddelde woning. Het is het derde kwartaal op rij dat de huizenprijzen stijgen.

In het tweede kwartaal van 2014 zijn er door NVM-makelaars 41 procent meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.??

Door NVM-makelaars werden er in totaal 29.216 woningen verkocht,??in de gehele woningmarkt werden er het afgelopen kwartaal naar schatting 39.000 woningen verkocht.??Het is daarmee het hoogste aantal verkopen sinds het begin van de crisis, eind 2008.

Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar werden er ruim 20 procent meer woningen verkocht. Het aantal verkopen ligt in het tweede kwartaal vaak hoger dan in het eerste kwartaal, maar de afgelopen tien jaar lag dat verschil met een gemiddelde van 14 procent een stuk lager.

­

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van de NVM. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

­

Uit het dal

­

"Het eerste kwartaal van 2014 liet ook al een dergelijke stijging zien ten opzichte van een jaar eerder, wat aangeeft dat de markt nu echt uit het dal klimt. De afgelopen vier kwartalen hebben NVM-makelaars voor het eerst weer meer dan honderdduizend woningen verkocht, iets wat we de afgelopen vijf jaar niet hebben gezien", aldus NVM-voorzitter Ger Hukker.

De makelaarsvereniging benadrukt dat de markt nog helemaal is??hersteld;??de woningverkopen liggen nog een stuk lager dan voor de crisis. Toen werden er zo'n 150.000 woningen per jaar verkocht.

­

Vertrouwen in woningmarkt groeit sneller'

Het vertrouwen in de woningmarkt groeit sneller dankzij de lage hypotheekrente. Wel blijven de regionale verschillen groot.

'Vertrouwen in woningmarkt groeit sneller' Foto:ANP, Bron NU.nl maandag 14 juli 2014

Zo schrijft Vereniging Eigen Huisop basis van de Eigen Huis Marktindicator.??De indicator meet het vertrouwen dat consumenten hebben in de woningmarkt. Een score van 100 geeft een neutraal sentiment aan.

De marktindicator steeg in juni "opvallend snel"van 90naar 93. Dat niveau werd in april 2006 voor het laatste behaald. Met de nieuwste stand is het woningmarktvertrouwen volgens de Marktindicator al achttien maanden op rij gestegen.

Dinsdag publiceert??de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) tweedekartaalcijfers,die meer inzicht zullen geven over de situatie van de Nederlandse woningmarkt.

­

Hypotheekrente

­

Het toenemende vertrouwen is volgens Vereniging Eigen Huis met name toe te schrijven aan de dalende hypotheekrente. 45 procent van de Nederlanders vindt de lage rente een reden waarom het nu een goed moment is om te kopen. Vorig jaar lag dat percentage met 20 procent een stuk lager.

De lagere huizenprijzen spelen ook een belangrijke rol, maar in afnemende mate. 50 procent van de Nederlanders gaf de voordelige huizenprijs aan als reden om nu te kopen, ten opzichte van 70 procent vorig jaar.

Steeds meer mensen denken dat de huizenprijs binnenkort zal stijgen: ruim 40 procent verwacht binnen afzienbare tijd een stijging van de huizenprijs. Een jaar geleden verwachtte 12 procent van de Nederlanders dat, aldus de Marktindicator.

­

Regionale verschillen

­

De verschillen per regio zijn echter groot. Met name in de Randstad verbetert het sentiment onder woningeigenaren; 80 procent denkt dat de huizenmarkt het komende jaar zal aantrekken.

Het landelijk gemiddelde ligt volgens het onderzoek op 68 procent, terwijl in Groningen slechts 39 procent van de woningbezitters herstel verwacht. In Friesland en Limburg blijft het vertrouwen in de woningmarkt ook relatief laag, met respectievelijk 50 en 55 procent van de eigenhuisbezitters die herstel op de woningmarkt verwachten.??

­

­

Huizenprijzen stijgen met 1,4 procent

Vrijdag 20 juni Bron: NU.nl

Bestaande koopwoningen waren in mei 1,4 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Huizenprijzen stijgen met 1,4 procent Foto:ANP

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april werden huizen 0,1 procent duurder, dat was de eerste prijsstijging in vijf jaar tijd.

Ten opzichte van de voorgaande maand daalden de huizenprijzen in mei licht, met 0,1 procent. De prijzen van koopwoningen zijn al ruim een jaar vrijwel stabiel. Gemiddeld zijn ze ongeveer even duur als aan het begin van 2003.

Ten opzichte van het hoogste niveau, dat in augustus 2008 werd bereikt, zijn huizen 20 procent goedkoper geworden.

­

Eerder deze week??liet het??Kadaster??al weten dat er in mei 11.966 woningen zijn verkocht, een stijging van 43,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook in vergelijking met april is het aantal woningverkopen toegenomen, met 11 procent.

In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 51.709 woningen van eigenaar gewisseld, ruim 36 procent meer dan een jaar eerder.

­

­

Laagste hypotheekrente naar dieptepunt

­

De laagste hypotheekrente die wordt aangeboden voor een vaste hypotheek van tien jaar is naar een diepterecord gedaald. Een Belgische aanbieder rekent nu 3,4 procent rente.

Laagste hypotheekrente naar dieptepunt

© Thinkstock

Dit is 0,05 procentpunt lager dan het laatste record van 3,45 procent dat in juli 2005 werd gehaald, zo meldt nieuwssite Wegwijs.nl.

Tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis in 2008 lag de laagste hypotheekrente die werd aangeboden nog op 5,55 procent.

De huidige lage rente wordt aangeboden door het Belgische Argenta dat eerder al records boekte met lage rentes.

De gemiddelde hypotheekrente voor een vaste hypotheek van tien jaar ligt ook op het laagste punt ooit. Als nu een hypotheek wordt afgesloten wordt gemiddeld 3,76 procent betaald.??

Sinds 2013 is de hypotheekrente met ongeveer 1 procentpunt gedaald. Dit scheelt ongeveer 100 euro op de netto maandelijkse hypotheekkosten bij een modaal inkomen en een lening van 200.000 euro.

­

Koopwoning 0,1 procent duurder in april (21 mei 2014)

Bestaande koopwoningen waren in april 0,1 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Koopwoning 0,1 procent duurder in april Foto:ANP

Het is de eerste prijsstijging in vijf jaar. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In maart waren bestaande koopwoningen nog 2,1 procent goedkoper dan een jaar eerder. Ten opzichte van maart zijn de huizenprijzen in april 0,8 procent gestegen.

In april meldde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) dat de huizenprijzen in het eerste kwartaal met 1,2 procent zijn gestegen, de eerste stijging in meer dan drie jaar.

Het Kadaster registreert de verkoop op het moment dat bij de notaris de overdracht plaatsvindt, terwijl NVM uitgaat van het moment dat de ontbindende voorwaarden in de koopakte verlopen. Dat is een paar maanden eerder.

­

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van .CBS.Bekijk hier een grote versie. - (c) NU.nl/Jerry Vermanen

Volgens het CBS liggen de prijzen van bestaande koopwoningen al een jaar op ongeveer hetzelfde niveau. Hoewel de prijzen stabiliseren is het niveau nog laag. De huizenprijzen in april waren even hoog als in begin 2003.

Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een record bereikten, liggen de prijzen 19,9 procent lager.

Volgens economen van de Rabobank stijgen de huizenprijzen dit jaar 0 tot 1 procent.

­

Verkopen

­

De vraag naar bestaande koopwoningen trekt aan. In de eerste vier maanden wisselden 39.743 woningen van eigenaar, ruim 34 procent meer dan een jaar eerder.

Vorige week meldde het Kadaster dat er in april 64,5 procent meer woningen zijn verkocht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Woningverkoop explosief gestegen

In de maand april 2014 zijn er 64,5 procent meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Woningverkoop explosief gestegen Foto:NU.nl/Willem-jan Giesberts

Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. In totaal wisselden 10.780 huizen van eigenaar. In april 2013 waren dit nog 6.554 woningen.

De stijging is terug te zien bij alle woningtypen. Hoekwoningen werden 76,1 procent meer verkocht. De groei was bij 2-onder-1-kapwoningen het minst groot met 42,5 procent.

Ook ten opzichte van vorige maand is de woningverkoop gestegen. Toen werden 10.028 woningen verkocht, een stijging van 7,5 procent. Vooral appartementen en vrijstaande woningen (beiden 10,8 procent) werden afgelopen maand van de hand gedaan.

De verkoopstijging ten opzichte van april 2013 is het grootst in Utrecht met 96,7 procent. In Zeeland viel de minste groei te noteren (22,1 procent).

Het aantal hypotheken nam in april 2014 met 52,9 procent toe ten opzichte van april vorig jaar, van 10.693 naar 16.346. Vergeleken met maart 2014 (15.382) is er een stijging van 6,3 procent.

­

Buiten krabben, binnen afbijten

Bladderende verf, lelijke blazen en kale plekken in je verf zijn een doorn in het oog. Naast dat het niet mooi is kan het bij hoeken van ramen, deuren en kozijnen ook nog eens voor zorgen dat er houtrot optreedt. Tijd dus om te gaan schilderen. Voordat je gaat beginnen is het belangrijk om goed voorwerk te doen. Dit voorwerk bestaat allereerst uit het doen van een hechtproef, waarna je de oude verf verwijdert. Verf aan de buitenkant van je woning krab je er af, verf die binnen aangebracht is kun je er het beste laten afbijten. Wat dit precies inhoudt, leggen we graag uit.

­

De hechtproef

Om te checken of je verf hersteld of verwijderd moet worden, doe je de hechtproef. Deze gaat als volgt: je plakt een stuk tape op een schoongemaakt stuk verf. Deze tape trek je er in één snelle ruk van af. Als de verf aan de tape blijft zitten heb je geen keus: de oude laag verf moet er af. Herstellen is op dat moment geen optie meer.

­

Verf afkrabben

Je oude verflagen aan de buitenkant van je huis verwijderen gaat het snelst met een schilfersföhn en verfkrabber. Met de föhn blaas je hete lucht over het oppervlakte tot er blazen in de verf komen. De verflaag is dan zacht genoeg om met de verfkrabber te verwijderen. Bij het afkrabben komen verfdampen vrij dus het is aan te raden een mondkapje op te zetten. Houd de föhn niet te dicht op het oppervlak, want dan loop je het risico dat je het hout verbrand.


Verfafbijten
Met een afbijtmiddel kun je het beste oude verflagen binnen verwijderen. Bij het aanbrengen van dit afbijtproduct moet je altijd handschoenen gebruiken. Nadat je het middel aangebracht hebt kun je na een half uur de oude verflaag met een verfkrabber verwijderen. Met warm water en een scheutje azijn of ammonia reinig je daarna het?? houtwerk.

­

Genoeg tips opgedaan om aan de slag te kunnen? Laat je wel nog even goed informeren door je schilder. Zo geniet je straks van een aangenaam huis met fris geschilderde muren!

­

­

Blok: Ook jongeren kunnen nog huis kopen

Redactie InFinance | Datum: 13-05-14

Jonge starters op de woningmarkt zullen niet de dupe worden van het feit dat de bijkomende kosten straks niet langer door een hypotheek kunnen worden gefinancierd. Dat stelt minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst in een interview met het vakblad InFinance, dat vandaag verschijnt.

Het eigen vermogen wordt steeds belangrijker bij het afsluiten van een hypotheek. Zeker aangezien in 2018 ‘nog maar’ 100% van de woningwaarde gefinancierd kan worden. Bijkomende kosten, zoals hypotheekadvies, taxatie, makelaarskosten en verhuis- en verbouwingskosten zullen vanaf 2018 door de koper moeten worden opgehoest.

Voor met name starters die nog maar weinig gespaard hebben, kan dit een probleem zijn. Blok ziet dat anders, stelt hij in een exclusief interview met InFinance. “Natuurlijk zullen jongeren iets meer moeten gaan sparen, maar het zal niet zo zijn dat ze geen huis meer kunnen financieren. We gaan gewoon terug naar de situatie vóór de tophypotheken kwamen en toen werden er ook huizen gekocht in Nederland.”

Ook op de bijkomende kosten kan bespaart worden, stelt Blok. “Je hoeft helemaal niet extra te lenen voor de verbouwing van je huis. Ik heb vroeger zelf ook geschuurd en geschilderd. In het buitenland is dit de normale gang van zaken.”

Tijdens het interview is Blok ook duidelijk over zijn beleid op het gebied van hypotheken: “Dit is het. Ik ga niet met meer maatregelen komen in de hypotheekmarkt.”

­

Spaargeld ingezet voor extra aflossen

Redactie InFinance | Datum: 29-04-14

Het spaargeld van Nederlandse huishoudens is de afgelopen twaalf maanden met ongeveer 4 miljard euro afgenomen. Volgens de banken is een deel van het opgenomen spaargeld gebruikt voor extra aflossingen op de hypotheek.

Dat stelt DNB in haar statistisch nieuwsbericht. De toezichthouder meldt daarbij dat een daling van het spaargeld over een periode van twaalf maanden ‘zeer uitzonderlijk’ is in Nederland.

Ook is berekend dat de spaar- en hypotheekrentes van banken de afgelopen twaalf maanden met ongeveer een half procentpunt zijn afgenomen. In februari bedroeg de gemiddelde rente op spaargeld 1,37% en op nieuw afgesloten hypotheken 3,52%.

Nederlandse huishoudens hadden in februari ongeveer 280 miljard euro aan eenvoudig opneembaar spaargeld tegen een gemiddelde spaarrente van 1,37%. De afgelopen twee jaar is de spaarrente afgenomen. Hierbij hebben onder meer de vraag van banken naar financiering, het aanbod van spaargeld en de kosten van andere vormen van financiering een rol gespeeld.

Ook de spaarrente op het vaststaand spaargeld is afgenomen. Huishoudens hebben ongeveer 50 miljard euro aan vaststaand spaargeld. Op het spaargeld dat in februari werd vastgezet, werd een rente vergoed van gemiddeld 2,26%. Ongeveer de helft van het in februari op een spaardeposito geplaatste spaargeld kende een vaste looptijd van maximaal één jaar.

De omvang van de hypotheken van Nederlandse huishoudens bij banken bedroeg in februari ongeveer 540 miljard euro. Op deze uitstaande hypotheken betalen huishoudens een gemiddelde rente van 4,47%.

Ook deze rente op uitstaande hypotheken is afgenomen, maar veel minder dan de rente op eenvoudig opneembaar spaargeld. Dit komt omdat huishoudens hun rente vaak voor langere tijd vast zetten. Door het opgelopen verschil tussen de (vaak variabele) spaarrente en (meestal langer vaststaande) hypotheekrente kan aflossen van de schuld voor huishoudens een aantrekkelijke keuze zijn.

Op de nieuwe hypotheken die banken in februari hebben verstrekt bedroeg de rente 3,52%. Ook deze rente op nieuwe hypotheken is door de banken verlaagd. Deze verlaging heeft nagenoeg gelijke tred gehouden met de daling in de spaarrente. De afstand tussen de rente op eenvoudig opneembaar spaargeld en de rente op nieuwe hypotheken is vrijwel ongewijzigd en bedraagt al twee jaar gemiddeld 2 procentpunt.

­

Sterkste groei nieuwbouwverkopen in 3 jaar

De verkoop van nieuwe woningen is in 3 jaar niet zo sterk gegroeid als in het eerste kwartaal van 2014.

Sterkste groei nieuwbouwverkopen in 3 jaar

© ANP

Er werden 35 procent meer nieuwbouwhuizen verkocht dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers die de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB vrijdag heeft gepubliceerd.

De brancheorganisatie is zelf verrast door de sterke verkoopcijfers in de periode januari tot en met maart. De NVB heeft de prognose voor heel dit jaar naar boven bijgesteld en gaat nu uit van 20.000 tot 22.000 woningverkopen.

Eerder voorspelde de vereniging een verkoop tussen de 18.000 en 20.000 stuks.

''De richting omhoog is terug en wat wel zo plezierig is, is dat het verkoopherstel zich breed voordoet'', aldus de NVB. In vrijwel alle regio's zit de woningverkoop flink in de lift. Vooral de vraag naar eengezinswoningen, die steeds vaker in kleinschalige projecten worden gebouwd, is flink toegenomen.

Directeur Nico Rietdijk van de NVB ziet meerdere verklaringen voor de opleving. ''De hypotheekrente is ongekend laag, de recente macro-economische ontwikkelingen geven vertrouwen en op een gegeven moment gaan mensen toch die lang uitgestelde beslissing nemen'', zei hij.

Daarbij helpt mee dat woningen sinds het begin van de crisis veel goedkoper zijn geworden.

­

Bron ANP, NUGeld.nl 25 april 2014

­

Vooral hypotheekrente lange rentevaste periode daalt

­

Hoe langer de rentevaste periode, hoe groter de daling van de hypotheekrente. Het verschil in hypotheekrente tussen de verschillende rentevaste periodes wordt daardoor steeds kleiner.

­

© Thinkstock

Dat is een trend die Hypotheekshop.nl signaleert.

De afgelopen week hebben diverse hypotheekverstrekkers de rente verlaagd, met name voor de langere rentevaste periodes. Als de huidige hypotheekrente vergeleken wordt met de rente in april 2013 zijn de lange rentevaste periodes meer gedaald.

De gemiddelde hypotheekrente voor twintig jaar vast is momenteel 4,58 procent, een afname van 0,67 procentpunt in vergelijking met april 2013.

De tienjaarsrente bedraagt 3,82 procent, een verlaging van 0,59 procentpunt ten opzichte van een jaar geleden. De gemiddelde hypotheekrente voor vijf jaar vast is 3,12 procent, 0,49 procentpunt minder.

De variabele hypotheekrente staat momenteel op 2,62 procent, een daling van 0,32 procentpunt in vergelijking met april vorig jaar.

Steeds meer consumenten kiezen ervoor om de hypotheekrente lang vast te zetten, zo vertelde Paul van der Meijs, directievoorzitter van De Hypotheker, onlangs tegen NUgeld.nl.

­

Bron NU.nl

­

Prijsdaling woningen weer wat groter

Martijn Develing | Datum: 22-04-14

Bestaande koopwoningen waren in maart 2,1% goedkoper dan in maart 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in februari, toen bestaande koopwoningen 1,7% goedkoper waren dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit de index van het CBS en het Kadaster. Hoewel de prijzen van bestaande koopwoningen nog steeds lager zijn dan een jaar eerder, is het niveau van de prijzen de afgelopen negen maanden weinig veranderd.

In maart 2014 lagen de prijzen op ongeveer hetzelfde niveau als in november 2002. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedroeg de prijsdaling 20,5%.

In de eerste drie maanden van 2014 wisselden 28.963 woningen van eigenaar, ruim 25% meer dan een jaar eerder. (bron: CBS)

­

NVM Open Huizen Dag opnieuw groot succes: ruim 140.000 bezoeken

De halfjaarlijkse NVM Open Huizen Dag is ook vandaag uitstekend bezocht. Het aantal bezoeken aan de deelnemende huizen kwam dit keer uit op ruim 140.000, zo blijkt uit een bliksemenquête van de NVM. Een op 5 deelnemende huizen kreeg ongeveer geen bezoek. Veel starters waren onder de belangstellenden. Nu de economie weer aantrekt, durven ze het aan om hun eerste woning te kopen.

­

De NVM Open Huizen Dag, die elk halfjaar plaatsvindt, heeft niets van zijn aantrekkingskracht verloren, zo werd vandaag duidelijk. Vorig jaar oktober, tijdens de voorgaande NVM Open Huizen Dag, kwam het aantal bezoeken uit op 125.000.

Het aantal deelnemende woningen bedroeg vandaag 50.000. Dat zijn er 5.000 meer dan vorig jaar oktober.

Woningzoekenden konden vandaag, zoals altijd zonder afspraak en geheel vrijblijvend, de deelnemende woningen bezoeken. “De grote toeloop van starters duidt erop dat het vertrouwen in de woningmarkt toeneemt”, stelt NVM-voorzitter Ger Hukker. “En starters vormen van oudsher de motor van de woningmarkt.”

Je ziet bij de deelnemers van de NVM Open Huizen Dag een tweedeling ontstaan. Zo heb je de groep van huizen die meer bezoek krijgen vanwege een goede prijs-kwaliteitverhouding en de groep die daar nog niet aan voldoen en daardoor nauwelijks of geen bezoek ontvangen.

Volgens Hukker hebben ook banken steeds meer interesse in de NVM Open Huizen Dag. “Speciaal ter gelegenheid van de NVM Open Huizen Dag hebben de Rabobank en ING hun kantoren vandaag geopend. Hier konden potentiële woningkopers terecht voor het verkrijgen van hypotheekadvies. Dat geeft eens te meer aan dat de woningmarkt zich ook in die zin hersteld. Goede zaak omdat woningzoekenden zo nog beter worden bediend”, stelt Hukker.

Aanstaande donderdag, 10 april, presenteert de NVM de woningmarktcijfers over het eerste kwartaal 2014.

­

Open Huizen Dag 6 april

­

De open Huizen Dag van 6 april jl is prima bezocht. Gemiddeld werden 3,7 bezichtigingen per woonhuis gedaan. Een prima aantal en een felicitatie aan onze opdrachtgevers waard.

­

Zoals het zich nu laat aanzien zullen op 3 van de deelnemende woonhuizen verdere onderhandelingen gevoerd worden, waardoor deze Open Huizen Dag voor die opdrachtgevers mogelijk een extra feestelijk vervolg krijgt.

ens te meer blijkt dat deelnemen aan deze dagen veelr esultaat oplevert.

­

Huizenprijzen verder gedaald

De huizenprijzen zijn in februari 2014 met 1,7 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Foto:ANP

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek??(CBS) vrijdag.

De prijsdaling ten opzichte van een jaar geleden is groter dan in januari. Toen waren koopwoningen 0,5 procent goedkoper. Ten opzichte van januari 2014 bleven de huizenprijzen in februari gelijk.

In februari lagen de huizenprijzen op hetzelfde niveau als elf jaar geleden. Ten opzichte van de piek in augustus 2008 zijn woningen 20,3 procent in waarde gedaald.

Hoewel de prijzen nog altijd lager uitvallen dan een jaar eerder, is het niveau de laatste acht maanden weinig veranderd, aldus het statistiekbureau.

­

Transacties

­

In de eerste twee maanden van het jaar wisselden wel 34 procent meer woningen van eigenaar dan een jaar geleden. In totaal werden er 18.935 huizen verkocht. Dit komt deels doordat de hypotheekregels per 1 januari 2013 zijn aangescherpt, waardoor er begin vorig jaar relatief weinig transacties plaatsvonden.

Eerder deze week liet het Kadaster al weten dat er in februari ruim een kwart meer verkochte woningen werden geregistreerd dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In februari dit jaar waren dat er 10.030, terwijl er een jaar eerder 7.897 verkochte woningen geregistreerd werden, aldus Kadaster. Dat is een stijging??van 27 procent. Ook ten opzichte van januari dit jaar was er een stijging te zien.

­

'Restschuld minder vaak gedekt door NHG'

Sinds de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aangescherpt zijn, is het percentage afwijzingen voor het betalen van een restschuld met 10 procent gestegen.

Foto:ANP

Dat blijkt uit onderzoek van het consumentenprogramma Tros Radar dat tevens onderzocht hoeveel mensen op de hoogte zijn van de verscherpte voorwaarden.

Ruim acht op de tien bleken niet op de hoogte dat de voorwaarden tussentijds kunnen worden aangepast. Zeven op de tien wisten niet dat per 1 januari 2014 de regels veranderd zijn.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft per 1 januari de normen verscherpt, omdat te veel mensen gebruik en soms ook misbruik maakten van het garantiefonds.

Nederlanders in het bezit van een hypotheek met NHG die gedwongen hun huis moeten verkopen, kunnen bij langdurig inkomensverlies een beroep doen op het fonds voor het betalen van de restschuld.

­

2013

­

In 2013 hebben 4.522 huishoudens een beroep gedaan op de NHG, een stijging van 27 procent ten opzichte van 2012. De toename wordt onder meer veroorzaakt door de dalende huizenprijzen en de groeiende werkloosheid. Het gemiddelde verlies per woning liep in 2013 met 11 procent op tot 38.877 euro.

De nieuwe verscherpte normen leiden er, volgens Radar, toe dat mensen in hun woning moeten blijven wonen, terwijl 64 procent zegt onvoldoende inkomsten te hebben.

­

Splitsing

­

Het televisieprogramma dat maandagavond de kwestie bespreekt, vindt het opvallend dat er een splitsing is gemaakt tussen normen voor nieuwe en bestaande hypotheken.

Zo kan een alleenstaande met een inkomen van 30.000 euro momenteel een hypotheek met NHG ter waarde van 133.000 euro krijgen. Terwijl iemand met hetzelfde inkomen na scheiding geen aanspraak op NHG kan maken als er op de woning een hypotheek van 193.000 euro rust.

In dat geval moeten mensen in hun huidige woning blijven wonen of de restschuld zelf betalen.

Lees meer over de woningmarkt op NUgeld.nl | Gedwongen huizenverkopen verder gestegen | ING gaat meer klanten aanspreken op situatie

­

NVM en Sky Radio promoten samen NVM Open Huizen Dag
In samenwerking met Sky Radio voert de NVM een grote actie op facebook. Per provincie kan zowel de potentiele koper als verkoper een prijs winnen.

Extra promotie voor de winnaar
Deelnemende huizenbezitters worden opgeroepen om hun huis via de facebook app ??op https://www.facebook.com/NVMOpenHuis te uploaden. Daarna is het de bedoeling dat de verkoper zijn sociale netwerk benadert om zijn huis zoveel mogelijk te liken. Uit iedere provincie wordt het huis met de meeste likes extra in de picture gezet op Sky Radio.

Gratis aankoopmakelaar en ‘gouden’ appeltaart
Onder de potentiële kopers van één van deze winnende 12 huizen (1 huis per provincie) wordt een gratis aankoopmakelaar verloot, tezamen met een 'gouden' appeltaart.

Doelstelling van deze campagne is het boosten van het aantal bezoekers aan de NVM Open Huizen Dag, door huizenbezitters in actie te brengen en potentiële huizenkopers veelvuldig, door middel van social media, in aanraking te brengen met de NVM Open Huizen Dag.

Het is de bedoeling dat de verkoper zelf het huis plaatst op facebook en zelf deze promoot, maar u kunt hem daarbij ondersteunen. Het heeft geen zin dat u uw volledige aanbod op facebook zet, daarvoor hebben we funda.

­

??

??

??

Prijsdaling woningen neemt af

Martijn Develing | Datum: 21-02

Bestaande koopwoningen waren in januari 0,5% goedkoper dan in januari 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is een stuk kleiner dan in de voorgaande maand, toen de daling 3,8% bedroeg.

Dat blijkt uit de index van het CBS en het Kadaster. Hoewel de bestaande koopwoningen nog iets goedkoper waren dan een jaar eerder, is het prijsniveau in de afgelopen zeven maanden nagenoeg stabiel gebleven.

De prijzen lagen in januari 2014 op hetzelfde niveau als elf jaar geleden. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling 20,3%.

In januari 2014 wisselden 8 905 woningen van eigenaar. Dat is een stijging van 42,3% in vergelijking met een jaar eerder. Sinds 1 januari 2013 zijn de hypotheekregels veranderd. Hierdoor was het aantal transacties in januari 2013 relatief laag. (Bron: CBS)

??

Herstel van de koopwoningmarkt zet zich voort
De Monitor Koopwoningmarkt van het vierde kwartaal 2013 schetst een beeld van een aanhoudend herstel van de hypothekenmarkt en de markt van bestaande koopwoningen.

De aantallen nieuwe hypotheken en transacties laten voor het derde opeenvolgende kwartaal een stijgende lijn zien. Daarnaast zijn zowel de verkoopprijs als de Prijsindex Bestaande Koopwoningen nu al drie maanden min of meer stabiel. Dit alles maakt het vierde kwartaal van 2013 tot het beste laatste kwartaal van de afgelopen vijf à zes jaar. Alle signalen wijzen er op dat het eerste kwartaal van 2014 ook wel eens het beste eerste kwartaal van de afgelopen jaren kan worden. In de vierde Kwartaalrapportage Woningmarkt wordt nader ingegaan op de recente ontwikkelingen.

Dit blijkt uit de vierde editie Kwartaalrapportage Monitor Koopwoningen die donderdag 31 januari 2014 wordt gepresenteerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, onderdeel van de Technische Universiteit Delft en door RTL Z.

Dynamiek op de markt neemt weer iets toe
In het vierde kwartaal van 2014 zijn door de NVM-makelaars (met een marktaandeel van circa 70%) ruim 27.000 koopwoningen verkocht en zijn door het Kadaster bijna 36.000 transacties geregistreerd. Dat zijn kwartaalcijfers, zoals we die in de afgelopen vijf jaar niet meer konden optekenen. De stijging ten opzichte van het vorige kwartaal is ook niet geheel vanuit het seizoeneffect te verklaren. Het broze eerste herstel, zoals in de vorige Monitor Koopwoningen gemeld, lijkt zich dus voort te zetten.

Koopprijsontwikkeling markeert een nieuwe fase van herstel
In de laatste drie maanden van 2013 laten de verkoopprijzen een zekere stabilisatie zien. In bepaalde woningmarktgebieden, met name in de steden, is zelfs een lichte stijging van de verkoopprijzen gerealiseerd. Zoals in de vorige Monitor Koopwoningen aangegeven, betekent een dergelijke stabilisering van de prijzen dat het herstel van de koopwoningmarkt in een nieuwe fase lijkt beland.

Vertrouwen onder consumenten blijft stijgen
Toenemende verkopen en stabiliserende verkoopprijzen dragen bij aan een oplopend consumentenvertrouwen in de koopwoningmarkt, zo blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator. Zeker zo belangrijk is echter het fors gestegen vertrouwen in de economie in de maanden december 2013 en januari 2014. De basis voor een aantrekkende koopwoningmarkt wordt op deze manier steeds sterker.

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen Bureau Kredietregistratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Netwerk. Nederlandse Vereniging van Makelaars, Vereniging Eigen Huis en Waarborgfonds Eigen Woning en wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, TU Delft.

De RTL Huizenindex is gebaseerd op de Kwartaalrapportage Monitor Koopwoningmarkt, samengesteld door OTB en gebaseerd op alle bestaande statistieken over de woningmarkt.

Deze totaalindicator geeft in één oogopslag de stemming op de huizenmarkt weer. Daarmee proberen de TU Delft en RTL Z helderheid te verschaffen voor consumenten én deskundigen die nu maandelijks te maken hebben met een grote hoeveelheid aan deelcijfers.
??

??

??

??

VVD heeft moeite met hoger eigenwoningforfait

??

Regeringspartij de VVD heeft moeite met de verhoging van het percentage voor het eigenwoningforfait als gevolg van hogere huurprijzen nu het kabinet het scheefwonen aanpakt. Dat leidt tot hogere belasting voor eigenwoningbezitters en dat is volgens VVD-Kamerlid Barbara Visser een effect dat onbedoeld en ongewenst is.

??

??

Het eigenwoningforfait stijgt onder meer mee met de huurprijzen. Dat is al zo sinds 2001. De stijging van het forfait dit jaar van 0,6 procent naar 0,7 procent is volgens de VVD conform de regels.

Maar nu het kabinet het scheefwonen aanpakt, stijgen de huren en daarmee ook het forfait nog eens extra. En dus de lasten voor huizenbezitters in 2015. Dat was niet de bedoeling, zei Visser donderdag in een Kamerdebat.

Volgens Visser moet de eigenwoningbezitter??niet bloeden voor het scheefwonen. "Het kabinet moet kijken naar een andere systematiek om het tarief vast te stellen. De VVD vindt het niet fair dat door de huurverhogingen van de aanpak van scheefwonen, indirect ook de belasting voor de eigenwoningbezitter toeneemt. Daar is en was het nieuwe huurbeleid niet voor bedoeld." Visser vraagt dan ook van de staatsecretaris de volgende bevestigingen: klopt het dat deze onbedoelde bijwerking van het nieuwe huurbeleid voor het EWF niet is verwerkt in de berekeningen?

Verder vraagt Visser?? aan de staatssecretaris op zoek te gaan naar de mogelijkheden om de onbedoelde bijwerkingen van het nieuwe huurbeleid niet op het bordje van de eigenwoningbezitter te laten belanden.

De PVV weet wel precies wat er moet gebeuren: de stijging van het forfait is onaanvaardbaar en moet worden bevroren. De SP verweet de VVD dat de relatie tussen huren en eigenwoningforfait al jaren geldt en "willens en wetens" is gelegd. Nu het pijn gaat doen voor de huizenbezitters, begint de VVD te protesteren, hoonde de SP.

Volgens de Vereniging Eigen Huis zijn de Nederlandse woningbezitters gezamenlijk door het hogere forfait zeker 100 miljoen euro extra kwijt. De rekening kan bij hogere inkomens en duurdere woningen oplopen tot honderden euro's.

??

15 januari 2014

NVB: verkoop nieuwbouw in 2013 boven verwachting

??

In 2013 hebben ontwikkelaars en bouwondernemers 14.769 nieuwe koopwoningen verkocht. Dat is 3 procent meer dan in het jaar ervoor en beter dan verwacht. Dit meldt vandaag de NVB, de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers.

??

??

Het maandgemiddelde in 2013 kwam uit op 1.230 woningverkopen, terwijl vooraf 1000 verkopen waren verwacht. Het??tweede halfjaar was bovendien beter dan het??eerste halfjaar.

"De richting omhoog is dus terug, maar erg spectaculair is het allemaal nog niet, zeker gelet op de extreem lage hypotheekrente in vooral de tweede helft van het jaar", stelt de NVB.

In regionaal opzicht zijn de verschillen enorm. De zogeheten overloopprovincies als Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel, scoren net als in voorgaande jaren beter dan de andere provincies. In Gelderland bijvoorbeeld steeg de verkoop van nieuwe koopwoningen met 15 procent??ten opzichte van het jaar ervoor, in Overijssel met 11 procent??en in Noord-Brabant met 8 procent. Ook Zuid-Holland zit ditmaal flink in de plus (+9 procent). Zwaar tegenvallende prestaties zien we daarentegen in Limburg, Zeeland.??Ook de Randstadprovincies Noord-Holland en Utrecht moeten opnieuw dalende verkopen van nieuwe woningen noteren. Grote verschillen zijn er ook tussen de verkoop van eengezinswoningen (+10 procent) en die van appartementen (-8 procent).

De verwachting is dat 2014 opnieuw in het teken van (verder) verkoopherstel zal staan. Voor heel het jaar verwacht NVB gemiddeld 1.500 tot 1.700 woningverkopen per maand. Dat komt neer op zo’n 18.000?? tot 20.000 verkopen over heel 2014.

"Hoe mooi deze stijging op zich misschien ook lijkt, in het licht van de historie stelt het weinig voor. Voor de crisis waren maandelijkse verkoopcijfers van 4.000 tot 5.000 nieuwe woningen nog heel normaal. 2014 wordt dus duidelijk een ‘tussenjaar’. In die tijd zal de bouw naar een nieuw evenwicht zoeken", aldus de NVB.

??

Makelaars zien woningmarkt steeds positiever

14 januari 2014

Ieder kwartaal houdt de afdeling Data & Research een enquête onder Wonen-leden, waarbij gevraagd wordt naar de mening van NVM Wonen-makelaars met betrekking tot de woningmarktontwikkelingen. Dit kwartaal waarderen NVM-makelaars de woningmarkt met een 4,8. Het rapportcijfer stijgt hiermee voor het derde kwartaal op rij. Begin dit jaar werd de woningmarkt nog met een 3,6 beoordeeld.

Aanbod
Het aandeel woningen waarvoor nauwelijks tot geen aandacht is van potentiële kopers is dit kwartaal 47%. Hiermee zet de daling van de eerste drie kwartalen van 2013 door.


Percentage woningen weinig/geen aandacht
Uit de enquête bleek ook dat 8% van de woningen die de makelaars in aanbod hebben, binnen een kwartaal verkocht moet worden. Daarnaast kwam naar voren dat 6,8% van het aanbod door makelaars tijdelijk verhuurd wordt. Deze percentages zijn vergelijkbaar met het tweede en derde kwartaal van 2013.
??

Verwachting van herstel
NVM-makelaars verwachten in 2014 gemiddeld 3% meer transacties te realiseren dan in 2013.
Vorig jaar werd voor 2013 nog een daling van 10% verwacht (uiteindelijk vond er een stijging van 2% plaats). De prijsontwikkeling wordt door de geënquêteerde NVM-makelaars voor komend jaar ingeschat op -1%.

Dit kwartaal werd daarnaast specifiek ingegaan op de werkwijze van makelaars bij het verkopen van woningen met een NHG-hypotheek met een restschuld. Er is onder andere gevraagd naar het aandeel van de verkopen dat wordt verkocht met een verliesdeclaratie bij NHG (3,8%).

Daarnaast is er in gegaan op het opstellen van een verkoopplan en ‘NHG-tools’ die makelaars hun klanten kunnen voorleggen. Het volledige rapport met alle cijfers kunt u downloaden.

??

09 januari 2014

NVM: beste kwartaal sinds uitbreken crisis

??

De woningmarkt heeft in 2013 een opmerkelijk herstel laten zien, waarbij sinds het dieptepunt in het 1ste kwartaal elk opvolgend kwartaal een groei in het aantal verkopen heeft laten zien. In het 4de kwartaal van 2013 zijn door NVM-makelaars 27.018 woningen verkocht (naar schatting 36.300 in de totale markt). Het is daarmee het beste kwartaal sinds medio 2008 de crisis uitbrak. Het aantal transacties op jaarbasis bij NVM-makelaars komt in 2013 uit op 87.404, een stijging van 2,2% t.o.v. 2012 (schatting totale markt: 117.000). Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vandaag in haar (voorlopige) analyse van de woningmarkt over het vierde kwartaal van 2013.

??

??

De transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning is in het 4de kwartaal 2013 opvallend sterk gestegen, met 1,5% ten opzichte van een kwartaal eerder. De prijzen liggen nog wel 1,1% lager dan vorig jaar, maar de prijsdaling gaat steeds minder snel. Gemiddeld wordt een woning voor 207.000 euro verkocht. De lage rente en vooral het toegenomen consumentenvertrouwen, waarschijnlijk mede als gevolg van de relatieve politieke rust, is de voornaamste oorzaak van de ‘opverende’ markt eind 2013.

Er zijn in het laatste kwartaal van 2013 20% meer woningen verkocht dan in het 3de kwartaal. “Het vierde kwartaal is in de regel een beter kwartaal dan het derde, maar 20% stijging is een forse toename”, meent NVM-voorzitter Ger Hukker. “Zeker omdat het 3de kwartaal van 2013 ook al een relatief goed kwartaal was.”

Voor tussenwoningen en appartementen geldt de sterkste toename in verkoopaantallen: 22,2% respectievelijk 22,4%. Hoekwoningen (+12,5%) en 2-onder-1-kapwoningen (+18,4%) blijven hierbij achter. Vorig kwartaal waren dit juist de woningtypen die een sterkere stijging lieten zien; er lijkt dus nu een correctie op te treden. Vrijstaande woningen kenden een stijging van 20,2% in het aantal transacties.

In 2012 liet het 4de kwartaal een opvallende stijging zien van de verkoopaantallen. De aangescherpte hypotheekregels per 1 januari van dit jaar leidden tot een verkoopspurt eind 2012, gevolgd door een scherpe daling in het 1ste kwartaal van 2013. Toch zijn er in dit kwartaal in vergelijking met vorig jaar alsnog 7,1% méér woningen verkocht. Hukker: “Signalen uit de markt wijzen erop dat er nu, in tegenstelling tot vorig jaar, sprake is van een meer bestendig herstel van de woningmarkt ‘op eigen kracht’.”

Een relativering op deze “verheugende cijfers” vindt Hukker echter op zijn plaats. “Over het hele jaar 2013 zijn in vergelijking met heel 2012 ‘slechts’ 2,2% meer woningen verkocht, naar schatting 117.000 woningen in de hele markt. Als we dit vergelijken met de verkoopaantallen van NVM-makelaars rond de eeuwwisseling - 110.000 - of met vlak voor de start van de crisis – 150.000 - wordt duidelijk dat er nog slechts sprake kan zijn van het begin van een voorzichtig herstel. De groei zet langzaam maar zeker door, waarbij het laatste kwartaal van 2013 beslist een hoopvol teken richting 2014 is.”

??

??

80% starters heeft vertrouwen in woningmarkt

??

??

Geschreven door?? Redactie Vastgoed woensdag 11 december 2013 10:08

80% starters heeft vertrouwen in woningmarkt

Zo'n 80 procent van de starters op de woningmarkt ziet komend jaar met vertrouwen tegemoet. Ruim de helft verwacht een stijging van het aantal verkochte huizen. Bijna eenzelfde percentage (45%) overweegt komend jaar een huis te kopen. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder starters op de woningmarkt in opdracht van Nationale-Nederlanden.??

Slechts 17% van de starters weet exact welk hypotheekbedrag ze kunnen krijgen. Toch willen bijna 2 op de 3 starters eerst de financiën op orde hebben, voordat ze op zoek gaan naar een koopwoning. Een ruime meerderheid (69%) van de starters vindt het op dit moment een gunstige periode om een huis te kopen. 45% van de starters overweegt komend jaar een huis te kopen. Zeven op de tien willen dat samen met hun partner doen, de overigen alleen. De ondervraagden zijn over het algemeen optimistisch over de toekomstige financiële situatie. Ruim een kwart (28%) voorziet het komende jaar een verbetering van de persoonlijke financiële situatie. De helft (53%) verwacht dat het komende jaar het financieel plaatje gelijk blijft. Daarmee is de Nederlandse starter over het algemeen positief gestemd, slechts 16% voorziet een verslechtering van de financiële situatie.

Zorgen over betaalbaarheid woning

Een op de drie starters maakt zich zorgen of hij wel een koopwoning kan betalen. Slechts 17% weet exact welk hypotheekbedrag ze kunnen krijgen. Toch is voor 77% van de starters het daadwerkelijk rond hebben van het financiële plaatje erg belangrijk. Voor die groep kan de recent geïntroduceerde hypotheektoezegging van Nationale-Nederlanden een uitkomst zijn. Met hypotheektoezegging krijgen starters eerst inzicht in wat ze kunnen lenen en een comfortabel gevoel dankzij de toezegging voor een hypotheek.

Weinig starters schakelen makelaar in tijdens oriëntatiefase

De grote meerderheid van de starters oriënteert zich online op een koophuis. Funda wordt daarbij het meest genoemd. Opvallend is dat een op de tien starters zelf gaat kijken in de gewenste buurt, eenzelfde aantal maakt juist gebruik van de open huizen dagen die geregeld worden georganiseerd. Slechts 7% van de starters zegt tijdens de oriëntatiefase een makelaar in te schakelen. Vier op de tien starters hebben inmiddels gesproken met een adviseur. Voor een kwart van de gevallen is dat de bank, de grote meerderheid (64%) spreekt met een onafhankelijk adviseur.

Financiële rompslomp meest vervelend

De financiële rompslomp wordt door een grote groep (61%) als het meest vervelend gevonden van het kopen van een huis. Zo ook de enorme kostenpost die de aanschaf van een huis betekent. Daartegenover is het naar eigen inzicht kunnen inrichten en het hebben van een eigen ruimte het leukste aan een eigen huis. Een bijkomend voordeel hebben huizen met een tuin; een kwart van de ondervraagden vindt het leukste van een nieuw huis dat ze de tuin onder handen kunnen nemen.

Onderzoeksverantwoording

Onafhankelijk onderzoeksbureau TNS NIPO heeft in opdracht van Nationale-Nederlanden een onderzoek gedaan onder starters op de hypotheekmarkt. In totaal hebben 521 starters aan het onderzoek meegewerkt. Het ging om starters die in januari 2013 hebben aangegeven dat ze het voornemen hadden om een huis te gaan kopen. Het onderzoek is online gehouden onder de TNS Nipo Base. De veldwerkperiode liep van 29 oktober tot en met 5 november.

??

VEH wil geen ozb meer

Redactie InFinance | Datum: 27-11

Vereniging Eigen Huis wil dat de onroerendezaakbelasting (ozb) verdwijnt en plaats maakt voor een heffing waarbij de lasten op evenwichtige wijze worden gedeeld door alle huishoudens.

Niet het bezit van een woning, maar de omvang of draagkracht van een huishouden kan daarvoor de grondslag zijn.

Volgens de gemeentelijke WOZ-cijfers zijn woningen sinds 2010 gemiddeld 13,4% in waarde gedaald. In dezelfde periode daalde de koopkracht van huishoudens met 2,8% (CBS). Toch stijgt de ozb tussen 2010 en 2014 almaar door, bij elkaar met ruim 16%. VEH: "Voor gemeenten is de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde de verdeelsleutel om de benodigde inkomsten te genereren en de begroting sluitend te maken."

De vereniging wil een andere heffingsgrondslag, waarbij naast eigenaren ook huurders meebetalen aan de gemeentelijke voorzieningen die nu uit ozb opbrengsten worden betaald. In december peilt de vereniging de mening over de ozb en alternatieven voor deze belasting onder huishoudens. De resultaten worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart bekend gemaakt.

- See more at: http://www.infinance.nl/artikel/fiscaal/8874/veh-wil-geen-ozb-meer#sthash.DIApg4ut.dpuf

??

Woningprijs blijft stabiel

Redactie InFinance | Datum: 26-11

De gemiddelde koopsom van woningen kwam in oktober uit op 213.100 euro. De gemiddelde koopsom is de afgelopen zestien maanden nauwelijks gedaald en schommelt rond de 212.000 euro.

Dit blijkt uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl, die de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties bijhield. De gemiddelde koopsom over de eerste tien maanden van 2013 komt eveneens uit op 213.100 euro. In vergelijking met dezelfde maanden van 2012 betekent dit een daling van 6,6%, ten opzichte van geheel 2012 bedraagt de daling 6%.

De koopsomdaling wordt veroorzaakt door het hogere prijsniveau (gemiddeld 235.000 euro) in de eerste helft van 2012. In de tabel is goed te zien dat de gemiddelde koopsom de afgelopen 16 maanden nauwelijks is gedaald en rond de 212.000 euro schommelt. Volgens Woningmarktcijfers.nl zal de gemiddelde koopsom de laatste twee maanden van 2013 niet veel meer veranderen.

De prijsdaling is bij de vrijstaande woningen in 2013 iets groter dan gemiddeld, bij de appartementen met -4,3% juist iets kleiner. In vergelijking met het topjaar 2008 is de gemiddelde koopsom met 16,4% gedaald. Ook hier zien we de grootste daling bij de vrijstaande woningen (-22,7%) en de kleinste bij de appartementen (-16,4%).

- See more at: http://www.infinance.nl/artikel/home/8866/woningprijs-blijft-stabiel#sthash.lx7Bca4X.dpuf

??

Beter fundament huizenmarkt

Auteur: Eddy Schekman | Datum: 18-11

??

Nieuwe cijfers tonen aan dat de Nederlandse woningmarkt herstelt. Het aantal verkochte woningen dat in oktober werd geregistreerd steeg met 16,7% op jaarbasis tegen 6,9% over september. Zo blijkt uit cijfers van het Kadaster.

De registratie van vrijstaande woningen steeg met 22,5% en die van tussenwoningen met 16,0%. Het aantal geregistreerde hypotheken nam in oktober 2013 op jaarbasis toe met 4,9%. Het aantal executieveilingen daalde met 12,4%.

??

Prijsherstel woningmarkt in 2014

Redactie InFinance | Datum: 15-11

De Rabobank signaleert de eerste tekenen van prijsherstel op de woningmarkt. Maar echte stabilisatie van de huizenprijzen vindt waarschijnlijk pas in de loop van volgend jaar plaats.

De Rabo-economen zijn verrast over de ontwikkeling van de huizenprijzen. In het derde kwartaal was op kwartaalbasis sprake van een stijging van 0,4%. Dat is voor het eerst in 3 jaar.

Van blijvend prijsherstel is nog geen sprake. Voor de komende kwartalen sluit Rabobank op kwartaalbasis een nieuw minnetje nog niet uit. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de prijzen in het derde kwartaal bovendien nog steeds gedaald (-5%) en in vergelijking met 2008 ligt het prijsniveau nu nog zo’n 20% lager.

Volgend jaar zal de recent ingezette stijging in de woningverkopen naar verwachting doorzetten. Maar de toename zal wel beperkt blijven. Dit komt onder andere omdat er een groep is van ruim 250.000 huishoudens die wel wil verhuizen, maar die dit vanwege de hoogte van hun restschuld nog niet kunnen.

- See more at: http://www.infinance.nl/artikel/home/8784/prijsherstel-woningmarkt-in-2014#sthash.7EL2OrbE.dpuf

??

Hypotheekrente blijft dalen

Redactie InFinance | Datum: 08-11

De winstmarge die banken berekenen op de hypotheken is in augustus voor de derde maand op rij gedaald. Huiseigenaren betalen daardoor een iets lagere rente.

Sinds drie maanden berekenen banken de gestegen financieringskosten niet door in de hypotheekrente. Huiseigenaren die een nieuwe hypotheek afsluiten, of die hun lopende hypotheek verlengen, betalen daardoor een iets lagere rente dan voorheen. Dat blijkt uit de Rentebarometer van Vereniging Eigen Huis.

In mei van dit jaar bedroeg de extra winstmarge op de hypotheekrente nog gemiddeld 0,90 procentpunt. Deze opslag, die klanten in het rentetarief betalen, daalde in augustus naar gemiddeld 0,55 procentpunt. In dezelfde periode daalde de gemiddelde hypotheekrente van 3,77% naar 3,65%. Als de rentemarge ongewijzigd hoog was gebleven was de hypotheekrente gestegen naar 4,1%.

De recente rentedaling lijkt volgens Vereniging Eigen Huis voor een groot deel toe te schrijven aan SNS Bank, die zich als prijsvechter laat zien. Toen deze bank in februari van dit jaar werd genationaliseerd drong Vereniging Eigen Huis er bij de minister van Financiën op aan om deze staatsbank als concurrentieaanjager in te zetten.

In augustus kondigde de SNS Bank aan de hypotheekrentetarieven met 0,2 tot 0,25 procentpunt te verlagen. Andere minder bekende partijen die de concurrentie met de gevestigde orde aangaan zijn het Belgische Argenta en NIBC Direct.

- See more at: http://www.infinance.nl/artikel/home/8720/hypotheekrente-blijft-dalen#sthash.xJcUYOHO.dpuf

??

Nieuwe hypotheeknormen Nibud voor 2014

??

Geschreven door?? Redactie Vastgoed woensdag 06 november 2013 14:32

Nieuwe hypotheeknormen Nibud voor 2014

In 2014 zijn de financieringslastpercentages voor hypotheken in de meeste gevallen gelijk aan die in 2013. Voor lagere inkomens (tot 24.000 euro) met een hypotheek tot ongeveer 100.000 euro liggen de percentages 1,5 tot 3 procent lager. Voor een aantal inkomens boven anderhalf keer modaal (45.000 euro) liggen de percentages ongeveer 1 procent lager. Dit blijkt uit de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt.

Deze percentages geven weer welk deel van het inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed en hypotheekverstrekkers zijn bij wet verplicht deze percentages te gebruiken bij het berekenen van hypotheken.

Hypotheeknormen opnieuw vastgesteld

Het Nibud houdt bij het bepalen van de hypotheeknomen rekening met de koopkracht van huishoudens in Nederland. Voor een aantal inkomens vallen door de dalende koopkracht de financieringslastpercentages lager uit. Dat is vooral het geval bij lage hypotheken tot 100.000 euro. Ook voor inkomens boven anderhalf keer modaal (45.000 euro) vallen de percentages iets lager uit. Bij een inkomen van 45.000 euro kan hierdoor ongeveer 3.500 euro minder geleend worden.

Lagere normen, goedkoper huis?

De lagere hypotheeknormen hoeven volgens het Nibud niet per se een beperking te vormen voor het aanschaffen van een woning. Iemand met een bruto jaarinkomen van 45.000 euro kan met dezelfde rente volgend jaar ongeveer 3.500 euro minder lenen dan dit jaar. “Als we rekening houden met een gemiddelde loonstijging volgend jaar (1,5% volgens het CPB), dan kan er minimaal evenveel geleend worden. Bestaande koopwoningen zijn ten opzichte van een jaar eerder gemiddeld 4 procent goedkoper geworden. Gelet op deze prijsontwikkelingen kan nog steeds een zelfde soort woning worden aangeschaft”, aldus het Nibud.

Nieuwe regels

Vanaf 2014 veranderen de regels voor hypotheekrenteaftrek. Het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken daalt van 52 naar 51,5 procent. Doordat de hoogste belastingschijf extra wordt verhoogd, heeft dat minimale gevolgen voor de hoogte van de maximale hypotheek. In de komende jaren zal dit percentage verder worden teruggebracht. Hiermee zal rekening worden gehouden in de vaststelling van de hypotheeknormen.

??

??

Consumentenvertrouwen woningmarkt sterk in de liftVerdere stijging van aantal woningverkopen verwacht

Geplaatst op 30 okt 2013 , bijgewerkt 30 okt 2013, 09:25 ??reacties

??

Persbericht Vereniging Eigen Huis.

Het vertrouwen in de woningmarkt zit sterk in de lift. Dit blijkt uit het maandelijks onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder de Nederlandse bevolking. De Eigen Huis Marktindicator die specifiek het consumentenvertrouwen voor de woningmarkt meet, stijgt al tien maanden achtereen: van waarde 51 in december 2012 naar 78 in oktober.

Volgens directeur Rob Mulder is de woningmarktsituatie nog verre van normaal (neutraalwaarde = 100), maar het verlies van 36 punten sinds het begin van de crisis (april 2008) is met deze stijging goeddeels ingelopen. “Door de aanhoudende stijging van het consumentenvertrouwen verwachten we dat het aantal woningverkopen in de komende periode verder zal aantrekken. Dat is goed nieuws, niet alleen voor de woningmarkt en de economie, maar vooral ook voor al die mensen die hun verhuisplannen al zo lang hebben moeten uitstellen.”

Gunstig moment om te kopen?

Inmiddels is de helft van de Nederlandse bevolking (50%) van mening dat het nu een gunstig moment is om een huis te kopen. Rob Mulder: “Toen de financiële crisis in 2008 losbarstte en de schrik er bij de mensen goed in zat, kwam dit percentage uit op 10%. Hetzelfde zien we bij de groep die juist van mening is dat het nu nog steeds een ongunstig moment is om te kopen. Aan het begin van de crisis zat die groep op 50%, nu nog maar op 20%. Het sentiment is dus echt gedraaid. De rest van de bevolking (30%) is overigens van mening dat het geen gunstige, maar ook geen ongunstige tijd is om te kopen.”

Stabilisatie huizenprijzen

In de meting van het consumentenvertrouwen valt verder op dat de verwachting over de verdere prijsontwikkeling van huizen volledig is omgeslagen. Verwachtte een grote meerderheid van de Nederlanders (67%) aan het begin van het jaar nog dat huizenprijzen verder zouden dalen, in de afgelopen maand is dat percentage verder geslonken naar krap een kwart (24%). Bijna de helft (47%) verwacht nu dat de prijzen vrijwel gelijk zullen blijven en 21% zelfs dat ze in het komende jaar zullen stijgen. De rest (8%) geeft aan het niet te weten.

Plussen en minnen

Vanuit het perspectief van de koper wordt het minder negatieve beeld van de woningmarkt niet alleen veroorzaakt door de gedaalde huizenprijzen en het ruime aanbod aan woningen. Sinds begin van dit jaar worden ook de dalende hypotheekrente en de stijgende huren als reden genoemd waarom het gunstiger zou zijn om een huis te kopen. De keerzijde wordt gevormd door de slechte economische situatie, het feit dat inkomens onder druk staan en dat er nog steeds mensen zijn die koopwoningen slecht betaalbaar vinden. Deze groep is net als de groep die denkt dat de fiscale behandeling van een koopwoning ongunstiger wordt, sterk in omvang afgenomen.
Rob Mulder: “In de afweging om te kopen of niet krijgen de plussen steeds meer de overhand, maar het blijft een afweging die ieder voor zich moet maken. Het geld speelt daarbij een hoofdrol, maar het is goed om te realiseren dat in die afweging veel meer zaken een rol spelen.”

Meer ruimte voor optimisme

De woningmarkt worstelt nog met forse problemen, zoals?? alle persoonlijke ellende die ontstaat door werkloosheid?? of echtscheiding?? in combinatie met waardedaling en het ontstaan van restschulden.?? Toch is er op dit moment reden voor enig optimisme. Rob Mulder: “Het is nu aan de overheid om alert te blijven op ontwikkelingen die beginnend herstel op de woningmarkt kunnen doorkruisen. Het is zaak om daar waar mogelijk actief te ondersteunen. De compensatie in de inkomstenbelasting die wordt voorgesteld voor de beperkingen in de hypotheekrenteaftrek zijn daar een goed voorbeeld van.

In derde kwartaal dertig procent meer woningen verkocht

??

Geschreven door?? Redactie Vastgoed dinsdag 22 oktober 2013 14:45

??

In derde kwartaal dertig procent meer woningen verkocht

De Nederlandse woningmarkt heeft een prima derde kwartaal achter de rug, vindt Woningmarktcijfers.nl op basis van cijfers van het Kadaster. Er werden 30,8% meer transacties geregistreerd dan in het tweede kwartaal van 2013 en 26% meer dan in het derde kwartaal vorig jaar.??

Toch kampt Nederland nog met een achterstand in het aantal transacties. Over heel 2013 zal dit op 6% tot 10% uitkomen ten opzichte van 2012. Boosdoener is de maand december, toen vierduizend kopers zich vervroegd bij de notaris meldden in verband met fiscale aanpassing per januari 2013. Na correctie hiervan is er nauwelijks sprake van een transactiedaling ten opzichte van 2012.??

Gemiddelde koopsom redelijk stabiel

De gemiddelde koopsom is in het derde kwartaal uitgekomen op € 214.800. Dat is een stijging van 1,8% ten opzichte van het tweede kwartaal en een daling van 0,5% vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De gemiddelde koopsom is de laatste vijf kwartalen vrij stabiel en beweegt zich tussen de € 210.000 en de € 220.000. Vergeleken met heel 2012 zal er in 2013 echter wel sprake zijn van een nog steeds dalende koopsom die uit zal komen tussen de 6% en de 7%. In vergelijking met het topjaar 2008 (€ 255.000) is de gemiddelde koopsom in Nederland met 17% gedaald.

Einde crisis woningmarkt nabij

Het kopen van een woning is in de afgelopen jaren flink goedkoper geworden, mede dankzij de daling van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% en de dalende hypotheekrente. De afname van de woonlasten wordt wel getemperd door de verplichte aflossing van de hypotheek per 1 januari 2013 en stijgende gemeentelijke lasten en energiekosten.

Omdat kopen in 2013 echter nauwelijks duurder zal zijn dan het jaar ervoor verwachten analisten dat de Nederlandse woningmarkt de bodem heeft bereikt. De Nederlandse Bank en de NVM sluiten zich aan in de rij van optimisten. Ook het verbeterde consumentenvertrouwen in oktober is een goede indicatie dat het einde van de crisis op de woningmarkt nadert.

??


24 september 2013

NHG-grens op termijn verder omlaag

Het kabinet gaat de grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) op termijn verlagen naar 225.000 euro. Dit blijkt uit de Miljoenennota, die op Prinsjesdag is gepubliceerd.

Momenteel ligt de NHG-grens op 290.000 euro. Het kabinet wil de NHG aanpassen aan de gemiddelde woningprijs. Dat betekent dat de NHG-grens mogelijk later nog meer daalt, omdat die gemiddelde prijs nu op zo'n 215.000 euro ligt.

Door de verlaging van de NHG-grens wordt het financieel risico voor de Staat beperkt. "De omvang van de achterborgstellingen is sterk toegenomen, en dit wordt met name verklaard door de tijdelijke verhoging van de NHG-grens van 265.000 naar 350.000 euro", zo staat in de Miljoenennota te lezen.

"Per 1 juli 2013 is de NHG-grens verlaagd naar 290.000 euro. Hierdoor zal de achterborgstelling voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen minder hard stijgen. Per 1 juli 2014 zal de NHG-grens weer worden verlaagd naar het oorspronkelijke niveau van 265.000 euro. Vanaf 1 juli 2016 zal de NHG-grens verder worden verlaagd naar 225.000 euro."??
 • Per 1 juli 2014: € 265.000
 • Per 1 juli 2015: € 245.000
 • Per 1 juli 2016: € 225.000

10 redenen waarom

24 september 2013

'10 redenen waarom de huizenmarkt aan gaat trekken'

Het omslagpunt waar kopen aantrekkelijker wordt dan huren, is ruim bereikt. Dat is volgens FD-journalist Marco Groot een van de redenen waarom de huizenmarkt binnenkort aan gaat trekken. In zijn column noemt hij er nog negen.

Landelijke media worden er niet vaak op betrapt dat ze (te) optimistisch zijn. FD-journalist Marco Groot is deze week een uitzondering op de regel. “Ik ben overtuigd dat de huizenmarkt binnenkort in beweging zal komen en aandelen van de bouwers als BAM verder op sleeptouw kan nemen”, schrijft hij deze week in zijn column in het Financieele Dagblad. Hij ziet steeds meer triggers voor het aantrekken van de markt en noemt er 10.

1) “Het omslagpunt waar kopen aantrekkelijker wordt dan huren, is ruim bereikt.”

1.5) “Bovendien: de netto huuropbrengst is fors hoger dan de rente op een (staats)obligatie. Ergo, een appartement kopen om te verhuren aan bijvoorbeeld studerend nazaat & vriend(in)en is voor papa een beter renderende belegging dan menig obligatie.”

2) “De inflatiehedge. In tijden van inflatie, oplopende rente, ontwaardt niet alleen uw obligaties, maar ook uw verschuldigde hypotheek. De beleggingskeuze is mijns inziens snel gemaakt.”

3) “In delen van de huizenmarkt is de betaalbaarheid versus besteedbaar inkomen gedaald tot niveaus die we in 20 jaar niet meer gezien hebben.”

4) “De politiek schittert in een gebrek aan beslissingsvaardigheid over de hypotheekaftrek. We zijn op het punt gekomen dat zelfs een slecht besluit al goed nieuws is. Duidelijkheid laat mensen beslissen en bewegen. Er staat al vier jaar een groeiend peloton kopers te wachten op het startschot.”

5) “Nog even doorzeuren over de politiek, de wens is namelijk al jaren dat er bijna twee keer zoveel huizen gebouwd worden dan er opgeleverd worden. Dat mondt een keer uit in schaarste.”

6) “De bouwsector is een van de grootste werkgevers in ons land. Werkloosheid en faillissementen in deze sector zijn een enorm probleem. Doe wat aan puntje 5 en punt 6 lost zichzelf grotendeels op.”

7) “Oh en het laatste politiek kritische punt: hypotheektarieven zijn historisch gunstig en kunnen met wat politiek inzicht wellicht nog een tikkie verder omlaag. Waarom doet bijvoorbeeld een 15-jaars hypotheek in Frankrijk slechts 2.7 procent? Denk eens na over deze stelling: te hoge hypotheektarieven zijn gemaskeerde staatssteun aan banken.”

8) “Het aantal mensen per huishouden daalt nog steeds en met name het aantal eenpersoonshuishoudens neemt nog steeds toe. Schaarste!”

9) “De migratie richting de Randstad, met name de grote steden, blijft doorgaan. Dat begint te knellen. Alweer......schaarste!”

10) “Een laatste belangrijke trigger die de markt in beweging zet: Parijs en Londen genieten al langer van vluchtkapitaal. Zuid- en Oost-Europees kapitaal is dol op Prime Location-onroerend goed. B-steden als Amsterdam worden ontdekt, waarbij kwaliteit en schoonheid veel belangrijker zijn dan prijs. Ik hoor steeds meer Engels rond de grachtengordel.”

??18 september 2013

De voornbereidingen voor de NVM Open Huizen Dag ( 5 oktober 2013) zijn al weer in volle gang.

Op die dag zullen in ieder geval 18 woonhuizen uit onze portefeuille hun deuren tussen 11.00 - 15.00 uur openen. Een ieder is van harte welkom om, zonder het maken van een afspraak, de deelnemende woonhuizen te bekijken.

De eigenaar zal u graag rondleiden door zijn huis. Bij verdere belangstelling maken wij ook nog graag een keer een afspraak met u voor een tweede rondleiding.

Tips voor een effectieve Open Huizen Dag:
- plan op voorhand welke woonhuizen u wilt bekijken
- stel een zo gunstig mogelijke route
- begin op tijd, meestal is het in het eerste uur nog niet zo druk, ook het laatste uur is wat dat betreft extra geschikt.
- indien u een brochure wilt ontvangen, laat dat dan weten via het reactieformulier (vergeet niet uw email-adres)
- de bezichtiging is vrijblijvend
- neem voor inhoudelijke vragen over het woonhuis contact met ons


Wij wensen u een prettige Open Huizen Dag en heten u nu alvast van harte welkom in "onze" woonhuizen!!!\Wat kan een aankoopmakelaar voor u betekenen?

??

U kunt een makelaar inschakelen om uw droomhuis voor u te gaan zoeken via een zoekopdracht. Het is ook mogelijk dat u zelf al een woning op het oog heeft en op het punt staat een van de grootste aankopen in uw leven te doen.

??

Het is een prachthuis en de roze bril gaat op. De verkoper presenteert het huis prachtig en heeft een goed verhaal voor eventuele mindere punten. Op dit moment heeft u behoefte aan een aankoopmakelaar. Wat kan een NVM-aankoopmakelaar o.a. voor u betekenen?

 • Het inspecteren van de bouwkundige staat, erfdienstbaarheden, e.d.
 • Adviseren of een bouwkundige keuring noodzakelijk is.
 • Geeft u inzicht in de waarde van de woning.
 • Heeft kennis van de huizenmarkt en lokale regelgeving.
 • Het bepalen van de strategie om de woning te kunnen kopen.
 • Het voeren van deskundige onderhandelingen om de verkoopprijs zo laag mogelijk te krijgen.
 • Tijdwinst door deskundige afwikkeling van allerlei zaken.
 • Is een gesprekspartner die alleen uw belang vertegenwoordigt.
 • Beschikt over een netwerk dat ingeschakeld kan worden. Bijvoorbeeld als u een??taxateur nodig heeft, een hypotheekadvies of een notaris die snel kan schakelen.
 • Uw aankoopmakelaar let op ontbindende voorwaarden, speciale clausules en boetebedingen.
 • Controleert de notariële akte van levering en de afrekening van de notaris.
 • Inspecteert met u de woning voor de overdracht bij de notaris en kan de meterstanden noteren

Uw aankopende makelaar kan het gehele aankooptraject voor u verzorgen. Ook kunt u deeldiensten afnemen. Neem contact op met uw NVM-makelaar om de mogelijkheden te bespreken.

Bouwterrein en BTW: recente ontwikkeling in de rechtspraak Hoge Raad


De levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting (btw), met uitzondering van o.a. de levering van een bouwterrein. Voor de definitie van het bouwterrein is onlangs een omkeer gekomen in de rechtspraak van de Hoge Raad.

Artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting bepaalt dat er sprake is van een bouwterrein indien het perceel, kort gezegd, onbebouwd én bouwrijp is. Bestaande bebouwing moet derhalve zijn gesloopt en het perceel moet geschikt zijn gemaakt voor nieuwe bebouwing.

De Hoge Raad hanteerde voorheen de rechtsopvatting dat bij gehele sloop van bebouwing de vrijkomende grond pas kan worden aangemerkt als bouwterrein indien ná de sloop van de bestaande bebouwing bewerkingen aan de grond hebben plaatsgevonden, met het oog op nieuwe bebouwing (zogenaamde “nasloopse” bewerkingen).

Verandering
Recent is in deze rechtsopvatting een verandering gekomen, door de beantwoording van prejudiciële vragen die de Hoge Raad had voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Volgens het Hof van Justitie is het noodzakelijk dat??alle??onbebouwde terreinen die bestemd zijn als ondergrond voor een opstal, en, dus, om te worden bebouwd, onder de nationale definitie van bouwterrein vallen.

De huidige Nederlandse wettelijke definitie van het begrip bouwterrein is derhalve te beperkt; de Hoge Raad heeft dit bevestigd in haar arrest van 7 juni 2013.

Wilsverklaring
Bij de beoordeling van de vraag of wel of niet sprake is van een bouwterrein moet rekening worden gehouden met de wilsverklaring van partijen met betrekking tot de btw-behandeling van de transactie, mits deze wordt ondersteund door objectieve gegevens. Deze objectieve gegevens kunnen bestaan uit bijvoorbeeld de voltooiing door de verkoper van de sloopwerkzaamheden vóór de datum van levering of de verplichting van de verkoper om dergelijke sloopwerkzaamheden te verrichten.

De in aanmerking te nemen omstandigheden waaruit de bestemming moet blijken zijn in ieder geval niet (meer) beperkt tot het feit of wel of geen “nasloopse” bewerkingen hebben plaatsgevonden, voorzieningen zijn getroffen in de omgeving of een bouwvergunning is verleend.

Het gaat dus mede om het eindresultaat dat partijen beogen, niet enkel om de feitelijke toestand op het moment van de notariële levering. Indien de verkoper zorgt draagt voor de sloop van de bestaande bebouwing en het de bedoeling van koper is om de grond te gaan bebouwen, zal de fiscus sneller dan voorheen tot de conclusie moeten komen dat de levering van de grond belast is met btw.

Deze sloop- en bouwintentie van partijen kunnen worden vastgelegd in de koopovereenkomst, om onduidelijkheden te voorkomen.

??

??


20% woningverkopers wil naar huurwoning

??

Geschreven door?? Redactie Vastgoed woensdag 07 augustus 2013 08:52

??

20% woningverkopers wil naar huurwoning

Van de personen die op dit moment hun woning te koop hebben staan, is 20% van plan te gaan huren. Dit blijkt uit de Vastgoed Trendmeter, een onderzoek van Vastgoed en KijkMijnHuis. Ook steeds meer starters gaan huren, zegt het CBS.

Volgens het CBS betrokken in 2011 ruim 90.000 startende huishoudens een huurwoning. Dat is bijna 10 procent meer dan in 2010, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de 461.000 woningen die in 2011 zijn betrokken door starters of doorstromers betrof 70 procent een huurwoning. Het aantal starters dat in 2011 een koopwoning betrok steeg ook. Maar deze toename van 5 procent overstijgt niet de groeiende vraag naar huurwoningen.

Grotere dynamiek op huurmarkt

Uit de cijfers destilleert het CBS dan ook een duidelijk grotere dynamiek op de huurmarkt dan in de koopsector. Het CBS geeft geen antwoord op de vraag of starters en doorstromers wellicht noodgedwongen huren omdat ze geen toegang krijgen tot de koopmarkt.

Waarom huren?

Vastgoed en KijkMijnHuis vroegen voor de Vastgoed Trendmeter tevens aan huidige huurders waarom zij voor een huurwoning hebben gekozen. Wat in de antwoorden opvalt: het is niet de onzekerheid over woningmarkt en economie waardoor mensen zijn gaan huren. De meest genoemde redenen om te kiezen voor een huurhuis zijn het gevoel van vrijheid dat huren geeft (29 procent) en het niet rondkrijgen van de financiering (25 procent).

Over de Vastgoed Trendmeter

Onder de naam Vastgoed Trendmeter verricht Vastgoed in samenwerking met KijkMijnHuis per jaar meerdere onderzoeken naar wat er leeft onder makelaars en particulieren op de woningmarkt. Voor deze editie zijn enkele honderden personen geënquêteerd die een huurhuis dan wel een koophuis hebben. De percentages in dit artikel geven aan hoe vaak de betreffende reden is genoemd door respondenten. De ondervraagde particulieren konden meerdere redenen opgeven.

??

??

??

Inschrijven koop in de openbare registers

Nieuwegein 20 juli 2013

Wanneer tussen partijen een koopovereenkomst wordt gesloten gaat er vaak nog wat tijd overheen voordat de levering bij de notaris plaatsvindt. In de tussenliggende periode heeft de koper de mogelijkheid om de koop in te laten schrijven in de openbare registers.

Door het inschrijven van de koop?? in de openbare registers kan aan de koper een groot aantal gebeurtenissen, dat plaatsvindt na de inschrijving, niet worden tegengeworpen. In de wet wordt een opsomming gemaakt van deze gebeurtenissen. Gedurende de inschrijving heeft de koper bijvoorbeeld niet te vrezen van een faillissement van de verkoper, beslag op de onroerende zaak, een dubbele verkoop, verhuur van het gekochte etc. Hierdoor ontstaat een geheel andere situatie en positie dan voor de koper die de koop niet inschrijft.

Een tijd geleden meldde zich bij mij een echtpaar. Het echtpaar had een maand geleden ‘de woning van hun leven’ gekocht. Niet alleen was de woning prachtig, maar ook de koopprijs was bijzonder gunstig. Aangezien het echtpaar hun eigen woning nog diende te verkoper, besloten het echtpaar en de verkoper dat de levering bij de notaris pas over vier maanden zou plaatsvinden. Inschrijving van de koop had het echtpaar overwogen maar uiteindelijk niet gedaan omdat ze geen beren op de weg zagen. Helaas voor het echtpaar werd de verkoper vlak na de aankoop failliet verklaard. De verkoper probeerde een faillissement te voorkomen door zijn woning van de hand te doen om zo nog wat inkomsten te genereren. Helaas kwam de koop te laat voor de verkoper en het faillissement te vroeg voor het echtpaar.

Door het faillissement was de verkoper beschikkingsonbevoegd geworden over zijn vermogen. Enkel met behulp van de curator kon de levering van de woning nog geëffectueerd worden. De curator wenste de koopovereenkomst echter niet na te komen. De curator had namelijk een partij gevonden die een veel betere prijs voor de woning wilde betalen. De koopovereenkomst werd ontbonden, het echtpaar maakte aanspraak op de contractueel overeengekomen boete en diende deze boete als vordering in bij de curator. Helaas voor het echtpaar hadden de bank en de belastingdienst ook een niet geringe vordering op de verkoper, zodat het echtpaar uiteindelijk met lege handen kwam te staan en op zoek moest naar een nieuwe woning.

Dit was anders geweest wanneer zij de koop hadden ingeschreven. In dat geval kon het faillissement van de verkoper niet aan het echtpaar worden tegengeworpen en had de curator mee moeten werken aan de levering van de woning. Om te voorkomen dat men komt te verkeren in bijvoorbeeld de situatie waarin het echtpaar terecht kwam, adviseer ik in de meeste gevallen om de koop in te schrijven. De kosten van het inschrijven van de koop zijn, in vergelijking met de overige kosten die gebruikelijk gepaard gaan met een aankoop, ook gering.

Wel moet er rekening mee gehouden worden dat de gekochte onroerende zaak binnen zes maanden na de inschrijving van de koop aan de koper wordt geleverd bij de notaris, wil de inschrijving zijn werking behouden. Wanneer er meer dan zes maanden verstrijken na het inschrijven van de koop en er heeft binnen deze termijn geen levering plaatsgevonden, dan verliest de inschrijving werking met terugwerkende kracht.

Na het verstrijken van deze periode kunnen gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de koop wel aan de koper worden tegengeworpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een tussen koop en levering gelegd beslag op de woning. Na het verstrijken van de termijn van zes maanden is het niet direct mogelijk om de koop tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde goed opnieuw in te schrijven. Daarvoor moet men eerst zes maanden wachten. Houd de termijn van zes maanden vanaf de datum van inschrijving dus goed in de gaten


Eerste belangrijke stap voor fonds energiebesparing woningeigenaren gezet

Minister Blok en Rabobank tekenen overeenkomst

12 juli 2013

Dit is een gezamenlijk persbericht van de minister voor Wonen en Rijksdienst en Rabobank Nederland.

Minister Stef Blok (Wonen & Rijksdienst) en Rien Nagel (directeur Particulieren) namens Rabobank Nederland hebben een intentieovereenkomst getekend met als doel nog dit jaar een revolverend fonds voor energiebesparing voor woningbezitters te realiseren. Na een eerste inleg van het kabinet is de Rabobank onder voorwaarden bereid voor maximaal 150 miljoen euro mee te doen. Nog deze maand nodigt minister Blok andere banken en private investeerders uit om met een bieding te komen. Het fonds vult zichzelf weer met de betalingen van rente en aflossingen.

??

De belangstelling voor verduurzaming van de eigen woning groeit, maar de benodigde investeringen zijn nog een drempel om ook daadwerkelijk energiebesparingsmaatregelen te treffen. Doel van dit fonds is om met gunstige leningen huiseigenaren te helpen investeren in maatregelen om hun energieverbruik terug te dringen. Dat is goed voor het klimaat, goed voor de waarde van de woning en goed voor de werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector. De komende maanden wordt de opzet van het fonds met de Rabobank verder uitgewerkt. Daarbij wordt onder andere gezocht naar een professionele beheerder van het fonds om de aanvragen te beoordelen.

‘In het woonakkoord is afgesproken dat een revolverend fonds wordt opgericht voor energiebesparende maatregelen in woningen en gebouwen. Met die maatregelen is veel winst te behalen. Voor eigenaren van woningen is het fonds een kans om te investeren in energiebesparende maatregelen. Nog voor het eind van dit jaar kunnen zij een beroep doen op het fonds voor een goedkope lening om hun huis energiezuiniger te maken’, aldus minister Blok. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 600 miljoen euro beschikbaar komt voor het Revolverend Fonds voor energiebesparing in bestaande huizen en gebouwen.
??
Rabobank is onder voorwaarden bereid om een bijdrage van 150 miljoen euro te leveren aan het revolverend fonds voor energiebesparing voor woningeigenaren. Daarvoor is het wel nodig dat het rijk zeker stelt dat deze regeling door de EU wordt geaccepteerd. En in een open tender zullen overheid en deelnemende banken het eens moeten worden over de voorwaarden voor co-financiering. Zodra deze gunstige consumptieve lening er daadwerkelijk is, wil Rabobank haar klanten zeker wijzen op de mogelijkheden van deze lening voor energiebesparing. “Met regelmaat vragen klanten bij onze lokale banken naar de mogelijkheden om hen financieel te helpen hun bestaande woning energiezuiniger te maken. Deze lening voor energiebesparing met een rente tot 3% onder de marktrente en een langere looptijd maakt dat een particuliere woningbezitter zonder verhoging van de totale maandlasten zijn energieverbruik aanzienlijk kan verlagen”, aldus Rien Nagel, directeur Particulieren van Rabobank Nederland.
??
Het is de bedoeling dat eigen woningbezitters vanaf eind 2013 (november) een goedkope lening kunnen krijgen voor bepaalde energiebesparende verbouwingen aan hun huis. Denk aan gevel- dak- en vloerisolatie, dubbele beglazing, warmtepompen, energiezuinige ventilatie en ketels. Juist door de betrokkenheid van de overheid kan de rente op de lening laag blijven.

Herstel woningmarkt lijkt in zicht

11 juli 2013

De woningmarkt heeft zich in het tweede kwartaal van 2013 redelijk hersteld na het slechte eerste kwartaal van het jaar. Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen komt uit op 20.600, en op ongeveer 27.900 in de totale markt. Daarmee liggen de verkoopaantallen 19,8% hoger dan in het eerste kwartaal van 2013. De woningprijzen zijn dit kwartaal met -0,3% nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal. De prijzen liggen vergeleken met een jaar geleden nog wel 5,3% lager, maar dalen dus steeds minder snel. De verkoopprijs van de gemiddelde woning in Nederland ligt nu op 205.000 euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het tweede kwartaal van 2013, die vandaag wordt gepresenteerd*.

* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.

RESULTATEN Q2-2013:

* Verkopen met bijna 20% gestegen t.o.v. Q1

* Prijzen met -0,3% minimaal gedaald

* Voorraad te koop staande woningen gestabiliseerd

* Betaalbaarheid steeds beter, mede dankzij afnemende woonlasten

* Niet alleen starters, vooral ook doorstromers zitten vast

Positievere stemming
Voor het eerst sinds tijden durft de NVM weer te spreken over mogelijk herstel van de woningmarkt. NVM-voorzitter Ger Hukker: “In absolute getallen is dit weliswaar het slechtste tweede kwartaal sinds het uitbreken van de crisis, maar toch zijn we voorzichtig optimistisch gestemd. We zien dat het aantal verkopen behoorlijk aantrekt, terwijl het aanbod nieuwe woningen op de markt afneemt. Ook vlakt de daling van de prijzen gaandeweg af. We zijn er nog niet, maar het wijst erop dat de markt langzaam in balans komt. Consumenten krijgen meer vertrouwen, mede dankzij de gunstige betaalbaarheid en meer politieke rust op het woningmarktdossier als gevolg van het Woonakkoord. Voor het eerst sinds tijden worden we niet om de oren geslagen met dreigende korte termijn maatregelen op het gebied van de hypotheekrenteaftrek, de financierbaarheid en andere onzekerheden. Telkens nieuwe proefballonnetjes, zoals recent weer vanuit de commissie-Wijffels en de Rabobank, geven daarentegen wel een voedingsbodem voor onrust. Ook de door het kabinet aangekondigde 6 miljard extra bezuinigingen houden consumenten in de houdgreep.”

Toename verkopen in tweede kwartaal bovengemiddeld
In het tweede kwartaal hebben de NVM-makelaars gezamenlijk 20.625 woningen verkocht, in de totale markt verwisselden naar schatting 27.900 woningen van eigenaar. Dit waren 19,8% meer transacties dan in het eerste kwartaal. Normaliter liggen de verkopen in het tweede kwartaal gemiddeld 13,1% hoger dan het kwartaal daarvoor. Met name in de tweede helft van het kwartaal zag de NVM de markt weer aantrekken.

Drie op de tien van de in het afgelopen kwartaal verkochte woningen waren appartementen, traditiegetrouw het meest courante woningtype. Met 28,5% is de tussenwoning een goede tweede. Twee-onder-één-kapwoningen werden het afgelopen kwartaal verhoudingsgewijs minder verkocht.

Woningprijzen lijken zich te stabiliseren
De verkoopprijs van de gemiddelde woning bedraagt nu 205.000 euro. Een vrijstaande woning kostte in het afgelopen kwartaal gemiddeld 341.000 euro, een appartement ging voor 158.000 euro van de hand. De prijsdaling ten opzichte van het vorige kwartaal was slechts 0,3%. Gemeten over de afgelopen zes maanden, bedroeg de prijsdaling 1,8 procent. Dit is minder dan vorig jaar, toen er in het eerste half jaar 3,1% van de prijs afging.

NVM-voorzitter Hukker: “Inmiddels is dit het derde kwartaal op rij waarin de prijsdaling op jaarbasis minder is dan het kwartaal ervoor. De bodemprijs van de woningmarkt lijkt steeds meer in zicht te komen. Dat is een goed vooruitzicht voor huizenbezitters, die hun bezit de afgelopen periode toch fors in waarde hebben zien dalen. Sinds het begin van de crisis zijn de prijzen met 17,7% gedaald, zonder rekening te houden met inflatie.”

Vergelijking met vorig jaar
Een vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar geeft aan dat de woningmarkt nog altijd in lastig weer verkeert. In het tweede kwartaal van 2012 werden 8,4% meer woningen verkocht dan in het tweede kwartaal van 2013. De situatie was vorig jaar wel anders, omdat veel consumenten toen in onzekerheid verkeerden of de lagere overdrachtsbelasting (2 in plaats van 6%) wel in stand zou blijven. Dit leidde toen tot meer verkopen. Maar alles bij elkaar genomen, zijn in de eerste helft van 2013 ruim 8% minder huizen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijzen zijn verder gedaald; die lagen het afgelopen kwartaal 5,3% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Wel is het zo dat de prijsdaling in de tweede helft van 2012 harder ging dan in de eerste helft van 2013. De looptijd van de verkochte woningen bedroeg in het tweede kwartaal gemiddeld 176 dagen.

Betere betaalbaarheid van woonlasten
Ondanks de aanhoudende malaise op de woningmarkt rekent de NVM toch op betere tijden, niet in de laatste plaats vanwege de sterk verbeterde betaalbaarheid van een koopwoning. De gemiddelde woonlasten zijn voor consumenten in de periode tussen 2009 en 2013 afgenomen met 16 tot 21%, afhankelijk van het type woning. Dit komt neer op 100 tot 275 euro netto minder woonlasten per maand. Belangrijkste redenen voor de betere betaalbaarheid zijn de flink lagere rente (4,2% nu versus 5,3% in 2009), de sterk gedaalde woningprijzen (6 tot 12% lager ten opzichte van 2009) en de verlaagde overdrachtsbelasting van 6 naar 2%.

Hukker: “Wonen in een koopwoning is relatief goedkoper geworden. Helaas ziin er mensen die in de problemen zitten wegens strengere kredieteisen van banken, restschuldproblematiek of andere oorzaken. Maar consumenten die hun financiën op orde hebben en zeker zijn van baan en relatie, hebben een uitstekende positie op de markt. Bovendien verbetert de positie van de koopwoning ten opzichte van de huurwoning doordat scheefwonen en andere ‘oneerlijke’ concurrentie nu wordt aangepakt. Dit zijn allemaal factoren die de koopwoningenmarkt weer aan de praat kunnen krijgen.”

Stuwmeer aan onverkochte woningen gestabiliseerd
Het mogelijk herstel van de woningmarkt komt in meer indicatoren tot uiting. Na de substantiële daling van het woningaanbod in het vorige kwartaal is er nu sprake van stabilisering van het aantal te koop staande woningen. Halverwege het tweede kwartaal stonden 169.910 woningen te koop bij NVM-makelaars. In de totale markt waren dit naar schatting 230.000 woningen. De stabilisering van het woningaanbod is opvallend, omdat in het tweede (lente)kwartaal normaal gesproken veel nieuw woningaanbod op de markt komt. Dat is dit kwartaal niet gebeurd. In combinatie met redelijke verkoopaantallen en het laagste aantal van de markt gehaalde woningen (zogenoemde intrekkingen) in drie jaar is het woningaanbod nagenoeg gestabiliseerd.

Het verschil tussen de vraagprijzen en de transactieprijzen, de vraag-verkoopprijsverschillen is teruggelopen. Ook het aantal woningen waarvan de vraagprijs naar beneden wordt bijgesteld, ligt dit kwartaal veel lager dan in de afgelopen jaren. 24% minder woningen hebben een vraagprijsaanpassing ondergaan.

NVM-voorzitter Hukker: “Ook de signalen uit de markt die binnenkomen via de makelaars zijn opvallend positief. Het percentage woningen dat weinig tot geen aandacht krijgt van potentiële kopers daalt, het aantal verkopers dat eerst de eigen woning wil verkopen alvorens zelf een woning te kopen neemt iets af en ook het aantal woningen dat noodgedwongen snel moet worden verkocht daalt sterk omdat voor een andere strategie wordt gekozen. In combinatie met de forse stijgingen van verschillende indicatoren die het vertrouwen van de consument in de woningmarkt meten, zoals de ING Woonindex en de Vereniging Eigen Huis Marktindicator, duidt dit op een mogelijk omslagpunt in de markt.”

Regionale verschillen
De stad Groningen en de Noordvleugel Randstad (met Amsterdam als koploper) behoren tot de meest dynamische woningmarktregio’s van Nederland. De markt is hier relatief krap en woningen verkopen relatief snel. Zeeuws-Vlaanderen blijft het nog steeds goed doen, vooral dankzij interesse vanuit België in vrijstaande woningen die vaak gefinancierd kunnen worden met NHG. De prijzen zijn zelfs gestegen het afgelopen jaar. Ook de markt van Twente is bovengemiddeld goed, waardoor de prijzen in een jaar met slechts 4% zijn gedaald.

Er zijn ook regio’s waar de markt nog steeds erg ruim is. In de regio’s Duiven-Westervoort en Doetinchem worden al kwartalen lang erg weinig woningen verkocht. De grootschalige uitponding van sociale huurwoningen heeft in Duiven de markt voor particuliere koopwoningen flink op slot gezet. Ook in het noorden en oosten van Groningen en Friesland worden al geruime tijd erg weinig woningen verkocht, gemiddeld staat het woningaanbod hier al 15 maanden te koop.

Waarborgfonds goed bestand tegen crisis

04 juli 2013

Conform verwachting is in de eerste helft van 2013 het aantal nieuwe garanties afgenomen en het aantal gedwongen verkopen met verlies toegenomen. Ondanks deze ontwikkeling is het garantievermogen van NHG op peil gebleven.

Op basis van de in juni gepubliceerde liquiditeitsprognose is echter de verwachting dat het garantievermogen vanaf de tweede helft van dit jaar zal gaan afnemen. Vanaf 2018 zal het garantievermogen zich snel kunnen herstellen naar het huidige niveau. Aanspraken op de achtervang van de overheid worden daarom niet verwacht.

“De te verwachten afname van het garantievermogen is gelet op de forse prijsdaling van woningen logisch”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. “Het garantievermogen is er juist voor bedoeld om in crisistijden toenemende verliezen als gevolg van gedwongen verkopen op te vangen. De actuele liquiditeitsprognose bevestigt dat het waarborgfonds goed bestand is tegen de crisis.”

Cijfers eerste half jaar conform verwachting
In de eerste helft van 2013 hebben in totaal 53.000 (2012: 60.000) huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met een Nationale Hypotheek Garantie. Dat is 12% minder dan in de eerste helft van 2012.Tegelijkertijd is het aantal gedwongen verkopen met verlies in de eerste helft van 2013 opgelopen naar 2.284 (2012: 1.547). Dat is een stijging van 48%.

NHG blijft populair onder kopers
In de eerste helft van 2013 hebben 40.700 (2012: 45.400) huishoudens de aankoop van hun woning gefinancierd met NHG. Dit betekent dat nog steeds ruim 80% van de kopers de aankoop van hun woning financiert met NHG. NHG is dus onverminderd populair bij kopers.

De daling van het aantal nieuwe garanties is, naast het afnemen van het aantal verkopen, ook het gevolg van de verlaging van de NHG-kostengrens per 1 juli 2012 van € 350.000 naar € 320.000. In het segment boven de reguliere NHG-kostengrens van € 265.000 zijn in de eerste helft van 2013 nog slechts 3.600 nieuwe garanties geteld. Dat is 40% minder dan in de eerste helft van 2012. Deze dalende trend zal zich met de verdere afbouw van de NHG-kostengrens uiteraard voortzetten.

??

ING: vertrouwen in woningmarkt neemt weer toe


20 juni 2013


AMSTERDAM (AFN) - De consument begint weer vertrouwen te krijgen in de Nederlandse woningmarkt. Dat stelt de ING Bank donderdag op basis van een enquête onder ruim 1200 mensen.

De vertrouwensindex van de bank is in het tweede kwartaal met 20 punten gestegen naar 102. Daarmee telt ING voor het eerst sinds 2010 weer meer optimisten dan pessimisten. Vooral het optimisme over het aantal huizen dat zal worden verkocht is toegenomen. Een op de vijf ondervraagden verwacht nu ook een stijging van de huizenprijzen.

,,Veel mensen gaven aan dat het nu een goed moment is om een huis te kopen. Er is veel aanbod, de huizen zijn aantrekkelijk geprijsd en de huurprijzen gaan juist omhoog'', zegt directeur Marketing Hypotheken bij ING Dennis Noordervliet.

Duidelijkheid

Hij wijst erop dat de consument de laatste tijd meer duidelijkheid heeft gekregen vanuit de politiek. ,,Als je weet hoe de hypotheekrenteaftrek de komende jaren geregeld is, weet je hoe je je maandlasten kunt berekenen. Dan kun je kijken of het kopen van een huis voor jou haalbaar is.''

Het blijft nog wel afwachten of er binnenkort daadwerkelijk meer huizen van eigenaar zullen verwisselen. Volgens Noordervliet is het nog lastig te voorspellen wat nieuwe overheidsbezuinigingen voor het vertrouwen van de consument zullen betekenen.

In het aantal hypotheekaanvragen heeft ING tot nu toe ook nog geen stijging waargenomen. Eerder deze week bleek uit de meest recente woningmarktcijfers van het Kadaster dat het aantal verkochte woningen nog steeds aan het dalen is vergeleken met vorig jaar.

10 redenen waarom

17 juni 2013

'10 redenen waarom de huizenmarkt aan gaat trekken'

Het omslagpunt waar kopen aantrekkelijker wordt dan huren, is ruim bereikt. Dat is volgens FD-journalist Marco Groot een van de redenen waarom de huizenmarkt binnenkort aan gaat trekken. In zijn column noemt hij er nog negen.

Landelijke media worden er niet vaak op betrapt dat ze (te) optimistisch zijn. FD-journalist Marco Groot is deze week een uitzondering op de regel. “Ik ben overtuigd dat de huizenmarkt binnenkort in beweging zal komen en aandelen van de bouwers als BAM verder op sleeptouw kan nemen”, schrijft hij deze week in zijn column in het Financieele Dagblad. Hij ziet steeds meer triggers voor het aantrekken van de markt en noemt er 10.

1) “Het omslagpunt waar kopen aantrekkelijker wordt dan huren, is ruim bereikt.”

1.5) “Bovendien: de netto huuropbrengst is fors hoger dan de rente op een (staats)obligatie. Ergo, een appartement kopen om te verhuren aan bijvoorbeeld studerend nazaat & vriend(in)en is voor papa een beter renderende belegging dan menig obligatie.”

2) “De inflatiehedge. In tijden van inflatie, oplopende rente, ontwaardt niet alleen uw obligaties, maar ook uw verschuldigde hypotheek. De beleggingskeuze is mijns inziens snel gemaakt.”

3) “In delen van de huizenmarkt is de betaalbaarheid versus besteedbaar inkomen gedaald tot niveaus die we in 20 jaar niet meer gezien hebben.”

4) “De politiek schittert in een gebrek aan beslissingsvaardigheid over de hypotheekaftrek. We zijn op het punt gekomen dat zelfs een slecht besluit al goed nieuws is. Duidelijkheid laat mensen beslissen en bewegen. Er staat al vier jaar een groeiend peloton kopers te wachten op het startschot.”

5) “Nog even doorzeuren over de politiek, de wens is namelijk al jaren dat er bijna twee keer zoveel huizen gebouwd worden dan er opgeleverd worden. Dat mondt een keer uit in schaarste.”

6) “De bouwsector is een van de grootste werkgevers in ons land. Werkloosheid en faillissementen in deze sector zijn een enorm probleem. Doe wat aan puntje 5 en punt 6 lost zichzelf grotendeels op.”

7) “Oh en het laatste politiek kritische punt: hypotheektarieven zijn historisch gunstig en kunnen met wat politiek inzicht wellicht nog een tikkie verder omlaag. Waarom doet bijvoorbeeld een 15-jaars hypotheek in Frankrijk slechts 2.7 procent? Denk eens na over deze stelling: te hoge hypotheektarieven zijn gemaskeerde staatssteun aan banken.”

8) “Het aantal mensen per huishouden daalt nog steeds en met name het aantal eenpersoonshuishoudens neemt nog steeds toe. Schaarste!”

9) “De migratie richting de Randstad, met name de grote steden, blijft doorgaan. Dat begint te knellen. Alweer......schaarste!”

10) “Een laatste belangrijke trigger die de markt in beweging zet: Parijs en Londen genieten al langer van vluchtkapitaal. Zuid- en Oost-Europees kapitaal is dol op Prime Location-onroerend goed. B-steden als Amsterdam worden ontdekt, waarbij kwaliteit en schoonheid veel belangrijker zijn dan prijs. Ik hoor steeds meer Engels rond de grachtengordel.”


Ruime meerderheid voor behoud hypotheekrenteaftrek

Bron; Nieuwsbrief NVM, 14 juni 2013

Een ruime meerderheid van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Bijna 70 procent is voor behoud van het belastingvoordeel. Een groeiende groep vindt echter dat dit voordeel voor woningbezitters afgeschaft moet worden. Was in 2010 nog 23 procent voor afschaffing van de aftrek, in 2012 is dat ruim 30 procent. Hoge inkomens zijn vaker voor afschaffing dan lagere inkomens.

??

Van de volwassen Nederlanders met een inkomen in de hoogste inkomensgroep wil bijna 40 procent de hypotheekrenteaftrek aan banden leggen. Dit aandeel is beduidend hoger dan bij de middeninkomens bij wie dit varieert tussen de 26 en 30 procent.

De laagste inkomensgroep verschilt veel minder van mening met de hoogste. Dit komt doordat het merendeel van de laagste inkomens uit huurders bestaat. Deze zijn vaker voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek dan eigenwoningbezitters: 42 procent tegen 27 procent.

In alle inkomensgroepen zijn meer voorstanders van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek dan in 2010. Maar vooral bij de hoogste inkomens is sprake van een flinke toename: van 26 naar 39 procent. Dat is opmerkelijk, aangezien bijna de helft van het totale belastingvoordeel als gevolg van de hypotheekrenteaftrek naar de 20 procent hoogste inkomens gaat. Wel is in deze inkomensgroep het relatieve voordeel van de aftrek het kleinst.

Ruim een kwart van de volwassen Nederlanders is voor belastingverlaging, ook als dat ten koste gaat van het niveau van voorzieningen. Deze groep is sinds 2010 iets toegenomen. De hoogste inkomensgroep is met 16 procent het minst voor een verlaging van de belastingen. In de laagste twee inkomensgroep

Ombudsman onderzoekt NHG

Redactie InFinance | Datum: 12-06

De Nationale ombudsman is een onderzoek begonnen naar de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De ombudsman vraagt zich af of het passend is dat de stichting zelf huizen aankoopt, omdat zij verantwoordelijk is voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Een klacht van een echtpaar uit Den Haag dat een hypotheekgarantie had, is aanleiding voor het onderzoek. Het echtpaar had een hypotheekschuld en de woning moest worden verkocht. WEW bleek de woning op de veiling te hebben gekocht en met winst te hebben doorverkocht. Die winst was groot genoeg om aan de restschuld van 35.000 euro te voldoen, maar het paar moest WEW toch de restschuld van 35.000 euro betalen.
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is onder meer verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

De ombudsman heeft de stichting gevraagd of het gebruikelijk is dat ze zelf woningen aankoopt. Ook heeft hij gevraagd of deze situatie van het aankopen, met winst verkopen en tegelijkertijd toch een restschuld incasseren vaker voorkomt. Verder is hij geïnteresseerd in de relatie tussen enerzijds de taak als waarborgfonds en anderzijds het aankopen van woningen waarbij uit commerciële motieven de laagst mogelijke prijs wordt betaald.


Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) zit het probleem niet in de huizenhandel van WEW. De vereniging legt uit: ‘’NHG is een verzekering. Als huiseigenaren na verkoop met een restschuld blijven zitten, kunnen zij een claim indienen om de schuld te laten kwijtschelden. Dat een claim door het NHG wordt afgewezen, komt doordat de huiseigenaar niet aan de verzekeringsvoorwaarden heeft voldaan.”
??
NHG bevestigt mee te bieden op veilingen om de opbrengsten van NHG gefinancierde woningen veilig te stellen. ‘’NHG streeft ernaar eventuele restschulden bij gedwongen verkopen zo veel mogelijk te beperken. Incidenteel is NHG genoodzaakt de woning als hoogste bieder af te nemen”, verklaart de organisatie.

De ombudsman verwacht het onderzoek dit jaar af te kunnen ronden.

Tags: financiele-planning, home, hypotheken, schade, verzekeringen, zorgShare ????????

??

??

??

??

??
??
?? ??

??


Rabo weet het nu zeker: Bodem woningmarkt is in zicht

??

??

Woningmarkt

??

05-06-2013 (08:43)

Het heeft lang geduurd maar de economen van de Rabobank zijn er nu zeker van: De bodem van de Nederlandse koopwoningmarkt is in zicht. Aanwijzingen hiervoor zijn de tot stilstand gekomen dalingen van de woningverkopen en het afzwakken van het tempo van prijsdalingen.

De economen van Rabobank verwachten dat deze ontwikkeling doorzet en dat de woningprijzen mogelijk in 2014 stabiliseren. De economische omgeving vormt daarbij nog wel een risico. Dat schrijven zij in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.??

Bodem in zicht

Als wordt gekeken naar veel langetermijnindicatoren, zoals de betaalbaarheid en woonquote (de woonuitgaven als percentage van het inkomen), dan blijkt dat woningen voor starters relatief goed betaalbaar zijn. In reële termen zijn koopwoningen ten opzichte van het begin van de crisis gemiddeld genomen meer dan 30% goedkoper. Zelfs als rekening wordt gehouden met veranderingen in beleid en verstrekkingsnormen kunnen starters meer 'woning' kopen dan voor 2008. Dat dit nog niet gebeurt, is deels te verklaren vanuit onzekerheid over de economische situatie, de beleidsdiscussies en het feit dat huizenprijzen altijd de neiging hebben om extremer te reageren dan volgens verklarende factoren, zoals inkomensontwikkeling en rente, is gerechtvaardigd. De betaalbaarheid op lange termijn en de stabilisatie van de transactieaantallen doen vermoeden dat de bodem in zicht is.

NVM-voorzitter Ger Hukker heeft zo zijn bedenkingen bij de voorspellingen van de Rabo-economen. "Het lijkt wel of de banken opeens een optimismepact hebben gesloten. Ik zie voorlopig nog geen herstel."

??

Hypotheekrente blijft dalen

Redactie InFinance | Datum: 23-05

De dalende trend van de hypotheekrente houdt aan. De rente is ook de afgelopen week verder licht gedaald. Dit blijkt uit gegevens van hypotheekketen De Hypotheekshop. De aanhoudende daling houdt verband met het uitblijven van een herstel van de Nederlandse economie.

De afgelopen week daalde de rente voor een 10-jaars hypotheek naar een rentepercentage van 4,18 procent. Een??paar maanden geleden was dat nog??meer dan 4,40 procent. Bij een 5-jaars hypotheek bedroeg het rentepercentage de afgelopen week 3,40 procent, tegenover ruim 3,50 procent een paar maanden geleden. De variabele rente laat daarentegen weinig beweging zien en cirkelt rond de 2,90 procent.

De Nederlandse economie kromp het eerste kwartaal van 2013 met 0,1 procent. Het kwartaal daarvoor was dat 0,4 procent en in het derde kwartaal van 2013 bedroeg de krimp zelfs 1 procent.Nieuw voorstel energielabel

Bron: NVM update 21 mei 2013

Kabinetsvoorstel eenvoudiger, goedkoper energielabel en gematigde sanctie
De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft in een brief aan de Tweede Kamer een voorstel gedaan voor een sterk vereenvoudigde systematiek rondom het energielabel voor woningen. Dit volgt op het in november jongstleden door de Tweede Kamer compleet verwerpen van het eerdere wetsvoorstel “Kenbaarheid energieprestatie gebouwen”.

In datzelfde debat werd met ruime meerderheid een aantal moties aangenomen, die opriepen tot aanzienlijke vereenvoudiging, minder administratieve en financiële lasten voor de consument en tot veel gematigder sanctiebeleid. De NVM heeft in de maanden voorafgaand aan die parlementaire behandeling intensief gelobbyd voor dergelijke versoepeling en ertoe opgeroepen de betreffende Europese richtlijn EPBD niet strenger dan noodzakelijk te implementeren. De minister geeft nu invulling aan die wens, die aldus ook in meerderheid in de Tweede Kamer leeft.

Bij het nieuwe voorstel gaat het om een energielabel dat met veel minder woningkenmerken kan worden bepaald. Hierdoor is het mogelijk dat consumenten deze zelf kunnen invullen. Het energielabel kan na invoering van de kenmerken op afstand door een deskundige vastgelegd worden; er hoeft dan dus geen labelaar ter plekke te komen. De kosten worden hiermee geminimaliseerd en tegelijk kunnen verkopende huiseigenaren met dit vereenvoudigde energielabel wel voldoen aan de (reeds geldende) verplichting.

Ook het buiten proportionele eerdere voorstel van een overdrachtsverbod bij ontbreken van een energielabel is van tafel. De gedachte van het ministerie gaat nu uit naar het hanteren van een bestuurlijke boete en handhaving op basis van steekproef. In veel andere EU-lidstaten worden de zaken op vergelijkbare wijze geregeld.

De NVM is in de afgelopen maanden in diverse gesprekken, bijeenkomsten en klankbordvergaderingen geconsulteerd door het ministerie voor Wonen en Rijksdienst en kan zich goed vinden in de nu voorliggende schets van een nieuw wetsvoorstel. Vanzelfsprekend zal zij nog resterende kanttekeningen en suggesties wederom overbrengen aan zowel het ministerie als parlementariërs.

De Tweede Kamer spreekt eind mei over de hoofdlijnen, waaruit moet blijken of de minister inderdaad voldoende steun heeft om een en ander uit te werken tot een volledig wetsvoorstel.

Concurrentiepositie koopwoning verbetert sterk

Redactie InFinance | Datum: 01-05

De woonlasten in de koopsector komen steeds dichter bij de woonlasten in de huursector. In een aantal provincies is het nu al goedkoper om te kopen dan om te huren. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek ‘Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt?’. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Onderzocht werd of en wanneer er een omslagpunt in de markt ontstaat voor starters die twijfelen tussen huren en kopen. Het kopen van een huis is nog altijd duurder dan het huren van een woning bij een corporatie, zelfs als men geen huurtoeslag ontvangt. Bij markthuren nadert het omslagpunt echter snel, nu de prijzen in de koopsector hard dalen en de huren juist steeds verder stijgen.

Wanneer de woonlasten van het huren hoger komen te liggen dan bij het kopen van een woning, zullen steeds meer starters kiezen voor een koopwoning. De bodem van de koopwoningmarkt wordt dan bereikt.

Naast de maandlasten bepalen ook andere factoren of een huis kopen aantrekkelijker wordt dan huren, zoals verwachte prijsontwikkeling van een koopwoning en flexibiliteit van een huurwoning.

De ASRE heeft de woonlasten voor kopen en huren met elkaar vergeleken en daarbij een doorrekening gemaakt tot 2015. Daaruit volgt dat de maandlasten van een koopwoning voor de gemiddelde starter meer dan 20% lager liggen dan in 2009, ondanks de aflossingsverplichting op nieuwe hypotheken. De verwachting is dan ook dat steeds meer starters in de nabije toekomst voor de koopsector kiezen.

Onderzoek: ‘68% woningzoekers wil nog in 2013 kopen’

??

door?? Redactie Vastgoed woensdag 01 mei 2013 10:59

??

Onderzoek: ‘68% woningzoekers wil nog in 2013 kopen’

Van de woningzoekers wil 68% nog in 2013 daadwerkelijk een huis kopen. Daarvan wil 50% binnen drie maanden zijn slag slaan. Dat blijkt uit onderzoek van Makelaarsland. Voor de woningzoekers met een koopwoning zal 90% over willen gaan tot koop als hun eigen woning verkocht wordt.

Volgens Makelaarsland zijn er in april flink meer woningen verkocht dan de afgelopen maanden. Maart liet ook al een opwaartse beweging zien, maar april scoort beter. Daarmee komt het aantal woningverkopen deze maand op het hoogste punt van dit jaar, maar nog wel op een lager niveau dan in dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van januari en februari is er altijd sprake van een opleving in maart en april. “Dat het nu ook het geval is duidt op stabiliteit in de markt”, zegt Jeroen Stoop van Makelaarsland. “Uit de kwartaalcijfers van de NVM bleek dat ook de prijzen minder onder druk staan. Daarmee lijken de eerste lichtpuntjes op de woningmarkt aanwezig.”

??

Onderzoek koopbereidheid

Herstel van de woningmarkt hangt met name samen met de koopbereidheid en het vertrouwen van potentiële kopers. Makelaarsland onderzocht daarom wie er op dit moment op zoek is naar een koopwoning, wat het gevoel is over de huidige woningmarkt en wat we op korte termijn van deze woningzoekers kunnen verwachten. Makelaarsland heeft dit onderzoek uitgezet bij enkele duizenden woningzoekers die de afgelopen maanden een bezichtiging hebben gedaan bij een woning die via Makelaarsland te koop staat. 300 personen, verspreid over heel Nederland, hebben daadwerkelijk aan het onderzoek meegedaan.

??De resultaten van het onderzoek staan hieronder.

??*Van de woningzoekers heeft 55% zelf nog een woning te verkopen. Dit zijn de zogeheten doorstromers, 6% is thuiswonend en 39% huurt een woning. Van de laatste 2 groepen is 75% starter.

??

*De meeste woningzoekers zijn op zoek naar een appartement (32%). Van tussenwoning tot vrijstaande woning is het zoekvolume soortgelijk rond de 15% per woningtype.

??

*De voornaamste reden om te willen verhuizen is de wens om groter te gaan wonen (30%). Een groep van 14% wil juist kleiner wonen. Andere belangrijke verhuisredenen zijn werk (7%), samenwonen (7%) en scheiden (4%).

??

*Maar liefst 40% van de woningzoekers vindt een koopwoning nog steeds een goede investering en 19% denkt er qua woonlasten op vooruit te gaan ten opzichte van een huurwoning. 9% wil kopen vanwege de lage huizenprijzen.

??

* Van de woningzoekers wil 68% nog in 2013 daadwerkelijk een huis kopen. Daarvan wil 50% binnen drie maanden zijn slag slaan. Voor de woningzoekers met een koopwoning zal 90% over willen gaan tot koop als hun eigen woning verkocht wordt.

??

*De vraag naar woningen is het grootst in de prijsklasse 150.000 – 225.000 euro (33%), op de voet gevolgd door de prijsklasse 225.000 – 300.000 euro (32%). Boven de 600.000 euro daalt het zoekvolume naar 2%.

??

*Een verdere daling van de huizenprijzen wordt verwacht door 47% van de woningzoekers en 38% is van mening dat er sprake zal zijn van stabilisatie. 3% verwacht een stijging van de huizenprijzen in 2013.

??

*Het merendeel van de woningzoekers (60%) verwacht in 2013 geen stimulerende maatregelen van de overheid met betrekking tot de woningmarkt.

??

Doorstroming woningmarkt

De woningzoekers zijn divers. Er wordt door iedereen en overal gezocht ongeacht leeftijd, zoekcriteria en/of omgeving. “Als wij kijken naar het aantal woningzoekers dat dit jaar over wil gaan tot kopen, dan zou het koopvolume in rap tempo toenemen en zijn problemen op de woningmarkt al snel verleden tijd. Maar zo simpel is het niet. Starters worden nog flink tegengewerkt in hun financieringsmogelijkheden en de 55% doorstromers zoeken wel, maar wachten af tot hun eigen woning verkocht is uit vrees voor dubbele woonlasten. Hierdoor ontstaat een moeizame doorstroming”, aldus Makelaarsland.


11 april 2013

Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal

Het eerste kwartaal van 2013 is voor wat betreft de verkoop van woningen zoals verwacht slecht begonnen. Er werden ruim 17.500 woningen verkocht door NVM-makelaars, en zo’n 23.750 in de totale markt.

Dat is maar liefst 30,3% minder dan in het uitstekende vierde kwartaal van 2012. Ook de woningprijzen dalen nog, maar niet meer zo hard als in 2012. Een woning wordt nu voor gemiddeld 206.000 euro verkocht, 5,5% lager dan een jaar geleden. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het eerste kwartaal van 2013, die vandaag wordt gepresenteerd.

“Het goede vierde kwartaal stond in het teken van de regelgeving rond de hypotheekverstrekking die sinds 1 januari 2013 is aangescherpt”, zegt NVM-voorzitter Ger Hukker. “Daardoor hebben veel kopers voor de jaarwisseling nog snel hun slag geslagen.” Het betrof dan ook veelal naar voren gehaalde aankopen, die in het eerste kwartaal van dit jaar zoals verwacht worden gemist.

Het vooraf gehoopte doorstroomeffect is echter uitgebleven. Het vierde kwartaal 2012 en het eerste kwartaal 2013 samen genomen levert geen van de trend afwijkend beeld op. Het slechte eerste kwartaal corrigeert als het ware de piek in het laatste kwartaal van 2012. “Het is simpelweg de nieuwe werkelijkheid: een woningmarkt met steeds reëlere prijzen, waardoor vraag en aanbod weer langzaam naar elkaar toe gaan groeien“, zegt Hukker.Omslagpunt op aanbodzijde woningmarkt
Voor het eerst in 13 jaar is er weer sprake van een substantiële daling van het aantal in aanbod staande woningen. Halverwege het eerste kwartaal 2013 stonden 169.000 woningen te koop bij NVM-makelaars. In de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het dan om naar schatting 227.000 woningen in aanbod. Ten opzichte van vorig kwartaal bedraagt de daling van het aantal te koop staande woningen 4,0%. De daling wordt veroorzaakt door het hoge aantal van de markt gehaalde woningen en de lage instroom in het afgelopen kwartaal van nieuw woningaanbod.

Vraagprijzen aanbod dalen
Ook de prijzen van het woningaanbod laten een kentering zien. Verliep de daling (in tegenstelling tot de veel sterker fluctuerende prijzen van verkochte woningen) tot nu toe vrij regelmatig, dit kwartaal lijkt een versnelling op te treden in de daling. De vraagprijs van de gemiddeld te koop staande woning bedraagt halverwege het eerste kwartaal 277.000 euro. De vraagprijs ligt daarmee 3,5% lager dan het eerste kwartaal van vorig jaar. Deze daling is zowel het gevolg van instromend aanbod met een lagere prijsstelling, als van zich in vraagprijs aanpassend aanbod.Bodem van de markt lijkt in zicht
Volgens NVM-voorzitter Hukker geven de cijfers diverse indicaties dat de bodem van de markt in zicht is, waardoor het evenwicht tussen vraag en aanbod langzaam kan herstellen. “Ondanks de algemene trend dat de werkloosheid in Nederland blijft toenemen en ook het aantal woningen dat ‘gedwongen’ verkocht moet worden, zijn er indicaties die aangeven dat we de bodem op de koopwoningmarkt wellicht naderen. Dat zien we aan een aantal zaken. De betaalbaarheid van koopwoningen ten opzichte van huurwoningen neemt toe. En het aanbod en de verkooptijden van woningen die te koop staan, stabiliseren. Daaraan zie je dat het evenwicht tussen vraag en aanbod langzaam herstellende is. Ook zien we dat het tempo van prijsdaling van koopwoningen afneemt, terwijl de huren omhoog gaan. Zo wordt het steeds aantrekkelijker om te gaan kopen.”

Lichtpuntjes voor de woningmarkt op de middellange termijn
Hukker wijst ook op de positieve signalen van andere instanties over herstel van de woningmarkt, die de afgelopen weken zijn genoemd. “Zowel het Centraal Plan Bureau (CPB) als de Nederlandse Bank (DNB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben de afgelopen tijd positieve uitspraken gedaan over de woningmarkt. Waar DNB nog voorzichtig stelt dat de huizenmarkt binnenkort weer kan stabiliseren en dat de huizenprijzen het grootste deel van de daling achter de rug hebben, gaat het CPB zover dat de bodem is bereikt. Ook het IMF stelt dat het einde aan de prijsdaling van koopwoningen relatief nabij is. Uit de cijfers van het eerste kwartaal 2013 blijkt in ieder geval dat de prijsontwikkeling op jaarbasis het dieptepunt voorbij is.” Waar op het dieptepunt in het derde kwartaal van 2012 de prijzen nog 7,3% lager lagen ten opzichte van een jaar eerder, is dat nu teruggelopen naar -5,5%. Appartementen deden het met een prijsdaling van -4% relatief het best, tweekappers met -7,2% het minst.


Naast de positieve berichtgeving vanuit de genoemde instellingen, is er vanuit de markt ook positief gereageerd op de voorstellen van de commissie Van Dijkhuizen om pensioenfondsen banken te laten helpen bij de financiering van hypotheken. Hierdoor kan de hypotheekrente omlaag, waardoor consumenten goedkoper kunnen lenen.

Betaalbaarheid 15-20% verbeterd ten opzichte van 2009
De betaalbaarheid van woningen is de afgelopen jaren sterk verbeterd. De stevige prijsdaling van woningen, de gedaalde hypotheekrente en de ondanks de crisis nog licht positieve loonontwikkeling zijn hier de oorzaak van. De woonlasten van een gemiddelde tussenwoning in Nederland liggen, ondanks de aangescherpte regelgeving rond de hypotheekverstrekking, nu ruim 18% lager dan begin 2009. Ook voor de andere woningtypen is de betaalbaarheid met vergelijkbare percentages verbeterd. De consument kan dezelfde woning kopen tegen lagere woonlasten en met een hypotheek waarbij aan het einde van de looptijd geen restschuld open blijft staan.Verkooptijd blijft stabiel
De verkooptijd van woningen is het afgelopen kwartaal met 2,1% zeer beperkt toegenomen. De verkooptijd van de gemiddelde verkochte woning bedroeg 170 dagen. De tussenwoning was de snelst verkopende woning: de verkooptijd daalde met 4,8% tot 131 dagen. Andere woningtypen stonden langer te koop, zoals appartementen (155 dagen) en vrijstaande woningen (258 dagen). In vergelijking met vorig jaar is de verkooptijd met bijna 10% gestegen, de minst grote toename in 2 jaar.Makelaars verhuren steeds meer
Het aantal door NVM-makelaars verhuurde woningen ligt in het eerste kwartaal van 2013 11% hoger dan in het eerste kwartaal van 2012. Totaal werden dit kwartaal zo’n 4.350 woningen verhuurd, waaronder steeds meer te koop staande woningen die tijdelijk verhuurd worden. Ook het aanbod van huurwoningen neemt toe. Op dit moment staan er 9.400 woningen te huur, een stijging van 9% ten opzichte van vorig kwartaal. Er is daarbij in toenemende mate een verschuiving te zien in het type woning dat verhuurd wordt en de regio waarin deze woning staat.

In vergelijking met 2012 worden steeds meer appartementen verhuurd, bijna tweederde van de verhuurde woningen betreft een appartement. Qua regio neemt het aandeel verhuurde woningen in het westen van het land verder af. Waar een aantal jaar geleden nog bijna driekwart van de woningen verhuurd werd in de Randstad, is dat nu nog geen 60%. Mede door deze ontwikkelingen en de stijging van het aanbod neemt de prijs waarvoor de gemiddelde woning verhuurd wordt verder af. De huurprijs ligt in het eerste kwartaal van 2013 6% lager dan vorig jaar.

Concurrentiepositie koopwoning t.o.v. huurwoning verbeterd
Naast het gegeven dat koopwoningen steeds betaalbaarder worden, heeft de Eerste Kamer afgelopen maand ingestemd met een marktconforme verhoging van de huren, om het scheefwonen tegen te gaan. Hukker: “Deze huurverhogingen zijn natuurlijk zuur voor de huurders, al is het een terechte zaak om wat aan het scheefwonen te doen. Scheefwoners blijven vaak te lang zitten in een huis dat te goedkoop voor hen is, wat de doorstroming op de woningmarkt belemmert. Maar dit kan ook een positieve uitwerking op de koopwoningmarkt hebben. De nieuwe realiteit op de huidige woningmarkt is een aanmerkelijk lager prijsniveau. Hier kunnen starters, onder wie voormalige huurders, van profiteren. Het kopen van een huis wint zo, in vergelijking met het huren, aan aantrekkelijkheid en daar is de NVM blij mee.”

Hukker constateert dat in veel regio’s in het land het kopen een woning al voordeliger is dan huren. Hij stoelt zijn mening op recent onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), dat in opdracht van de NVM is uitgevoerd. Centrale vraag aan de onderzoekers was om na te gaan in hoeverre koop gunstiger is dan huur. “ASRE concludeert dat de woonlasten van koopwoningen door de betere betaalbaarheid steeds dichter toeschuift naar de woonlasten in de huursector, die de komende periode fors gaan toenemen. Kopen wordt dus steeds aantrekkelijker, en dat is vooral voor starters die een huis willen kopen goed nieuws.”

‘Bijpas-ouders’
“Een grote instroom van starters in de koopsector is hiermee overigens niet gegarandeerd”, stelt de NVM-voorzitter. “Weliswaar zijn de woningen flink betaalbaarder geworden, dat wil nog niet zeggen dat ze door banken ook gefinancierd worden. Belemmerende factoren zijn nog steeds de te rigide toepassing van de strenge regelgeving op het gebied van hypotheekverstrekking en het feit dat er te weinig concurrentie is op de hypotheekmarkt, waardoor de rentetarieven onnodig hoog zijn. Om die reden zou het een goede zaak zijn om pensioenfondsen te betrekken bij het verstrekken van hypotheken. En de mogelijkheden voor ouders van starters om bij te dragen in de hypotheek zouden verruimd moeten worden. Dat we als het ware ‘Bijleen-ouders’ en ‘Bijpas-ouders’ creëren.”

Calculerende woonconsument is in opmars
Hukker ziet in de huidige woningmarkt de opmars van wat hij noemt ‘de calculerende consument’. “Je ziet kopers en huurders steeds meer berekenend worden. Ze wachten af of de huizenprijzen verder dalen en slaan hun slag als ze merken dat de bodem in zicht is. In afwachting daarvan gaan ze tijdelijk huren. En verkopers gaan bijvoorbeeld huren om de overwaarde van hun verkochte woning te consumeren. Kopers onderhandelen scherp over prijs, omdat ze de keuze hebben uit een ruim aanbod met aantrekkelijk geprijsde woningen. Zo zien we dat een kwart van nieuw te koop aangeboden woningen die realistisch geprijsd zijn, binnen drie maanden worden verkocht. En dat lang te koop staand aanbod echt substantieel in prijs omlaag moet om verkocht te kunnen worden. Een ideale situatie voor de calculerende koper om zijn kans te grijpen.”

Waken voor nieuwe stapeling hypothecaire beperkingen
Het kabinet stimuleert aflossen, door voor nieuwe hypotheken alleen nog renteaftrek toe te kennen bij een ten minste annuïtair schema voor volledige aflossing in 30 jaar. Tegelijk brengt het stapsgewijs met één procentpunt per jaar het maximale hypotheekbedrag terug tot 100% van de marktwaarde in 2018; dit jaar is deze zogeheten Loan to Value ratio (LTV) teruggebracht van 106 naar 105%. Dit zijn maatregelen die op korte en middellange termijn een negatief effect hebben op zowel de prijsontwikkeling als de doorstroming op de woningmarkt, maar die met name vanuit financieel-economisch en internationaal perspectief gerechtvaardigd worden. Een en ander volgt op eerdere beperkingen vanuit de Gedragscode Hypothecaire Financiering, afbouw van de NHG-bekostigingsgrens tot oorspronkelijke hoogte en verhoging van de NHG-premie. Op dit moment onderzoekt onder meer de commissie Van Dijkhuizen nieuwe financieringsvormen, met name vanuit institutionele beleggers. Dit moet meer verantwoorde ruimte gaan bieden voor de thans stokkende hypothecaire financiering. “Zoals gezegd zijn we positief over de tussenrapportage van de Commissie, maar we zijn tegelijkertijd kritisch en waakzaam ten aanzien van een aantal daarin zijdelings gesuggereerde punten”, aldus Hukker. “Zo wordt gezinspeeld op nóg verdere afbouw van de LTV tot slechts 80% en wordt er geopperd om de NHG-premie wederom en substantieel te verhogen. In de meest recente verkenning van de SER zijn soortgelijke, maar niet nader uitgewerkte punten opgetekend.”

De NVM-voorzitter roept het kabinet op hier niet in mee te gaan en dus niet de op dit gebied al genomen maatregelen te wijzigen met verdere beperkingen. “Wat ons betreft dient een dergelijke forse verdere rantsoenering van de woningmarktfinanciering zeker de komende jaren niet aan de orde te zijn. De NVM ziet meer in het bevorderen van aflossen en het stimuleren van vroegtijdig sparen voor een eigen huis. Tegelijk blijven we aandringen op de noodzakelijke actualisatie van Nibud-berekeningsmethoden - met name voor tweeverdieners -, op financieringsoplossingen voor restschuldproblematiek die aansluiten op de geïntroduceerde renteaftrek hiervoor, en op het toepassen van verantwoord maatwerk door hypotheekverstrekkers, met name ten aanzien van starters met carrièreperspectief en succesvolle ZZP’ers en flexwerkers. Ik denk dan aan slimme maatregelen waarbij de LTV niet direct na aankoop wordt verlaagd, maar waarbij de top in tien jaar versneld wordt afgebouwd. Dit maakt het voor starters op de woningmarkt direct mogelijk in te stappen, maar zij weten dat het in hun voordeel is om deze top versneld af te lossen.”

Rapport Kamercommissie Huizenprijzen
De NVM heeft met interesse kennis genomen van het eindrapport van de Tweede Kamercommissie Huizenprijzen. In de onderzoeksfase heeft de NVM schriftelijke inbreng geleverd. Ook heeft NVM-voorzitter Hukker deelgenomen aan een openbare hoorzitting van de commissie. De NVM herkent veel van de conclusies die de commissie trekt. Het is goed dat de ontwikkelingen uit het verleden nog eens goed zijn geanalyseerd en in dit rapport zijn vervat. Het is goed dat niet alleen achterom wordt gekeken, maar juist ook oog is voor het heden en de toekomst. Hier is een aantal nuttige aanbevelingen uit voortgevloeid. Wat de NVM betreft kan hier snel lering uit worden getrokken. De huidige problematiek rond de woningmarkt geeft hier ook alle aanleiding toe. De commissie concludeert dat de prijsstijgingen op de woningmarkt tot 2008 vooral gevolg waren van toegenomen besteedbare (en steeds meer meegenomen tweede) inkomens van huishoudens sterk verruimde leenmogelijkheden vanuit hypotheekverstrekkers.

De NVM gaat het rapport zorgvuldig nader bestuderen. Ook gaat ze vanzelfsprekend het vervolggesprek verder aan met politiek, sector en woonconsument.

NVM Woontoets voorkomt fraude
Eind vorig jaar is de NVM Woontoets geïntroduceerd, een deskundige screening, speciaal ontwikkeld voor de vastgoedsector. Hiermee onderzoekt de NVM-makelaar de identiteit en de kredietwaardigheid van een potentiële huurder, koper of opdrachtgever. Door de NVM-Woontoets voorkomt de NVM-makelaar zoveel mogelijk dat personen achteraf niet betalen, geld witwassen of op het randje van een faillissement naar de schuldsanering wankelen. Ook werpt de toets een blokkade op tegen personen die met valse legitimatiebewijzen illegale bewoning of hennepteelt opstarten.

De NVM is niet alleen het kwaliteitsmerk voor de koopwoningmarkt, maar ook voor de huurwoningmarkt. Daarom stelt de NVM hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening die haar leden verstrekken. Elke NVM-makelaar staat garant voor een zorgvuldige afwikkeling van de (huur)transactie.


Vereniging Eigen Huis: vertrouwen woningmarkt krabbelt op

??

door?? Redactie Vastgoed woensdag 10 april 2013 10:05

??

Vereniging Eigen Huis: vertrouwen woningmarkt krabbelt op

Het vertrouwen in de woningmarkt is de afgelopen maanden verbeterd. Dat blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator. Deze steeg in de afgelopen drie maanden van 51 naar 54 punten. Sinds de introductie van de vertrouwensindicator voor de woningmarkt in 2004 heeft het sentiment er niet zo beroerd voor gestaan als in december van het afgelopen jaar. Vanaf januari lijkt het dieptepunt te zijn gepasseerd en gaat het consumentenvertrouwen in kleine stapjes vooruit.

Eind vorig jaar waren de signalen voor de ontwikkelingen op de woningmarkt ronduit slecht. Door de verplichte volledige aflossing van een hypotheek stijgen de woonlasten voor mensen die in 2013 hun eerste eigen huis kopen. Tegelijkertijd werd een daling aangekondigd van de hypotheekmogelijkheden door een verdere aanscherping van de verstrekkingsnormen per 1 januari. Dit zorgde in december voor een dieptepunt in het vertrouwen dat het kopen van een eigen huis een verstandige beslissing is. Slechts 40% van de consumenten was daar positief over, tegenover 34% die daar uitgesproken negatief over was. Op dezelfde vraag of het op dit moment een gunstige of ongunstige tijd is om een huis te kopen reageert in maart van dit jaar 43% van de ondervraagden positief terwijl het percentage mensen met een negatief oordeel daalt naar 29%.

Jongeren positiever gestemd

Jongeren schatten hun kansen op de huizenmarkt iets positiever in dan ouderen. Voor 18 tot 35-jarigen staat de Eigen Huis Marktindicator op 57 tegenover 53 voor mensen van 35 tot 55 jaar. De kans op een passende hypotheek lijkt voor starters iets toe te nemen omdat de hypotheekrente de laatste maanden licht is gedaald. Daar komt bij dat er vrijwel overal een zeer ruime keuze is aan te koop staande woningen, die vrijwel zonder uitzondering fors in prijs zijn gedaald. Daardoor is de betaalbaarheid - althans op papier - toegenomen.

Financiering grootste probleem

Het vertrouwen in de huizenmarkt kwam in de eerste maanden van dit jaar met kleine stapjes terug doordat er eindelijk meer duidelijkheid kwam over het overheidsbeleid en de hypotheekrenteaftrek. Maar huizenzoekers ervaren nog steeds dat er een grote kloof is tussen een huis willen kopen en dat huis ook kunnen kopen. Het niet kunnen krijgen van de benodigde financiering is nog altijd een belangrijk obstakel.

Probleem 1: restschuld

Het niet kunnen meefinancieren van een restschuld staat inmiddels een grote groep doorstromers in de weg. Hoewel de hypotheekregels dit wel mogelijk maken, werken banken er zelden aan mee. Daardoor kunnen veel huiseigenaren niet of nauwelijks verhuizen naar een andere - in veel gevallen goedkopere - woning. Vereniging Eigen Huis pleit voor de toepassing van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor restschuldfinanciering bij een nieuwe NHG hypotheek. Ook zouden banken hun klanten bij verhuizing veel meer moeten helpen met het meefinancieren van een restschuld. Voorwaarde is dat de nieuwe hypotheeklast binnen de inkomensnormen valt.

Probleem 2: geen maatwerk

Voor starters bieden de nieuwe regels wel meer duidelijkheid, maar niet de mogelijkheden die ze zoeken. Ook hier lopen veel mensen op tegen de strenge verstrekkingsnormen voor hypotheken, waarbij een tijdelijk arbeidscontract of free-lance inkomen vaak leidt tot een afwijzing van de aanvraag. Zelfs als de maandlasten van een gewenste koopwoning even hoog zijn als de huidige woonlasten. Vereniging Eigen Huis wil dat banken klanten helpen met de ruimte die de gedragscode voor hypotheken toestaat, in plaats van klanten tegen te werken met extra strenge eisen.

Probleem 3: volledige aflossingsverplichting

De door minister Blok aangekondigde extra leenfaciliteit lijkt al voor de introductie te struikelen. Hiermee wil de minister de volledige aflossingsverlichting terugbrengen tot minimaal 50%, echter via een ingewikkelde, niet aftrekbare tweede lening. Na rondvraag door Vereniging Eigen Huis zegt alleen ABN AMRO een dergelijke mogelijkheid op termijn aan te gaan bieden. Andere banken zeggen dat ze een dergelijke tweede hypotheeklening niet zullen aanbieden of denken er nog over na. Een wijziging van de wet waarin de aflossingsverplichting wordt beperkt tot de helft van het hypotheekbedrag is veel eenvoudiger en bereikt hetzelfde resultaat. Vereniging Eigen Huis pleit voor deze veel eenvoudiger en 'koninklijke' oplossing.

??

Een verdere daling van de zogeheten Loan To Value-ratio bij hypotheken is onontkoombaar volgens de Sociaal- Economische Raad (SER). Het toewerken naar een evenwichtiger verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning draagt volgens de SER bij aan een gezondere woningmarkt. Wel wijst de SER op het belang van een goede timing vanwege de huidige recessie en meer mogelijkheden om te sparen voor een huis.

De SER doet haar voorstellen in een macro-economische verkenning van de huidige knelpunten in de Nederlandse economie. Volgens de raad doet Nederland het slechter dan omringende landen door de "negatieve wisselwerkingen tussen de woningmarkt, het bankwezen en de het pensioenstelsel." De SER pleit voor een "breed gedragen analyse van de aard van de onevenwichtigheden en hun onderlinge samenhang". Dit moet zorgen voor "coherent beleid" dat het herstel van vertrouwen ondersteunt.

Ten aanzien van de woningmarkt constateert de raad dat de huizenprijsdaling een belangrijke aanjager van de problemen is. De hypotheekrente is volgens de SER nu ongeveer een procentpunt hoger dan in ons omringende landen door problemen bij het aantrekken van kapitaal, nieuwe kapitaalvereisten voor banken en een afname van de concurrentie op de hypotheekmarkt. Behalve een verdere daling van de LTV adviseert de raad voor de woningmarkt het toewerken naar een stabielere financiering van hypotheken. "Trek voor langlopende hypotheken meer langlopende financiering aan." Ook moet er een huurmarkt komen voor de midden en hogere inkomens door toe te werken naar een gelijk speelveld tussen huren en kopen.

De SER ondersteunt de breder levende gedachte voor een hogere aandeel Nederland in de beleggingen van pensioenfondsen, wat een impuls moet geven aan de Nederlandse economie en een stabielere basis biedt voor de financiering van de hypotheekschuld. Ten aanzien van de pensioenen zelf stelt de raad dat het onlangs overeengekomen nieuwe pensioencontract in combinatie met het in de Hoofdlijnennota voorziene beleid kan leiden tot een stabieler pensioenstelsel. "In aanvulling hierop zou de discontovoet binnen bepaalde randvoorwaarden minder gevoelig moeten worden voor de conjunctuur en daarmee meer stabiliserend werken", aldus de SER.


Verkoopprijs groen gelabelde huizen 5,1% hoger

??

door?? Redactie Vastgoed vrijdag 05 april 2013 08:12

??

Verkoopprijs groen gelabelde huizen 5,1% hoger

Uit onderzoek van TiasNimbas Business School blijkt dat er in de laatste maanden van 2012 3.091 woningen zijn verkocht met energielabel en dat deze woningen gemiddeld 78 dagen sneller verkocht werden dan woningen zonder energielabel. De groen gelabelde?? woningen brachten bij verkoop bovendien 5,1% meer op.

Elk kwartaal bestuderen onderzoekers van TiasNimbas Business School de wijze waarop het energielabel op de Nederlandse koopwoningmarkt heeft gepresteerd. Zo blijkt dat de 3.091 gelabelde transacties gelijk staan aan 13,8% van het totale aantal woningtransacties uit dit kwartaal. Dit marktaandeel van 13,8% is een lichte stijging ten aanzien van voorgaande kwartalen en is niet gelijk verdeeld door het land. Het energielabel is het populairst in de buitengebieden, en minder in de grootstedelijke provincies van de Randstad.

Groenelabelpremie

De uitslag van dit energielabel is ook meegewogen in een analyse van het verkoopresultaat van de transacties in het vierde kwartaal van 2012. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van een energielabel de verkoop bespoedigt met gemiddeld 78 dagen. Dit effect is versterkt in de afgelopen maanden. Blijkbaar wordt de extra informatie, die in het energielabel wordt gecommuniceerd, door potentiële kopers steeds meer op prijs gesteld. Dit blijkt ook wanneer alleen de verkoopprijs wordt bestudeerd. Onder de 3.091 gelabelde transacties uit het voorgaande kwartaal konden de woningen voorzien van een groen A- of B-label rekenen op een prijspremie van 5,1%, ook wanneer gecorrigeerd werd van de locatie en kwaliteit van de betreffende woning. Deze groenelabelpremie is sinds de introductie van het label aan een lichte opmars bezig.

Energielabel ingezet voor verkoop

“Het lijkt erop alsof het label in een lastige woningmarkt, zoals in de Randstad, steeds meer wordt ingezet in de strijd om de koper. Kopers op hun beurt lijken de waarde van het energielabel steeds meer op waarde te schatten”, aldus prof. dr. Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie aan TiasNimbas Business School.

Deze kwartaalanalyse wordt uitgevoerd door onderzoekers van het vastgoedLAB binnen TiasNimbas Business School onder leiding van prof.dr. Dirk Brounen. De onderzoekers beschikken hiervoor over de transactiecijfers van de NVM en de energielabelinformatie van AgentschapNL. De prijseffecten worden grootschalig bestudeerd op basis van een gevalideerd onderzoeksmodel zoals beschreven in ‘On the economics of energy labels in the housing market’ van Brounen en Kok en gepubliceerd in de Journal of Environmental Economics and Management 2011.

Het mag nog: omzetten aflossingsvrije hypotheek

Redactie InFinance | Datum: 04-04

Mensen die voor 1 april 2013 een aanvraag hebben ingediend voor het omzetten van hun aflossingsvrije hypotheek naar een spaarhypotheek, mogen alsnog gebruik maken van de overgangsregeling. Ze moeten dan kunnen aantonen dat ze voor 1 april om omzetting gevraagd hebben bij hun bank of verzekeraar.

Dat geldt ook in die gevallen waarin eerder gemeld was dat het administratief niet meer geregeld kon worden voor 1 april. Minister Blok had 2 weken geleden nog afwijzend gereageerd op de suggestie van Raymond Knops (CDA), woordvoerder voor defensie en wonen. Daarop heeft het CDA nu een motie ingediend. Knops: “We staan achter de maatregel van het Kabinet die mensen stimuleert om af te lossen. Aflossen stimuleren helpt voorkomen dat mensen uiteindelijk met een restschuld blijven zitten. We zijn er daarom op gebrand dat mensen ook daadwerkelijk de gelegenheid krijgen om hun hypotheek over te zetten. Anders is de overheid niet betrouwbaar en blijft er onrust bestaan.”

Raymond Knops wilde de soepeler overgangstermijn, omdat het ministerie pas begin maart duidelijkheid heeft gegeven over de exacte uitvoering en toepassing van de regeling. Daardoor hadden consumenten wel erg weinig tijd over om een goede afweging te maken. Bovendien hadden banken niet genoeg tijd om alle aanvragen in die korte periode te verwerken. “Volgens diverse financiële instellingen gaat het om duizenden gezinnen die hun hypotheek wel wilden aanpassen, maar het niet voor 1 april geregeld kregen.”

Een meerderheid in de Kamer lijkt achter de motie van Knops te staan, omdat het vasthouden aan 1 april niet in de geest van de overgangsregeling is. Knops: “Als deze motie wordt aangenomen zal dat een enorme opluchting zijn voor duizenden mensen die de afgelopen weken probeerden hun financiële zaken goed te regelen.”


Geen bank wil Blokhypotheek aanbieden

Redactie InFinance | Datum: 28-03

Er is bijna geen bank die de Blokhypotheek wil aanbieden, en hypotheekadviseurs weigeren hem te verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

RTL-verslaggever Merijn Doggen: "De woningmarkt zou een boost krijgen. Maar uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt: er is bijna geen bank die de Blokhypotheek aan wil bieden." Blok verwachtte dat starters zo gemakkelijker een huis kunnen kopen, waardoor de woningmarkt een boost zou krijgen. Maar banken en hypotheekadviseurs lijken er geen zin in te hebben om het product te ontwikkelen. De twee grootste hypotheekverstrekkers, Rabobank en ING, hebben nog geen concrete plannen om de Blokhypotheek aan te bieden. SNS betwijfelt of het product in een behoefte voorziet, en Delta Lloyd en de Bank of Scotland staan ook niet te trappelen. Er is één uitzondering, ABN Amro zegt de Blokhypotheek op termijn wel aan te bieden.

Maar als het aan de hypotheekadviseurs ligt wordt hij niet verkocht. De Hypotheekshop noemt het 'een slecht product met een groot risico'. Want op korte termijn is de Blokhypotheek dan wel een stuk goedkoper, op de lange termijn kan hij tienduizenden euro's duurder uitvallen. "Het is typisch een product dat in de Haagse wandelgangen is bedacht, maar waar de markt niet op zit te wachten", zegt Peter Ruys van Hypotheek24. "De hypotheekaanbieders lopen er niet warm voor, en consumenten zouden het al helemaal niet moeten doen. Ik kan me niet voorstellen dat er een hypotheekadviseur in Nederland is die het zijn klanten zou adviseren."

26 maart 2013

Vanaf 1 juli 2013 NHG-grens naar €290.000,-

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie die van toepassing is op hypotheken. Op dit moment geldt de garantie op hypotheken tot een bedrag van
€ 320.000,-.

Een hypotheek met NHG zorgt voor korting op uw hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot maar liefst 0,6%. Daarmee kunt u maandelijks mogelijk veel geld besparen.

Tot 1 juli 2013 is de NHG-grens vastgesteld op €320.000,-. Dit houdt in dat het hypotheekbedrag nooit meer mag zijn dan € 320.000,-. U dient hierbij wel rekening te houden met bijkomende kosten. Dit zijn bijvoorbeeld notariskosten en overdrachtsbelasting. Het percentage bijkomende kosten voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen heeft NHG standaard op 5% gesteld. De koopsom of koop-/aanneemsom van uw woning mag tot 1 juli 2013 niet meer dan € 304.761,90 bedragen.

Vanaf 1 juli 2013 wordt de NHG-grens verlaagd naar € 290.000,-. Als NHG hetzelfde percentage aan bijkomende kosten blijft hanteren betekent dit dat uw koopsom vanaf 1 juli 2013 waarschijnlijk niet meer dan € 276.190,48 mag bedragen. De precieze hoogte van dit bedrag staat nog niet op de website van NHG vermeld. Houd u daarom de website van NHG goed in de gaten.

Vanaf 1 juli 2014 wordt de NHG verder verlaagd naar € 265.000


Huizenprijs 8% lager

Eddy Schekman | Datum: 21-03

Bestaande koopwoningen waren in februari 8,3% goedkoper dan in februari 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in januari. Toen waren huizen 9,6% goedkoper. De kracht van de daling lijkt iets af te nemen. Het is nog te vroeg om te juichen, omdat minder huizen worden verkocht.

Prijzen van bestaande koopwoningen

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in februari 2013 op ongeveer hetzelfde niveau als medio 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 18%. In de eerste twee maanden van 2013 wisselden 14 157 woningen van eigenaar. Dat is bijna 5% minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Prijsindex bestaande koopwoningen


??

IMF positief over aanpak Nederlandse huizenmarkt – ‘extra bezuinigen niet nodig’

ALMERE POORT-NIEUWBOUW

Foto ANP / Lex van Lieshout

door Anouk Eigenraam

Economie

De maatregelen die de Nederlandse overheid neemt op de huizenmarkt zijn gepast. De prijsdaling van bijna twintig procent van de huizenprijzen is ‘gezond’ en verloopt ordelijk. Dat stelt een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vandaag in een voorlopige conclusie over het Nederlandse beleid.

Delegatieleider Subir Lall noemde het in een persconferentie wel van belang dat de overheid nog meer maatregelen neemt op de huizenmarkt. Zo zijn er volgens het IMF weinig huurwoningen in de vrije sector, waardoor een toename in de vraag al snel leidt tot grote prijsstijgingen. De overheid moet volgens Lall niet proberen de huizenprijzen te stutten. De markt moet volgens hem zelf een nieuw evenwicht zien te vinden.

??

De dalende huizenprijzen zijn volgens Lall een van de grootste redenen dat de Nederlandse economie achterblijft bij andere landen met een hoge triple-A-kredietstatus. Lall doet geen uitspraak over het tijdstip waarop de daling op de woningmarkt stopt, ‘maar het kan relatief snel zijn’.

CPB-voorzitter Coen Teulings zei vorige week ook al dat de slechte huizenmarkt zorgt voor een slecht consumentenvertrouwen, wat weer de voornaamste reden is van de krimp van de economie. Wel was hij positief over de toekomst. Ook DNB-president Klaas Knot denkt dat de ergste daling achter de rug is.

Nederland moet drieprocentsnorm flexibel toepassen

De IMF-delegatie is twee weken op werkbezoek geweest in Nederland. Later dit jaar brengt de delegatie een landenrapport uit over Nederland. Het IMF waarschuwde in 2011 al voor kwetsbaarheden van de Nederlandse woningmarkt. Toen stelde het IMF voor om de hypotheekrenteaftrek te beperken.

De IMF-delegatie vindt daarnaast dat Nederland niet al te snel hoeft te bezuinigen. Nederland moet zich wel aan de Europese drieprocentsnorm houden, maar volgens Lall moet de maatregel flexibel worden toegepast. Als Nederland er ‘een of twee jaar’ langer over doet om het begrotingstekort onder de drie procent te krijgen, is dat volgens hem niet erg.

Ook Teulings waarschuwde vorige week terughoudend te zijn met nieuw bezuinigingen. Het kabinet kondigde begin deze maand aan volgend jaar vier miljard extra te bezuinigen om aan de norm te voldoen.

Het IMF voorspelt voor dit jaar een economische krimp van ongeveer een half procent. In de loop van dit jaar trekt de economie weer aan. Volgend jaar groeit de economie volgens het IMF met ongeveer een procent.


Bodem huizenmarkt in zicht

Jeroen Aarten | Datum: 14-03

Ook directeur Coen Teulings van het CPB kwam met soortgelijke geluiden. Volgens Knot is er een nieuw fundament gelegd voor de huizenmarkt met de beperking van de hypotheekrenteaftrek en het verplicht aflossen van de hypotheekschuld. Alleen heeft hij niet in de gaten dat het cement nog nat is en dat de bestedingskracht van de potentiële kopers nog steeds wordt uitgehold.

“Verkochte bestaande koopwoningen waren in januari 9,6% goedkoper dan in januari 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is de grootste sinds het begin van de prijsindex bestaande koopwoningen in 1995. De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen lagen in januari 2013 op ongeveer hetzelfde niveau als in het voorjaar van 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 19%”, aldus Het Kadaster. Eerder, november vorig jaar, hebben we aangegeven dat dit kan oplopen tot 24%. Het grootste deel van de daling heeft de markt dus gehad, maar een herstel zal vanwege het nieuwe fundament traag en moeizaam gaan.

??

Nieuw hypotheekplan doorbreekt negatieve spiraal

Redactie InFinance | Datum: 13-03

CPB-directeur Coen Teulings verwacht veel van het?? plan ??dat institutionele beleggers als pensioenfondsen indirect banken gaan helpen met het financieren van hypotheken. Volgens hem kan het gevoel van “een negatieve spiraal” hiermee doorbroken worden, zo meldt de NVM.

Teulings vindt wel dat kabinet en oppositie helder moeten zijn over de plannen voor de huizenmarkt en de economie. "Er is behoefte aan stabiliteit. We staan voor omvangrijke bezuinigingen en hervormingen. Het belangrijkste is dat we die uitvoeren. Verder moeten we zo veel mogelijk rust betrachten met verdere maatregelen.''

De scheidend CPB-directeur??waarschuwde voor zichzelf versterkende negatieve spiralen. Zo kunnen dalende huizenprijzen de bankbalansen onder druk zetten, waardoor banken moeilijker hypotheken verlenen en daardoor de woningmarkt weer niet loskomt.


NVM Open Huizen Dag

13 maart 2013

Interesse in een nieuwe woning? De eerstvolgende NVM Open Huizen Dag??op zaterdag??6 april 2013 biedt u veel kansen!

Op deze dag kunt u tussen 11.00 en 15.00 uur veel huizen zonder afspraak vrijblijvend bezichtigen. Een goede kans om u breed te oriënteren.

Direct een woning zoeken?
Kijk op Funda??welke huizen meedoen met de NVM Open Huizen Dag (Open Huizen route) en stippel uw route uit.

Download de openhuizendag vragenlijst (pdf) om de details van de bekeken woningen te onthouden.??Bekijk??ook??de tips??voor tijdens de NVM Open Huizen Dag.

Leuk huis gezien?
Schakel dan??een??NVM-aankoopmakelaar in. Hij of zij brengt u??op de hoogte van de kansen die de huizenmarkt op dit moment biedt. Zoals een goede onderhandelingspositie en de verhoogde NHG.

Ook profiteert u van de verlaagde overdrachtsbelasting, waardoor de kosten koper nu slechts 4 a 5 % bedragen. Daarnaast bespaart een NVM-aankoopmakelaar??u??tijd, geld en zorgen.

Vergrijzing zorgt voor groot aanbod koopwoningen over 20 jaar

??

door?? Redactie Vastgoed dinsdag 05 maart 2013 09:09

??

Vergrijzing zorgt voor groot aanbod koopwoningen over 20 jaar

Ouderen verhuizen veel minder dan jongeren. De verwachting is dan ook dat door de vergrijzing op de korte termijn (5-10 jaar) de woningmarkt verder stagneert. Op de langere termijn (na 15-20 jaar) neemt het aanbod aan woningen sterk toe. Dit blijkt uit onderzoek van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving).

De toename van het aanbod (voornamelijk koop-) woningen komt omdat de babyboomers (geboren tussen 1945 en 1960) over 15 tot 20 jaar de leeftijd bereiken dat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen of overlijden.

Deze conclusie trekken onderzoekers van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in een artikel in het Tijdschrift voor Volkshuisvesting. Dit artikel is gebaseerd op de PBL-studie 'Effecten van de staatssteunregeling voor de middeninkomens op de woningmarkt, een simulatie' die in oktober 2012 verscheen. De onderzoekers signaleren dat door de vergrijzing op de lange termijn grote verschuivingen op de woningmarkt zijn te verwachten.

Jongeren verhuizen veel, ouderen weinig

Vooral jongeren tot 30 jaar verhuizen vaak. Ze krijgen een nieuwe baan, beginnen een andere opleiding of gaan samenwonen. Na het 30e levensjaar raken de meeste mensen meer gesetteld en wordt er minder verhuisd. Senioren zijn maar weinig geneigd om te verhuizen en stellen een verhuizing vaak uit totdat ze niet meer zelfstandig willen of kunnen wonen. Momenteel maken huishoudens van 75-plussers ongeveer 11% uit van de zelfstandig wonende huishoudens en bijna tweederde van hen woont in een huurwoning. Bij overlijden of verhuizing naar een verzorginstelling komen vooral huurwoningen vrij. In deze tijden van crisis is daar veel vraag naar.

Babyboomers wonen vaak in koopwoning

Over 15 tot 20 jaar zal de groep 75-plus flink zijn toegenomen (16% van alle huishoudens in 2030, dat zijn 1,35 miljoen huishoudens). Er zullen dan vooral koopwoningen vrijkomen, omdat de babyboomers (geboren tussen 1945 en 1960) veel vaker dan de vooroorlogse generatie huiseigenaar zijn (64 procent heeft koopwoning). Op dit moment komen er als gevolg van de uitstroom van oudere huishoudens jaarlijks circa 50.000 huurwoningen vrij en circa 30.000 koopwoningen. In 2030 zal het aantal door uitstroom van ouderen vrijkomende huurwoningen zijn gedaald naar ca. 40.000 terwijl het aantal zo vrijkomende koopwoningen stijgt naar ongeveer 50.000. Ter vergelijking: dat is ongeveer evenveel als de totale nieuwbouwproductie aan koopwoningen van voor de kredietcrisis.

De exacte gevolgen van deze veranderingen op de woningmarkt, zullen per regio verschillen. Het PBL adviseert beleidsmakers nu alvast voor te sorteren op de uitstroom van oudere huishoudens uit de woningmarkt.

(Bron: www.planbureauvoordeleefomgeving.nl)


Onderzoek naar woonwensen: rust, veiligheid en winkels

??

door?? Redactie Vastgoed donderdag 28 februari 2013 11:15

??

Onderzoek naar woonwensen: rust, veiligheid en winkels

Wat verlangen huishoudens in hun woonomgeving? Met stip op één staat rust in de woonwijk, gevolgd door de aanwezigheid van winkels voor levensmiddelen en de algemene veiligheid rondom de woning. Belangrijk voor makelaars om deze aspecten in marketinguitingen te benadrukken.

Deze onderzoeksresultaten zijn afkomstig uit het WoonKennis Jaarrapport 2012/2013. In de huidige tijd kunnen makelaars en ontwikkelaars eigenlijk niet meer functioneren zonder inzicht in de woonwensen en zonder daar ook daadwerkelijk iets mee te doen, stelt het rapport. Zeker niet gezien de nog steeds levendige discussie rondom klantgericht bouwen. Huishoudens stellen immers anno 2013 steeds meer eisen aan hun woning en woonomgeving. Dat kunnen ze zich in een kopersmarkt natuurlijk ook permitteren. Het is daarom voor makelaars en ontwikkelaars niet alleen van belang om tijdens het (ver)bouwen rekening te houden met de wensen van huishoudens. Ook kunnen zij bepaalde aspecten (zoals de aanwezigheid van veel winkels) benadrukken in advertenties van woningen en in andere marketinguitingen.

Om te achterhalen in wat voor een omgeving huishoudens willen wonen, vroeg WoonKennis aan ruim 1.100 huishoudens wat voor hen de drie meest belangrijke aspecten zijn voor een woonlocatie.

Rust en veiligheid

Gemiddeld genomen vinden Nederlandse huishoudens rust in de wijk verreweg het belangrijkste aspect van de woonlocatie (47%). Nog eens eenderde vindt de winkels voor levensmiddelen in de buurt belangrijk. Als derde belangrijkste locatieaspect wordt algemene veiligheid genoemd (26%). Sportmogelijkheden, een politiepost en horecagelegenheden worden nauwelijks genoemd. De meeste mensen zullen voor sport en uitgaansgelegenheden de auto of het openbaar vervoer pakken. Bij de politie is tegenwoordig al veel telefonisch of online te regelen.

Verschillen tussen typen huishoudens

Het belang van bepaalde aspecten is natuurlijk afhankelijk van het type huishouden. Daar zijn dan ook opvallende verschillen te zien. Zo hechten eenoudergezinnen relatief minder waarde aan rust in de wijk. Winkels voor levensmiddelen in de buurt wordt vooral door huishoudens met één volwassene (alleenstaand, eenoudergezin) relatief belangrijk gevonden. Zij moeten immers uit hun werk snel even naar de supermarkt kunnen, terwijl dat bij gezinnen met twee partners wat flexibeler kan worden opgelost. Partners (met en zonder kinderen) noemen relatief vaak de aanwezigheid van parkeergelegenheid. Alleenstaanden hechten bovengemiddeld vaak belang aan het openbaar vervoer in de buurt. Logischerwijs vinden de gezinnen met kinderen de aanwezigheid van scholen en speelmogelijkheden voor kinderen relatief vaak belangrijk.

Wensen huishoudens met verhuisplannen

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen huishoudens met verhuisplannen en huishoudens zonder verhuisplannen. Vooral de wensen van huishoudens met verhuisplannen vergen de aandacht van ontwikkelaars en makelaars op de korte termijn. De verschillen tussen de typen huishoudens zijn echter klein. Huishoudens met verhuisplannen vinden groenvoorzieningen minder belangrijk. Het openbaar vervoer in de buurt wordt daarentegen door een groter aandeel van de huishoudens met verhuisplannen belangrijk gevonden. Mogelijk komt dit door samenstellingseffecten van de beide groepen, bijvoorbeeld doordat er relatief meer jongeren zijn onder de huishoudens met verhuisplannen. Ook kan het zijn dat huishoudens met verhuisplannen al meer uitgesproken zijn over bepaalde wensen, omdat zij ook daadwerkelijk al plannen hebben te verhuizen naar een nieuwe omgeving.

Koopwoning bijna 10% goedkoper

Redactie InFinance | Datum: 21-02

Bestaande koopwoningen werden in januari voor gemiddeld 9,6% goedkoper verkocht dan een jaar eerder.?? Die prijsdaling is de grootste sinds het Kadaster in 1995 de prijzen ging bijhouden.

De scherpe daling hangt mogelijk samen met de verandering van de hypotheekregels per 1 januari. Kopers hebben mogelijk eind vorig jaar nog willen profiteren van de oude regels. Dit zorgde eind 2012 voor een grotere vraag naar koopwoningen, wat tot een toename leidde van het aantal transacties. In de laatste vier maanden van 2012 lagen de prijzen nagenoeg op hetzelfde niveau.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen lagen in januari 2013 op ongeveer hetzelfde niveau als in het voorjaar van 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 19%.

In de eerste maand van 2013 wisselden 6.260 woningen van eigenaar. Ten opzichte van een jaar geleden is de teruggang in transacties bijna 12%.


Hogere hypotheek voor wie duurzaam investeert

??

door?? Redactie Vastgoed donderdag 21 februari 2013 12:46

??

Hogere hypotheek voor wie duurzaam investeert

Sinds 1 januari is de regeling Ministeriële Regeling Hypothecaire Financiering van kracht; hierdoor kunnen kopers nu minder hypotheek krijgen dan de eerdere 105 procent. “Maar er ís een uitzondering op deze regel, waardoor men toch 105 procent van de marktwaarde van een huis kan lenen”, vertelt Bas van de Griendt, Milieumanager bij Bouwfonds Ontwikkeling, “en die heeft te maken met het investeren in energiebesparende maatregelen.”

Hij vervolgt: “In de Ministeriële Regeling zijn twee artikelen opgenomen, waarin staat dat je meer kunt lenen, onder de voorwaarde dat je die lening gebruikt om energiebesparende of -winnende maatregelen te treffen in een woning of wanneer je een zeer energiezuinige woning met een A++ label koopt. Er ís dus wel meer financiële ruimte, maar bijna niemand weet het nog.”

Kansen

“Deze extra leenmogelijkheid biedt kansen voor het milieu, maar zeker ook voor huizenkopers. Er is de afgelopen tijd al aardig wat te doen geweest over deze regeling, maar dat ging dan niet over energiebesparing. In de regeling is nu voor het eerst wettelijk vastgelegd dat er méér geleend kan worden; onder bepaalde voorwaarden.”

Lening

“Veel kopers willen extra lenen, om het nieuw gekochte huis te kunnen verbouwen. Wie het slim aanpakt, en met zijn verbouwing een aantoonbare verbetering in de energiezuinigheid van de woning creëert, kan wel tot 105 procent van de marktwaarde lenen. Daarmee kan bijvoorbeeld een nieuw dak (met dakkapel) gefinancierd worden, of nieuwe kozijnen met dubbelglas, vloerverwarming, zonnepanelen of een nieuwe HR-ketel.”

Makelaarstaak

“Voor makelaars zie ik hier een mooie taak weggelegd; zij kunnen de consument inlichten over de mogelijkheden die er zijn voor het verkrijgen van deze leningen. Daarbij is het ook belangrijk dat zij de consument goed voorlichten over de vaste lasten die bij het kopen van een woning komen kijken; lasten waarvan de energierekening een steeds groter deel uitmaakt.”

Lagere rekening

“Het voordeel van het investeren in energiebesparende maatregelen of een energiezuinig huis, is dat die vaste lasten er ook mee omlaag gaan. En dat kan vele euro’s schelen. Zo heeft een standaard nieuwbouwwoning al gauw een energierekening die 30 tot 40 procent lager is dan een gemiddelde woning uit de bestaande voorraad. Op die manier bekeken is het dus een heel goede maatregel, die zowel de huizenkoper als het milieu tegemoet komt.”
??

Feiten NVM Open Huizen Dag 29 september 2012

18 februari 2013

De NVM heeft een kort onderzoek gedaan naar de resultaten van de laatste NVM Open Huizen Dag. Gemiddeld deed in Nederland 27% van het totale woningaanbod mee. In Utrecht was dit 32%, in Friesland 19%.

Van de groep woningen die heeft deelgenomen aan de NVM Open Huizen Dag op 29 september 2012 was vier maanden later, bijna 19% verkocht. Van de groep woningen die niet heeft deelgenomen, is ruim 9% verkocht, een percentage dat meer dan 2 keer zo laag ligt.

Daarnaast is er in de week voorafgaand aan de NVM Open Huizen Dag sprake van een kleine opleving in het aantal verkopen. Deze opleving is sterker dan wanneer het een ‘gewone’ week betreft.

Grootste verkoopkans
De grootste verkoopkans blijkt te ontstaan door vlak voor de NVM Open Huizen Dag de vraagprijs te verlagen. Zo blijkt dat van de woningen die op 29 september meededen aan de NVM Open Huizen Dag, 20% een prijsverlaging vlak voor de start van de NVM Open Huizen Dag heeft ondergaan. Daarvan blijkt zelf 32 procent na vier maanden te zijn verkocht.


Consumentenbond wil redelijke hypotheekrente

Redactie InFinance | Datum: 18-02

Het Centraal Planbureau meldde dat in Nederland de hypotheekrentes 1% hoger liggen dan in ons omringende landen. De Consumentenbond wil dat consumenten een wettelijk recht krijgen op redelijke hypotheekrente. Een onafhankelijke toezichthouder moet voorkomen dat banken onredelijke kosten in rekening brengen.

Eind 2011 was de totale hypotheekschuld 670 miljard euro. Op basis van de cijfers van het CPB betalen Nederlanders daardoor per jaar 6,7 miljard euro te veel aan hypotheekrente. De noodzaak om in te grijpen in de hypotheekmarkt is ook voor de overheidsfinanciën groot omdat de staat - en dus elke belastingbetaler - via de hypotheekrenteaftrek meebetaalt aan de te hoge hypotheekrente, zo stelt de Bond. Directeur Bart Combee: “Wij willen dat banken een redelijke rente berekenen en dat een onafhankelijke autoriteit dat in de gaten houdt. Die toezichthouder kan rekening houden met de kosten die een hypotheekverstrekker maakt en met reële marges.”

In de energiesector is in 2004 een vergelijkbare constructie ingevoerd, op aandringen van de Consumentenbond. De NMa kent de kostprijs die energieleveranciers betalen, en toetst de energietarieven daaraan, met een geheime formule. Wil een leverancier te hoge tarieven berekenen, dan kan de NMa ingrijpen.

Vier grote partijen, ABN Amro, Aegon, ING en Rabobank verstrekken hypotheken aan circa 70% van de markt. De Consumentenbond heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aangegeven dat er te weinig concurrentie tussen de banken is, en dat consumenten te veel hypotheekrente betalen. Daarop heeft de NMa in 2011 onderzoek gedaan. Conclusie was dat de Nederlandse markt kwetsbaar was voor een gebrek aan concurrentie.

Hypotheekrente 1% te hoog

Redactie InFinance | Datum: 15-02

De hypotheekrente in Nederland is zo’n 1% hoger dan in de ons omringende landen. Dat meldt het CPB in een notitie over de woningmarkt.

De beschouwing van het CPB volgt op een verzoek van minister Blok, die duidelijkheid wilde over de gevolgen van de huidige financiële positie van banken voor de hypotheek- en de woningmarkt.

Volgens het CPB zijn er geen aanwijzingen dat de kosten voor financiering van vreemd vermogen via ongedekt schuldpapier, gedekt schuldpapier of securitisatie systematisch hoger liggen dan in de ons omringende landen. Voor sommige typen deposito’s liggen de kosten wel hoger dan in sommige omringende landen. Dit geldt echter niet voor alle landen en ook niet voor alle depositovormen. De hogere kosten voor het aantrekken van vreemd vermogen vormen dan ook niet de meest waarschijnlijke verklaring voor de hogere hypotheekrentes in Nederland.

Er zijn drie mogelijk alternatieve verklaringen voor de hogere rentes op hypothecair krediet in vergelijking met het buitenland.

 • ??Capaciteitsrestricties omdat Nederlandse banken mogelijk in sterkere mate dan buitenlandse banken hun hefboom aan het verlagen zijn.
 • ??Afgenomen concurrentie doordat buitenlandse partijen de markt hebben verlaten of minder actief zijn sinds de crisis.
 • ??Toegenomen risico’s op de Nederlandse hypotheekmarkt als gevolg van dalende huizenprijzen en tegenvallende economische conjuncturele ontwikkelingen.


De NHG beperkt de risico’s op de Nederlandse hypotheekmarkt door banken tegen het risico van wanbetaling te verzekeren. Rondom de NHG leven twee vragen.

 • Waarom resulteert een eenmalige premie van 0,85% in een veel groter voordeel voor huizenkopers dan ruwweg een half procent lagere hypotheekrente? Een deel hiervan is te verklaren als het staartrisico bij de overheid ligt.
 • Is de garantie wel zo vormgegeven dat internationale marktpartijen hem begrijpen en geloofwaardig vinden?


De (reële) huizenprijzen zijn sinds 2008 met ongeveer 20% gedaald. In die periode is de bijdrage van de in historisch perspectief lage rente positief. De huizenprijzen zouden zo’n 5% hoger liggen dan nu het geval is als de Nederlandse hypotheekrente op het nog lagere EU-gemiddelde zou liggen.Akkoord over woningmarkt: de maatregelen

??

door?? Redactie Vastgoed woensdag 13 februari 2013 09:42

??

Akkoord over woningmarkt: de maatregelen

Dinsdagavond heeft politiek Den Haag een principe-akkoord gesloten over de woningmarkt. Het pakket maatregelen moet een impuls geven aan de bouwsector en voor doorstroming op de woningmarkt zorgen. Er komen strengere hypotheekregels en de heffing voor woningcorporaties wordt afgezwakt.

Het akkoord is gesloten tussen de regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Vandaag wordt het akkoord verder besproken en naar alle verwachting aangenomen

Maatregelen

De volgende maatregelen staan in het principe-akkoord:


-Er komt 50 miljoen euro voor een speciaal startersfonds.


-De maximale huurverhoging wordt verlaagd van 9 naar 6,5 procent. Daardoor hoeven woningcorporaties minder af te dragen aan de staat. De heffing wordt teruggebracht van 2 miljard euro naar 1,75 miljard.


-De hypotheekregels worden versoepeld door de totale aflosperiode met 5 jaar te verlengen tot 35 jaar.


-Huizenkopers hoeven maar de helft van hun hypotheek af te lossen, eerst was dat nog de gehele schuld. Daardoor kan er wel minder hypotheekrente worden afgetrokken.


-Het BTW-tarief voor verbouwingen van 21 naar 6 procent.
11 februari 2013

'Banken verdienen te veel aan hypotheekrente'

??

Huiseigenaren roepen de Tweede Kamer op om een grens te stellen aan de winsten die banken en verzekeraars behalen op hypotheekrentes. Vanwege een gebrek aan concurrentie op de markt betaalt de consument inmiddels 1,3 procentpunt te veel aan rente, klaagt de Vereniging Eigen Huis (VEH) in een petitie, die de belangenorganisatie dinsdag aan de Kamer overhandigt.

??

VEH wil dat de politiek een maximum winstopslag op de hypotheekrente gaat instellen, en dat er hoge boetes komen op overtreding van dit maximum. De petitie is ondertekend door 125.000 mensen. Volgens hen berekenen banken veel hogere rentes dan nodig voor hun hypotheken, doordat de prijs niet door een gezonde concurrentie op de markt wordt vastgesteld.

Nu maar liefst drie van de vier grote banken in Nederland staatssteun genieten, is de prijsvorming enorm verstoord, legt VEH uit. Als banken staatssteun krijgen, moeten zij namelijk aan bepaalde restricties voldoen. Zij mogen bijvoorbeeld geen prijsleider meer zijn. "En waarom zou marktleider Rabobank een heel scherpe rente neerleggen als het leeuwendeel van de concurrentie daar toch niet onder mag gaan zitten?", stelt de belangenorganisatie.

Sinds half november is het prijsleiderschapsverbod voor ING opgeheven, maar uit een vergelijkend onderzoek van VEH blijkt dat de rentestand bij ING (bij looptijd van 10 jaar) hoger ligt dan die bij de Rabobank.


5 februari 2013

Blok zoekt naar alternatieven voor energielabel

Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst heeft op een rij gezet hoe andere EU-landen omgaan met de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwde Omgeving. Deze richtlijn schrijft onder meer voor dat de verplichting van het energielabel bij verkoop of verhuur gehandhaafd moet worden en gesanctioneerd bij niet naleven.

Blok werkt aan een nieuw voorstel voor de implementatie van die richtlijn, nadat de Tweede Kamer in november 2012 een eerder voorstel tot onder andere een overdrachtsverbod bij ontbreken van een energielabel had verworpen. Dit gebeurde mede naar aanleiding van een lange,??intensieve lobby vanuit de NVM.

In vervolg op het verwerpen van het gehele wetsvoorstel en naar aanleiding van (eerder) aangenomen amendementen en moties, heeft de minister een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Hieruit blijkt dat naast Nederland ook veel andere lidstaten de richtlijn nog niet volledig hebben geïmplementeerd. Ook wordt het eerder al door de NVM geschetste beeld bevestigd, dat in de landen waar al wel handhaving en sanctionering van toepassing is, deze bij lange na niet zo streng is vorm gegeven als in het verworpen Nederlandse wetsvoorstel werd voorgesteld. De weinige voorstanders van een duur en met zwaarst mogelijke sancties omgeven energielabel beweerden dan ook ten onrechte lange tijd het tegenovergestelde.

In Zweden blijkt zelfs een succesvolle invulling van de richtlijn te zijn, die geen enkele sanctie met zich meebrengt. Dit voorbeeld - en ook de mogelijkheden die een laagdrempelig, goedkoop en betrouwbaar Energielabel Light met zich meebrengt – biedt perspectief voor een gedegen, breed gedragen alternatief, waar de NVM al sinds jaar en dag voor pleit: niet sanctioneren maar stimuleren.

Ook minister Blok noemt vooral Zweden als voorbeeld om nader te onderzoeken. Hoe dan ook zegt hij in zijn brief andermaal toe bezig te zijn met alternatieven voor een minder ingewikkeld energielabel en soepeler beleid daaromtrent. Vanzelfsprekend houdt de NVM zich nauw betrokken bij dit dossier.31 januari 2013

??

In deze periode valt de WOZ-aanslag weer op de mat. Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd is gedaald, bestaat de kans dat uw woning voor de WOZ te hoog wordt gewaardeerd.

In dat geval betaalt u ook meer aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, water- en afvalheffingen en bij bepaling van de waarde in het kader van de erfbelasting.

Uw WOZ-waarde
Bereken met de??WOZ-tool op www.nvm.nl uw voordeel. Denkt u dat deze groot genoeg is, neem dan contact op met een Mensink & Sijtsma Makelaars. Wij zijn zeer deskundig in het bepalen van de werkelijke waarde van uw woning en kunnen u helpen om zonodig bezwaar te maken.30 januari 2013

Bouwvergunningen op weg naar nieuw dieptepunt

??

Het aantal verstrekte bouwvergunningen in Nederland is hard op weg naar een nieuw dieptepunt. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag publiceerde.

??

In de eerste 11 maanden van 2012 werden 33.898 vergunningen uitgegeven. Met de cijfers voor december nog op komst, komt het totale aantal daarmee vrijwel zeker onder het laagste niveau ooit van 55.804 in 2011 uit. Dat was het laagste punt sinds het CBS de cijfers in 1995 voor het eerst begon bij te houden.

De daling komt vooral door de slechte markt voor koopwoningen. In heel 2011 werden er nog ruim 38.000 toestemmingen verleend om een koopwoning te bouwen. In de eerste 11 maanden van vorig jaar kwam de teller uit op iets meer dan 20.000.

Het aantal licenties voor huurwoningen daalt naar alle waarschijnlijkheid minder hard. Daar werden tot en met november 2012 krap aan 14.000 vergunningen verstrekt, tegenover ruim 17.500 in heel 2011.

De laatste keer dat het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen steeg ten opzichte van het voorgaande jaar, was in 2006. In dat jaar werden meer dan 95.000 vergunningen verstrekt. Sindsdien nam het aantal met meer dan de helft af. Ook in de periode tussen 1997 en 2001 daalde het cijfer fors, van ruim 101.000 vergunningen naar iets meer dan 62.000. Daarna trok de bouwsector aan.

??


29 januari 2013

Sterke stijging WOZ verwacht!!!

Dat blijkt uit een rondgang van WOZ-specialisten langs bijna driekwart van de gemeenten. De gemiddelde stijging komt neer op 7,6 procent, maar er zijn flinke uitschieters in gemeenten als Gemert-Bakel in Noord-Brabant en het Gelderse Druten.

De organisatie houdt zich bezig met beroeps- en bezwaarprocedures in het kader van de wet WOZ. "Het gaat om een tussenstand. Nederland telt 408 gemeenten en we hebben er nu 292 in kaart gebracht", aldus Ferdinand de Regt van WOZ Specialisten donderdag.

"Veel gemeenten versturen de ozb-beschikking pas eind februari, daar ligt het piekmoment, dan is alles bekend."29 januari 2013

Minister Blok van Wonen gaat een 'fout' in de wet repareren, waardoor huizenverkopers alleen hypotheekrenteaftrek krijgen als ze hun schuld aflossen. Hierdoor zouden sommige kopers van nieuwbouwhuizen onbedoeld van een deel van hun aftrek worden beroofd.

??

Blok zegde dit toe tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. Het VVD-Kamerlid Helma Nepperus had de minister hierover om opheldering gevraagd.

Een fiscalist had het ministerie vorige week geattendeerd op de mogelijke fout. De verplichting tot aflossen stelt volgens hem sommige kopers voor problemen, namelijk diegenen die een nieuwbouwwoning kopen die nog gebouwd moet worden. Zij sluiten eerst een koop-aanneemovereenkomst, en pas later een hypotheek. Ondertussen brengt de projectontwikkelaar al wel bouwrente in rekening.

De bouwrente kon eerst, net als hypotheekrente, worden afgetrokken. Maar sinds dit jaar stelt de wet dat men alleen recht op aftrek heeft, als er wordt afgelost op de lening. Maar op een schuld die wordt opgebouwd bij een aannemer wordt niet afgelost. Dat heeft tot gevolg dat huizenkopers die bouwrente nu niet meer automatisch kunnen aftrekken, zo stelde de fiscalist.

Blok gaf in de Kamer toe dat er sprake is van een 'lacune' in de wet en dat hij deze lacune zal repareren.

??

28 januari 2013

DNB: hypotheekschuld voor het eerst gedaald

??

Nederlandse huishoudens hebben in november meer aan hypotheekschuld afgelost dan dat aan hypotheken werd afgesloten.

??

De totale hypotheekportefeuille van banken kromp met ruim 160 miljoen euro. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Het is voor het eerst sinds de eerste meting in 2003 dat een netto aflossing van hypotheekschuld zichtbaar is. De hypotheekverstrekking aan huishoudens daalde al enige tijd, maar deze lag elke maand nog altijd hoger dan het afgeloste schuldbedrag.

Volgens DNB is de vraag naar hypotheken sterk afgenomen als gevolg van de economische neergang en de slechte situatie op de huizenmarkt.Ook de aangescherpte regels voor hypotheekverstrekking spelen een rol.

In december constateerde de centrale bank opnieuw een netto-toename van de hypotheekportefeuille van 900 miljoen euro. Die maand werden relatief veel hypotheken afgesloten, omdat een groot aantal huizenzoekers nog voor nog vóór de beperking van de hypotheekrenteaftrek in het nieuwe jaar een huis wilde kopen.

25 januari 2013

ING: aflossen hypotheek beter dan sparen

De spaarrekening verder spekken of de hypotheek juist aflossen? Dat is voor veel huizenbezitters en starters de hamvraag, nu spaarrentes nauwelijks nog iets opleveren en de hypotheekregels zijn aangescherpt.

??

Volgens ING, een van de grootste hypotheekverstrekkers in Nederland, is het financiële voordeel van aflossen bij de huidige rentepercentages veelal groter dan sparen. Toch blijkt uit een onderzoek van de bank dat meer dan de helft (51 procent) van de consumenten liever spaart. Huiseigenaren die willen aflossen, doen dat vooral om de maandelijkse woonlasten omlaag te brengen (42 procent). Ook het hebben van minder schuld is een belangrijke reden.

"Een lagere schuld maakt hen minder kwetsbaar voor eventuele restschuldproblemen. Daarnaast brengt aflossen de maandlasten naar beneden en dat pakt in een periode dat de spaarrentes laag liggen, sneller financieel gunstig uit'', zegt ING-econoom Marten van Garderen. Hij verwacht niet dat de spaarrentes onder de huidige omstandigheden snel zullen aantrekken.

Maar de econoom benadrukt wel dat consumenten voor een goede afweging met veel meer zaken rekening moeten houden. "Het is bijvoorbeeld verstandig om een buffer aan te houden voor onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld werkloosheid, echtscheiding of een kapotte wasmachine'', aldus Van Garderen. "En er zijn natuurlijk meer mogelijkheden als je het hebt over de vraag: waar moet ik met mijn geld naartoe. Bijvoorbeeld beleggen, maar dat brengt weer meer risico's met zich mee."

Het is op de beurs wellicht mogelijk een hoger rendement te behalen dan op de spaarrekening, zegt ook de Vereniging Eigen Huis (VEH). "Maar niet iedereen kan die risico's nemen. Het is belangrijk dat mensen een goede afweging maken, waarbij niet alleen wordt gedacht aan uitgaven op de korte termijn. Jonge mensen moeten bijvoorbeeld ook geld reserveren voor de studie van hun kinderen", benadrukt een woordvoerster van de belangenorganisatie van huizenbezitters. "Het is heel goed wanneer mensen hun restschuld willen verminderen, maar ook met spaargeld kan je risico's afdekken."

??

??
??